Sunteți pe pagina 1din 1

ABONAȚI-VĂ!

n o
ți
misi !
Eco te 30%
S-a redus numărul chioșcurilor care vând ziare pes
Așadar, vă rugăm să vă abonați, prin:
• încasatorii firmei DONATH MEDIA – tel. 0741-627.075;
• serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33);
• Poșta Română (factori poștali sau Oficiu Poștal)
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

sâmbătă-duminică, 15-16 mai 2021 • anul XXXII, nr. 9244 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Start în Maratonul Vaccinării -


„Maratonul Vaccinării - Împreună
Cutia poștală pentru Cluj!” a debutat vineri, 14
mai, 2021, la BT Arena, vorbind

Împreună pentru Cluj!


despre al doilea maraton de
profil după cel organizat nu
demult de Spitalul Militar de
Urgență Cluj-Napoca.
Cornel UDREA
Timp de 3 zile se pot vaccina lo-
cuitori ai județului Cluj, respectiv
cetățeni ai Uniunii Europene, ai
Spațiului European și ai Confede-

d omnule Iulian Bulai, rației Elvețiene, cetățeni străini cu


Înțeleg că este ora dumitale de glorie. rezidențe pe teritoriul țări noastre.
Fiecare am avut-o sau urmează s-o Au fost amenajate 20 de cabine-
te de vaccinare, care vor asigura
avem. Ignor acum mizeria epică și inter- fluxul continuu pentru toți cei care
pretarea personalizată a nașterii Domnu- doresc să se vaccineze, intrarea fă-
lui Iisus Cristos, care ți-a adus un altfel de cându-se dinspre stadionul Cluj
notorietate, deloc măgulitoare, teribilism, Arena. Cum spuneam, „Marato-
infantilism, băgare în seamă, urmate de nul Vaccinării - Împreună pentru
zâmbete la trecerea dumitale triumfală spre Cluj!” se derulează în perioada 14-
Comisia Culturală, călare pe un minunat 17 mai, ultima zi fiind cea de luni,
cal roib cu alzeheimer și astm bronșic. ora 8:00.
Ați lălăit-o cu demiterea celor doi frâ- Demostene ȘOFRON
nari, adversari politici. Am crezut că ați în- Foto: Nelu Dragomir
continuare în pagina a 5-a
treprins căuturi competente și competenți,
pentru cele două funcții, cu rang ministe-
rial.
Cel puțin, cu nominalizarea pentru te-
leviziunea publică, v-ați făcut de mândra
Ludovic Orban, la Cluj: „Vrem să creștem Veste bună pentru
elevii din 70 de
minune. Sunteți jalnici, fanarioți, nepăsă-
tori, incompetenți, cu nimic mai prejos ca
constant investiţiile în România” școli clujene
ceilalți călăreți. Președintele PNL, Ludovic Or- El a punctat și câteva proiecte im- cutat și de alte proiecte importante,
Ignorați televiziunea profundă, pro- ban, a declarat, vineri, la Cluj, că portante pentru Cluj care urmează tot cu finanţare din PNRR, va exista
ductivă, profesionistă, marginalizată de România este într-un moment să fie finanţate din PNRR. un proiect extrem de important -
femeia-comisar, ignorați din suficiență, foarte bun, în care există un inte- „Am discutat în toate întâlnirile modernizarea și electrificarea tron-
menirea televiziunii publice și nevoia de res mare din partea investitorilor de proiecte importante pentru Cluj, sonului de cale ferată de la Cluj-Na-
reabilitare a imaginii TVR, maculată de pentru ţara noastră. „Trebuie să pentru comunităţile locale. Am poca la Episcopia Bihor, proiect mult
anumite sub-personaje producătoare de rău fim pregătiţi să asigurăm condiţii discutat de metrou, care este, din așteptat. Cuvântul de bază în guver-
social, prin ele însele, și cu ajutorul unor favorabile de investiţii pentru a punctul meu de vedere, cel mai spec- narea noastră este investiţie. Vrem
invitați dedicați, plătiți în dispreț față de permite practic o dezvoltare eco- taculos proiect și trebuie să știţi că să creștem constant investiţiile în Elevii din nu mai puțin de 70
bunul-simț, într-un lung șir de abuzuri ne- nomică, o creștere a nivelului de este inclusă o finanţare importantă România, atât investiţiile publice, de unități școlare clujene vor re-
sancționate cu legea. viaţă pentru fiecare cetățean ro- în Planul Naţional de Rezilienţă și cât și investiţiile private. veni începând de luni la școală în
continuare în pagina a 12-a mân”, a spus Ludovic Orban, în- Recuperare pentru finanţarea pro- Anca M. Colibășanu format fizic după ce rata de infec-
tr-o conferinţă de presă. iectului de metrou din Cluj. Am dis- continuare în pagina a 4-a tare cu coronavirus în localitățile
în care acestea funcționează a
scăzut sub 1 la mia de locuitori.
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” la Centenar! Printre elevii care revin în bănci
se numără cei din municipiul Dej
Suntem vineri, 14 mai, 2021, la sărbătoarea și din orașul Huedin. În schimb,
Centenarului Bibliotecii Județene „Octavian 20 de unități școlare din diverse
Goga”, sărbătoare umbrită din păcate, de comune trec în scenariu galben
o criză sanitară și o criză economică fără din cauză că rata de infectare a
depășit pragul de un caz la mia de
precedent. Anul trecut a marcat nu numai locuitori. Vor mai rămâne în sce-
viața și activitatea noastră, ci și activitatea nariu galben elevii din Cluj-Na-
desfășurată de bibliotecă, de absolut toate poca, Gherla, Turda, Câmpia
instituțiile de artă și cultură din țară și de Turzii, Apahida, Băișoara, Ciu-
peste hotare, activitate trecută în online cea, Bonțida, Dăbâca, Mintiu
în cea mai mare măsură. Cu toate acestea Gherlii, Fizeșu Gherlii, Căianu,
împrumutul de documente a fost accesibil Călărași, Ceanu Mare, Chinteni,
publicului pe toată durata stării de alertă, Ciucea, Cojocna, Dăbâca, Felea-
lucru de subliniat și de apreciat. cu, Fizeșu Gherlii, Florești, Gâ-
rbău, Gilău, Iclod, Jucu, Luna,
Despre ce a fost 2020, ce este în prezent, Mărgău, Mihai Viteazul, Mociu,
am stat de vorbă cu doamna Sorina Stânca, Negreni, Palatca, Petreștii de Jos,
manager, ca de obicei deschisă dialogului și Ploscoș, Poieni, Râșca, Săcuieu,
schimbului de idei. Sâncraiu, Sânpaul, Săvădisla, Sic,
Suatu, Tritenii de Jos, Valea Ierii,
citiţi interviul integral în pagina a 6-a Viișoara.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324