Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN DISCIPLINA: DIAGNOSTICAREA SISTEMELOR DE

BUCUREȘTI PROPULSIE
FACULTATEA TRANSPORTURI
Departamentul Autovehicule Rutiere TITLUL LUCRĂRII: DIAGNOSTICAREA ETANȘEITĂȚII
STUDENT:BIGIU DUMITRU-MARU CAMEREI DE ARDERE A MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ
GRUPA ȘI SUBGRUPA:8404 PENTRU AUTOMOBILE PRIN MĂSURAREA PRESIUNII LA
DATA:9.03.2020 SFÂRȘITUL PROCESULUI DE COMPRIMARE
Scopul lucrării: determinarea starii tehnice a unui motor termic in urma diagnosticarii etanseitatii camerei de
ardere prin masurarea presiunii la sfarsitul procesului de comprimare .
Funcțiunile sistemului:
Corecta funcționare a motorului cu ardere internă implică realizarea unei etanșări cât mai bune a camerei de
ardere de-a lungul perioadei în care supapele sunt închise. Modul în care acest deziderat este realizat
influențează desfășurarea proceselor termice, având repercusiuni directe asupra performanțelor energetice și
economice ale motorului ca și asupra comportării lui din punct de vedere al poluării mediului ambiant. Nivelul
de asigurare a etanșeității camerei de ardere depinde de starea tehnică a următoarelor piese componente ale
motorului: grupul piston - segmenți - cilindru, cuplul supapă - scaun de supapă, chiulasă și garnitura de chiulasă.
Măsurarea gradului de etanșare a camerei de ardere poate constitui deci o cale indirectă de apreciere a stării
tehnice a acestor piese, fără a fi necesară demontarea motorului.
O etanșare perfectă a camerei de ardere nu poate fi realizată având în vedere, în primul rând, caracteristicile
constructive ale segmenților precum și jocul dintre piston și cilindru. Odată cu utilizarea în timp a motorului,
uzarea pieselor în mișcare conduce la o înrăutățire continuă a etanșării. De asemenea, etanșeitatea camerei de
ardere poate fi compromisă și ca urmare a unor cauze accidentale: spargerea sau blocarea segmenților,
deteriorarea garniturii de chiulasă, blocarea supapelor, ciupirea marginilor talerelor supapelor sau/și a
scaunelor de supapă, defectarea suprafeței de așezare a chiulasei pe blocul cilindrilor, fisurarea pereților
camerei de ardere din chiulasă sau reglarea incorectă, la valori prea mici, a jocului termic din mecanismul de
distribuție. Verificarea etanșeității camerei de ardere se poate efectua prin mai multe metode, cantitative și
calitative: I. determinarea presiunii realizate la sfârșitul procesului de comprimare, motorul fiind antrenat de
către electromotorul de pornire; II. determinarea scăpărilor de aer comprimat introdus în camera de ardere
atunci când echipajul mobil se află în poziția corespunzătoare p.m.i. și supapele sunt închise; III. determinarea
scăpărilor de aer la aplicarea unei depresiuni în camera de ardere pentru aceeași poziție a echipajului mobil; IV.
măsurarea presiunii sau debitului gazelor scăpate în carter în timpul funcționării motorului; V. aprecierea
calitativă a etanșeității camerei de ardere prin: a) măsurarea curentului absorbit de demaror la pornirea
motorului; b) compararea turațiilor corespunzătoare fiecărui cilindru la pornirea autovehiculului (turația la
antrenarea demarorului); c) compararea turațiilor corespunzătoare fiecărui cilindru la mers încet în gol; d)
compararea cantităților corectate de combustibil injectate în fiecare cilindru. În această lucrare se dezvoltă
metoda determinării presiunii realizate la sfârșitul procesului de comprimare, motorul fiind antrenat de către
electromotorul de pornire.
Aparatura folosita

Modul de lucru În vederea obținerii unor rezultate corecte este necesar ca înaintea efectuării măsurătorii
propriu-zise să se întreprindă o serie de operații de pregătire ale motorului și ale unora dintre instalațiile sale
auxiliare. Se va verifica astfel gradul de încărcare al bateriei de acumulatoare, precum și starea tehnică a
electromotorului, a conductorilor și a contactelor electrice ale sistemului de pornire. În timpul măsurătorii
trebuie realizată turația nominală a arborelui cotit al motorului în regim de antrenare a demarorului, nu mai
mică de circa 175 rot/min. În situația în care nu se poate realiza această valoare, pierderile de gaze din camera
de ardere se amplifică mult deoarece procesul de comprimare se va desfășura într-o perioadă mai lungă,
oferind astfel timpul necesar scăpării unei cantități mai mari de gaze. În domeniul normal de funcționare al
motoarelor, de exemplu peste 1500 rot/min, efectul pierderilor de gaze devine greu sesizabil.
Presiunea de compresie se va măsura conform procedurii descrise în manualul de întreținere și reparare specific
fiecărui model de autovehicul (măsurare cu motorul rece
plicații negative asupra etanșeității camerei de ardere. De asemenea, temperatura lubrifiantului influențează
Pc[bar] frecărilor din cuplele cinematice. Prin
direct viscozitatea lui și implicit valoarea cuplului rezistent datorat
mărirea acestuia, odată cu scăderea temperaturii lubrifiantului, va rezulta reducerea vitezei de antrenare a
arborelui cotit de către electromotorul de pornire și deci o amplificare a scăpărilor de gaze prin mecanismul
descris mai înainte. În general se obțin Cilvalori
1 ale presiunii
Cil 2 de compresie
Cil 3cu 10- 15% superioare
Cil 4 cândDpc[%]
motorul
testat este cald. În vederea efectuării măsurătorilor propriu-zise se demontează toate bujiile (m.a.s.) sau bujiile
ori injectoarele (m.a.c.) și se cuplează compresmetrul la camera de ardere. Se conectează demarorul la
contactul special de pe corpul compresmetrului (dacă compresmetrul are această facilitate). Se apasă cu
Masurarea
garnitura decucauciuc pe orificiul corespunzător primului cilindru cu o forță care să asigure realizarea etanșării,
compresmetr 23
fără însă a deteriora garnitura sau se cuplează 21.4 compresmetrul.
prin filetare 20.6 Se acționează
22.4 electromotorul
20.85 timp
u
de 8-10 rotații ale arborelui cotit, până în momentul în care sa observă stabilizarea acului indicator al aparatului.
După efectuarea Motor
citirii șirece
consemnarea rezultatului se deschide supapa de reținere, eliminându-se aerul
Masurarea cu
comprimat
manometrudin cilindrul de măsură al aparatului,
21 în caz20contrar decuplarea
20 compresmetrului
20 de la camera
9.52 de
ardere poate fi foarte dificilă

Modificarea stării tehnice:

Valorile presiunilor masurate in cilindrii motorului : VW GOLF 5 1.9 TDI

motor nou = p cil intre 25-31 bari


motor cu uzura = p cil minim 19 bari
diferenta de presiune intre cilindri = max. 5 bari

Pclim= 20 bar

Observații și concluzii:
Pentru modelul de autovehicul pe care s-a efectuat verificarea s-au constatat urmatoarele :
- Autovehiculul corespunde din punct de vedere al testului de compresie
- Se recomanda o noua verificare dupa un anumit interval de exploatare
- Nu există nicio valoare universală pentru presiune la sfârșitul cursei de compresie, deoarece depinde de
parametrii unității de alimentare individuale. Având în vedere acest lucru, este imposibil să denumim o
valoare de compresie universală pentru toate unitățile de alimentare. Acest parametru poate fi găsit din
documentația tehnică a vehiculului.
- Compresia depinde de raportul de compresie, dar al doilea parametru nu depinde de primul. Cantitatea de
presiune la sfârșitul cursei de compresie depinde, de asemenea, de factori suplimentari care pot fi
prezenți în timpul măsurătorilor: presiunea la începutul cursei de compresie;

 modul de reglare a temporizării supapei;

 temperatura în timpul măsurătorilor;

 scurgeri în cilindru;
 viteza de pornire a arborelui cotit;

 starea de incarcare a acumulatorului

 cantitate excesivă de ulei din cilindru (cu un grup uzat cilindru-piston);

 rezistența în conducta galeriei de admisie;

-
Bibliografie:
https://www.4tuning.ro/ghidul-soferului/cum-se-masoara-compresia-unui-motor-auto-33071.html
https://avtotachki.com/ro/kak-izmerit-kompressiyu-dvigatelya/
https://vwforum.ro/topic/27924-valori-compresie-motor/
L2-DIAGNOSTICARE ( suport laborator UPB)