Sunteți pe pagina 1din 2

Numele prenumele___________________________ Data___________________

1. Scrie în tabelul de mai jos denumirea familiei lingvistice și cîte 2 popoare specifice: 8p

Chinezi, congolezi, portughezi, israilieni, marocani, canadieni, coreeni, nigerieni.

2. Argumentează prin doi factori cauza densității populației mari încâmpia Indo-gangetică: 6p
a)_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
b)_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Explică de ce în în Niger populația de vîrstă tînără reprezintă 49%? 3p

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Numele prenumele___________________________ Data___________________

1. Scrie în tabelul de mai jos denumirea religiei universale și cîte 3 țări în care se confesează:
8p

India, Rusia, Turcia, Franța, Egipt, Italia, , China, Belarus, Arabia Saudită.

2. Argumentează prin doi factori cauza densității populației mari pe litoralul atlantic al Americii de Sud: 6p
a)_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
b)_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Explică de ce în în Italia populația de vîrstă înaintată reprezintă 24%? 3p


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
a)indicați tipul de reproducere a populației pe care o reprezintă diagrama A _______________________________1p

b) indicați cite o măsură a politicii demografice pentru tipul de reproducere reprezentat pe diagrama A: 3p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

a)indicați tipul de reproducere a populației pe care o reprezintă diagrama B:_______________________________1p

b) indicați cite o măsură a politicii demografice pentru tipul de reproducere reprezentat pe diagrama B: 3p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________