Sunteți pe pagina 1din 3

SEMNELE DE PUNCTUAŢIE ŞI DE ORTOGRAFIE

( schiţă recapitulativă )

SEMNUL UTILIZARE EXEMPLIFICARE

Punctul .  Marchează sfârşitul unei  Citeşte mult.


propoziţii sau fraze enun-ţiative. Citeşte / şi rezolvă pro-
 Se pune după o prescurtare. bleme. /
 M.S. ( Maiestatea sa )

Semnul întrebării ?  Marchează sfârşitul unei  Cine vorbeşte?


propoziţii sau fraze intero-gative. Îmi spuneţi / cine vor-
 Se pune după un cuvânt beşte? /
interogativ.  Unde?

Semnul exclamării !  Marchează sfârşitul unei  Ce frumos e afară!


propoziţii / fraze excla-mative. Priveşte / cât e de înalt
 Marchează sfârşitul unei muntele! /
propoziţii / fraze impera-tive.  Fii atent!
 Desparte un vocativ sau o Fii atent / şi nu te mai
interjecţie de restul enun-ţului. juca! /
 Ionel! astâmpără-te!
Of! mă deranjezi!

Punctele de suspensie  Marchează o întrerupere în cursul  Te rog să...


... / [...] vorbirii (al gândirii).
 Indică lipsa unui fragment din  „În vremea veche, [...] pe
text. când Dumnezeu...

Două puncte ( : )  Se folosesc înaintea unei  Căutăm în text: epitete,


enumerări. comparaţii, metafore, ...
 Arată începutul vorbirii directe  I-a spus:
( vorbirea unui per-sonaj ). - Adu-mi, te rog, o cană cu
 Se pun înaintea unei ex-plicaţii apă!
sau a unei precizări.  Timp estimat: 12 minute.

Linia de pauză _  Delimitează o explicaţie, o  „ şi gura vetrei - cu flăcări şi


completare de restul enun-ţului. cu jar - îngână basmul...”

ÎN FRAZĂ
Virgula ( , )  Desparte propoziţii de acelaşi fel,  Citesc lecţia, / desenez, /
coordonate prin juxtapunere . rezolv probleme. /
 Desparte o atributivă expli-cativă
de regenta ei.  Ziua aceea, / în care am
aflat rezultatul, / mi-a rămas
 Desparte anumite subor-donate vie în amintire. /
de regenta lor.(vezi tabelul  Deşi plouă, / ies la
subordonatelor! ) plimbare./
 Desparte o incidentă de restul
frazei.  Merg afară, / zise ea, / după
ce termin lecţiile. /
ÎN PROPOZIŢIE
 Desparte elementele unei  A cumpărat: mere, pere,
enumeraţii. struguri.
 Desparte două părţi de propoziţie  Este isteţ, harnic, ascul-
de acelaşi fel tător.
( 2S, 2 np, 2A..., 2C... ).
 Desparte apoziţia simplă sau  Nepoata mea, Iulia, este
dezvoltată (A.s.ap. - N) de restul drăgălaşă.
propoziţiei.
 Desparte gerunziile şi participiile  Alergând, s-a împiedicat.
aflate la începutul comunicării de Ascultat, a fost notat cu
restul propoziţiei. zece.
 Desparte complementele
circumstanţiale aşezate în-tre  Mureşul, în câmpie, are
subiect şi predicat. cursul lin.
 Desparte adverbele de afir-maţie
sau de negaţie ( e-gale cu o  Da, ai dreptate.
propoziţie ) de restul enunţului. Nu, n-ai dreptate.
 Desparte substantivul în cazul
vocativ de restul propoziţiei.  Ionel, astâmpără-te!
 Desparte o interjecţie ex-
clamativă de restul propo-ziţiei.  Of, cât mă superi!
 Marchează lipsa predica-tului.
 Eu am aflat din ziar, el, de
la radio.

Punctul şi virgula ;  Desparte o propoziţie sau un grup  Găsiţi apostroful şi cratima


de propoziţii de restul frazei. folosite în text; explicaţi
folosirea lor.

Ghilimelele „...”  Închid între ele un citat sau un  „Peste vârfuri trece lună,” /
titlu. „Lacul”
 Marchează cuvintele unui  „Înţelepciunea e rară”, zise
personaj ( în locul liniei de dialog bunicul.
).
 Indică folosirea unui cu-vânt cu  A venit şi „deşteptul” de
«» sens figurat. Gigel!
 Indică existenţa unui citat în  „Vorba ceea: «Lasă-l, măi!
citat. L-aş lăsa eu, dar...»”
Linia de dialog __  Indică începutul vorbirii directe  -- Vino aici, a spus el.
( a fiecărui perso-naj ).

Cratima -  Indică scrierea corectă a  gura-leului,


unui cuvânt compus. galben-auriu,...
 Indică rostirea împreună a două  te-am ( văzut )
sau mai multe cu-vinte, cu / fără într-o ( poveste )
dispariţia unei silabe ( uneori şi ducându-se
dispariţia unui sunet / dispariţia
hiatului ).
 Se pune între două numerale
pentru a exprima aproximaţia.  E nevoie de doi-trei oameni.
 Leagă desinenţa sau arti-colul
hotărât de abrevieri sau de unele  C.F.R.-ul
neologisme.  show-uri
show-ul

Apostroful ’  Indică lipsa accidentală a unui  pân’ diseară


sunet sau a unui grup de sunete  al’ dată
dintr-un cuvânt.
 Indică lipsa unor cifre ( în  ’89
scrierea anilor ).

S-ar putea să vă placă și