Sunteți pe pagina 1din 1

ABONAȚI-VĂ!

n o
ți
misi !
Eco te 30%
S-a redus numărul chioșcurilor care vând ziare pes
Așadar, vă rugăm să vă abonați, prin:
• încasatorii firmei DONATH MEDIA – tel. 0741-627.075;
• serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33);
• Poșta Română (factori poștali sau Oficiu Poștal)
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

marți, 25 mai 2021 • anul XXXII, nr. 9252 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Șansele lui Câțu S-a clarificat situația juridică a Complexului


Muzeal „Octavian Goga” din Ciucea
Cosmin PURIȘ Consiliul Județean Cluj este proprietar tabular al Complexului Muzeal „Octavian Goga” din Ciucea.
Forul administrativ județean
anunță că a fost notificat oficial de
către Biroul de Cadastru și Publi-

p NL a organizat, ieri, în localitatea citate Imobiliară Huedin în legă-


argeșeană Ștefănești o manifestare tură cu faptul că dreptul de pro-
dedicată celebrării a 146 de ani de la prietate al județului Cluj asupra
înfiinţarea Partidului Naţional Liberal-– Ansamblului Muzeal „Octavian
cel mai longeviv partid din istoria noas- Goga” a fost înscris în Cartea Fun-
tră democratică, și, totodată, de evocare ciară. Această operațiune survine
a 200 de ani de la nașterea marelui om câștigării definitive a procesului
politic Ion C. Brătianu. Indiferent de opi- de către forul județean, și respec-
niile unor sau a altora, de numele lui Ion. tiv, radierii înscrierii referitoare la
C. Brătianu se leagă mai multe momente dreptul de proprietate al nepoților
importante care au marcat evoluția popo- Veturiei Goga.
rului român. Nu vreau să contest rolul pe Demersurile de revendicare a
care l-a avut Carol I în istoria României, domeniului din localitatea Ciu-
însă contribuția lui Ion. C Brătinau a fost cea, strâns legat de personalitatea
decisivă în modernizarea acestei țări. marcantă a celui care a fost „poetul
A fost unul dintre artizanii unificării cântării pătimirii românilor”, au
diferitelor facțiuni liberale sub sigla Parti- început în anul 2005, când urmașii
dului Național Liberal în 1875. A pregătit Veturiei Goga au solicitat constata-
proclamarea independenței în 1877 și răz- rea nulității absolute a donației fă-
boiul de independență din 1877 – 1878, iar cute de aceasta în favoarea statului
apoi, a acționat alături de alți lideri politici Anca M. COLIBĂȘANU
pentru recunoașterea internațională a in- continuare în pagina a 4-a
dependenței. Totodată, în timpul guver-
nării lui Ion C. Brătianu, în 1881 a fost
proclamat Regatul. Sunt doar câteva dintre
etapele care au dus la racordarea României
Tatăl care și-a înjunghiat copilul de 8 ani Copiii din Feleacu
nu mai merg
la lumea europeană și la care a contribuit
pe deplin marele om politic liberal.
a fost condamnat la închisoare pe viaţă la școală
În mod normal, ar fi trebuit ca la festivi- Takacs Gyorgy, bărbatul care și-a tru săvârșirea infracţiunii de violen- atacată cu apel în termen de 10 zile. Autoritățile clujene au de-
tățile de la Ștefănești, întreaga conducere înjunghiat mortal fiul de 8 ani, în iu- ţă în familie în modalitatea omorului Pe 28 iulie 2020, un copil de 8 ani a cis ca, începând de marți,
liberală să ia parte într-un fel sau altul. lie 2020, a fost condamnat pe viaţă, calificat, (...) la pedeapsa detenţiunii fost găsit mort, în mașina tatălui său, unele unități școlare din județ
continuare în pagina a 12-a de o instanţă a Tribunalului Cluj. pe viaţă”, se arată în sentinţa de luni după ce a fost dat dispărut cu trei zile să își schimbe scenariul de
„Condamnă pe inculpatul T.G., pen- a Tribunalului Cluj, care poate fi înainte, de către mama sa. funcționare.
Conform unei hotărâri
Terasele din incinta Bazei Sportive Gheorgheni se închiriază emise de Consiliul Național
Județean pentru Situații de
Urgență, unitățile școlare din
Trei loturi de spații comerciale cu terase de alimentație publică Feleacu vor trece din scena-
din incinta Bazei Sportive Gheorgheni, sunt scoase spre riul unu în scenariul doi de
închiriere, prin licitație publică. funcționare, după ce rata de
Consilierii locali clujeni vor dezbate, în ședința de miercuri, un infectare cu coronavirus a
proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spați- trect de 1 la mia de locuitori
ilor comerciale cu terasele de alimentație publică aferente, reprezen- (1,13). Potrivit scenariului 2,
tând Lotul nr. 1, Lotul nr. 2 și Lotul nr. 3, amplasate în incinta Com- vor merge la școală doar ele-
plexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din Cluj-Napoca. vii din clasele primare și cei
Conform municipalității, durata de închiriere este de cinci ani, fără din clasele a VIII-a, restul
posibilitate de prelungire. Prețul minim de închiriere este de 5.637,08 urmând să facă doar cursuri
lei pe lună- Lotul I, din care 13,75% reprezintă chiria pentru spațiul online.
comercial, diferența de 86,25% reprezentând terasa de alimentație În schimb, elevii din locali-
publică, 5.272,44 lei pe lună-Lotul 2, din care 14,7% reprezintă chiria tatea Ploscoș se vor putea bu-
pentru spațiul comercial, diferența de 85,3% reprezentând terasa și cura de participarea fizică la
4.847,05 lei pe lună- Lotul 3, din care 16% reprezintă chiria pentru cursuri, trecând în scenariul
spațiul comercial, diferența de 84% reprezentând terasa de alimen- unu de funcționare. Aici, rata
tație publică. Sumele vor fi actualizate prin aplicarea ratei inflației. de infectare este de 0 la mia de
A.M.C. locuitori.
continuare în pagina a 4-a A.M.C.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324