Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT TEMATIC

PRIMĂVARĂ DRĂGĂ, BINE AI VENIT!

Tema anuală de studiu: “Când, cum şi de ce se întâmplă ? “


Nivelul grupei: I
Grupa Mică
An şcolar 2020-2021
Propunător: studenta DRUȚĂ LUIZA

1
Descrierea proiectului

Tema anuală: “Când, cum şi de ce se întâmplă?”


Tema proiectului: PRIMĂVARĂ DRĂGĂ, BINE AI VENIT!
Subteme:
* “Oaspeții primăverii!”
* “E ziua ta, mămico!”
* “Vestitorul primăvarii!”
* “Legume timpurii”
* “Chipul primăverii!” - EVALUARE
Perioada de desfăşurare a proiectului : 5 săptămâni
Grup ţintă: Nivel I - Grupa mică
Scopul proiectului : dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înțelegerea mediului înconjurător prin
alternarea tuturor organelor de simţ, precum și dezvoltarea sentimentului de admirație, respec și prețuire
pentru mama;

Domenii de dezvoltare:
 DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE;
 DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ;
 CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE;
 DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII;
 DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII;

Dimensiuni ale dezvoltării:


A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE:
1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar;
2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;
3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personal;
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ:
1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;
2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;
3. Conceptul de sine;
4. Autocontrol și expresivitate emoțională;
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE:
Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
Activare și manifestare a potențialului creativ;
2
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII:
1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscut;
2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII:
1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat;
2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat;
3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare;

Comportamente :
A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE:
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare;
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate;
2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat;
2.2. Se orientează în spațiu pe baza simțurilor;
2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;
3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase;
3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale;
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ:
1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia;
1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice;
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;
2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni;
2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte
familiare;
2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;
2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere şi de participare la luarea deciziilor;
2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat;
3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale;
3.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice;
4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.;
4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional;
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE:
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;
3
1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat;
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți;
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse;
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative;
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc;
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII:
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare
receptivă);
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor
etc. (comunicare expresivă);
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă);
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului;
3.1. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții;
3.2. Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere;
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII:
1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat;
1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat;
1.3. Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute;
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa proprie şi a
grupului de colegi;
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode
specifice;
2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia;
2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător;
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date;
3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător;
3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului;
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului;
3.4. Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială;

4
Mijloace de învățământ: planșe cu anotimpul primăvara, fotografii, păpuși, vase de plastic, cuburi,
planşe tematice, imagini pe calculator, cărţi ilustrate pentru copii, creioane colorate, hârtie glasată, lipici,
coli xerox, aparat foto, hârtie creponată, acuarele, pensulă, plastilină, carton, fişe, jetoane cu cele patru
anotimpuri, jetoane cu păsări, legume, flori de primăvară, cărţi de poveşti, cd-uri, calculcator,
videoproiector, alte materiale necesare desfăşurării activităţilor.
Metode și procedee:
- învăţarea prin descoperire, jocul didactic, conversaţia, observaţia, exerciţiul, povestirea, lectura
educatoarei, explicaţia, lectura după imagini, brainstorming-ul, problematizarea, observaţia spontană şi
dirijată;
- tehnici de lucru (dactilopictură, acuarelă, mototolire, amprentare, lipire, etc).
Forme de organizare: activitate frontală, individuală și pe grupe;
EVALUAREA PROIECTULUI
 Organizarea de expoziţii cu lucrãrile copiilor;
 Portofoliile copiilor;
 CD cu poze;

BIBLIOGRAFIE:
- “Curriculum pentru educație timpurie 2019” Ministerul Educației Naționale 2019
- Secrete metodice în didactica preșcolară, Ed. Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”,
Bacău 2006;
- „Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în manieră itegrată a activităţilor din
grădiniţă” Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005 Ezechil L., Păişi-Lăzărescu M., „Laborator
preşcolar” Ed. Integral, Bucureşti, 2002

5
Centre de interes deschise și materialele puse la dispoziția preșcolarilor:
BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCȚII
-imagini cu peisaje de primavara -diverse fise -cuburi de lemn
-carti, -foi albe si colorate -cuburi din burete
- reviste, pliante, atlase -cartoane colorate -lego
-enciclopedii -hartie glasata de diferite culori -alte jocuri de constructie
-fotografii -lipici, aracet -domino clasic
-felicitari -acuarela, pensula -figuri geometrice
-povești; -plastilina, plansete -mozaic
-jocuri de masa, puzzle -sârme, mărgele, coşuleţe
-jocul “Eu spun una, tu spui mai multe”
-jocul “Alintăm cuvintele”
JOC DE ROL ȘTIINȚĂ JOC DE MASĂ
- truse de bucătărie; -carti cu flori si legume de primavara - puzzle,
- joc cu cifre,
- haine pentru păpuşi; -atlas botanic
- fişe de lucru,
- păpuşi, flori naturale; -enciclopedii - jetoane,
- pioneze
- fructe şi legume din plastic şi naturale; -joc ,“Alegeti si grupati”
- cuţite şi farfurii de unică folosinţă; -joc ,“Alege si potriveste”
-recuzită pentru dramatizarea unor situații: La -joc “Gaseste-i umbra”
piață, Familia, La florărie, -joc: “Cauta-i perechea”
-ghivece cu pământ -seminţe de flori şi de legume

6
NISIP ȘI APĂ
forme
lopeti
greble
galeti
sape
stropitoare
rumegus
pământ
ghiveci
semințe
miniseră

7
Stabilirea direcțiilor de dezvoltare:

Ce ştiu copiii? Ce doresc să afle copiii?


- Primăvara soarele topeşte zăpada - Cand incepe primavara?
- Este din ce în ce mai cald - Ce se întâmplă în natură primăvara
- Ne îmbrăcăm adecvat – în haine (iarbă, flori, pomi, insecte)
mai subţiri - Care sunt vestitorii primăverii?
- Ghiocelul este vestitorul primăverii - Ce flori înfloresc primăvara?
- Înfloresc florile în grădini, păduri şi - Ce fac oamenii primăvara?
în parcuri - De ce se întorc păsările călătoare?
- Au un miros plăcut - De ce înfloresc pomii?
- Ies insectele din ascunzători - De ce primăvara reînvie natura la
viaţă?
- De ce oamenii cultivă flori? Care
sunt uneltele cu care se lucrează în
grădină?
- Părțile componente ale plantelor;
- De ce trebuie să spălăm fructele şi
legumele înainte de a le consuma?
- Cum se îngrijesc florile?
- Care sunt legumele timuprii?
- Cum facem o salată de legume?
- -Care este semnificatia
martisorului?
- -Ce inseamna “8 Martie”?
- -Ce sarbatori sunt primavara?

8
SCRISOARE DE INTENȚIE CĂTRE PĂRINȚI

Stimaţi părinti,

Vă aducem la cunostinţă că în săptămânile următoare vom


derula proiectul tematic: “Primăvara dragă, bine ai revenit!”.
Acesta se va derula pe o perioadă de 5 săptămâni.
În cadrul proiectului vom discuta despre aspectele specifice
anotimpului primăvara, caracteristile anotimpului, legumele şi florile
de primăvară, despre semnificația zilei mondiale a masemnificația
mărțișorului. Vă rugăm să discutaţi cu copiii pe aceaste teme şi să ne
ajutaţi cu materiale cum ar fi: reviste, imagini cu fruct, legume, flori,
ghivece cu pământ, semințe de flori și legume specifice acestui
sezon, poze de familie.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cu mult respect,
Propunătoarea: Druță Luiza

9
HARTA PROIECTULUI

CHIPUL OASPEȚII
PRIMĂVERII - PRIMĂVERII
EVALUARE

10
Subtema: OASPEȚII PRIMĂVERII
ZIUA/DATA DOMENIUL TEMA ACTIVITĂȚILOR/SUBIECTUL/ ACTIVITĂȚI ALESE ADP+ÎD
EXPERIENȚIAL/ MIJLOCUL DE REALIZARE (ALA I+ALA II) (ACTIVITĂȚI DE DEZ.
ACTIVITATEA PERS. +ÎNTÂLNIREA DE
DIMINEAȚĂ)
LUNI D.Ș. Activitate integrată Joc de rol: De-a vânzătorul de ÎD “Uite cine sosește!
Cunoașterea mediului D.Ș. “Cine sunt oaspeții primăverii” – mărțișoare
lectură după imagini Biblioteca: Citim imagini legate de *Deprinderi
Arta: “Fluture” colorare in contur anotimpul Primavara de ordine,autoservire şi
Joc de masă: Păsări călătoare - puzzle Științe: Găsește umbra curăţenie.
Constructii“Cuiburi pentru pasarele” *Joc distractiv: Vizionarea unui
filmuleț/ppt.despre anotimpul
primăvara
MARȚI D.L.C. Activitate integrată: Joc de rol: La Zoo! ÎD: Gânduri de primăvară
Educarea limbajului D.L.C:“Rândunica”-poezie- Ştiinţă: De ce vin și pleacă păsările
D.P.M. D.P.M. -Mersul in diferite direcţii călătoare? *Deprinderi de
Educaţie fizică Joc: “Pasăre la cuib” Construcții: Rândunica – realizată din ordine,autoservire şi curăţeni
Bibliotecǎ: Imagini din poezie pioneze
Joc de masă: Activități gospodărești *Joc distractiv:Hora primăverii
specifice primăverii-puzzle
Artă: Barza - colaj
MIERCURI D.Ş. Activitate integrată (DŞ+DEC): Joc de rol: De-a veterinarul!” ÎD:“De cine ai tu grijă?”
Activitate matematică D.Ş.:“Ne jucăm cu berzele!”-joc-exerciţiu- Bibliotecă: Ghicitori despre păsări *Deprinderi de
D.E.C. (fixarea deprinderii de a număra până la 2) călătoare ordine,autoservire şi curăţenie
Activitate art.plastică D.E.C.: “Barza”-dactilopictură Joc de masă: Așează-mă la perechea
Stiințǎ: “Sortǎm păsări călătoare” mea
Artǎ: “Barza”- dactilopictură *Joc distractiv: Cursa păsărelelor
Construcţii :“Cuiburi”
JOI D.O.S. D.O.S. Ştiinţă: “Ce mănâncă păsările? ÎD: Vânt de primăvară
Educaţie pentru societate “Doua rândunele”, de Aurelia Oancă Artă: Mâncare pentru păsări
-povestea educatoarei- Bibliotecă: Pasăre la cuib - grafisme *Deprinderi de
*Joc distractiv: “Zboară, Zboară!” ordine,autoservire şi curăţenie.
VINERI D.E.C. D.E.C Joc de masă: Pasăre la cuib – labirint ÎD: “Suntem atenţi!”
Activitate muzical Deprinderi de interpretare în colectiv - Nisip și apă: Puișorii în cuib –
Cântec: “Cucule pasăre sură” figurine în relief din nisip; *Deprinderi de
Artă: “Puișoși” ordine,autoservire şi curăţenie.
*Joc distractiv: Barza într-un picior
11
Subtema: E ZIUA TA, MĂMICO!
ZIUA/DATA DOMENIUL TEMA ACTIVITĂȚILOR/SUBIECTUL/ ACTIVITĂȚI ALESE ADP+ÎD
EXPERIENȚIAL/ MIJLOCUL DE REALIZARE (ALA I+ALA II) (ACTIVITĂȚI DE DEZ.
ACTIVITATEA PERS. +ÎNTÂLNIREA DE
DIMINEAȚĂ)
LUNI D.Ș. Activitate integrată Joc de rol: De-a mama ÎD. Gânduri pentru mama
Cunoașterea mediului D.Ș. “Familia mea” – lectură după imagini Biblioteca: Citim imagini legate de
Arta: “Chipul mamei” colorare în contur mărțișor *Deprinderi de
Joc de masă: Activitățile mamei- puzzle Științe: Găsește umbra ordine,autoservire şi curăţenie
Constructii “Casa mea” *Joc distractiv:Șotron!
MARȚI D.L.C. Activitate integrată: Ştiinţă “Aşează imaginea la locul ÎD Mărțișoare, mărțișoare
Educarea limbajului D.L.C:“De ziua mamei” de Elena Farago- potrivit!”
D.O.S. D.O.S.. –Mărțișor pentru mama Joc de rol “Gospodina” *Deprinderi de
Activitate practică Bibliotecǎ: Imagini din poezie Construcții: Chipul mamei - pioneze ordine,autoservire şi curăţenie
Joc de masă: Buchete pentru mama -labirint * Joc distractiv: În drum spre casă
Artă: Mărțișor pentru mama- dactilopictură
MIERCURI D.Ş. Activitate integrată (DŞ) Construcții: Flori pentru mama - ÎD Mama, cea mai dragă ființă
Activitate matematică D.Ş.:“Formează grupe de câte 2 floricele!”-Ex.cu pioneze
D.P.M. material individual Joc de rol: “De-a grădinița!” *Deprinderi de
Educaţie fizică D.P.M. “Mersul in echilibru pe o linie trasată pe Artă: Decorăm rochia mamei ordine,autoservire şi curăţenie
sol -joc: “Ca păsărelele pe stâlp!” *Joc distractiv: Șotron
Stiințǎ: “Colorează atâtea flori pentru mama cât
indică cifra!”
Bibliotecă :“Rochia mamei” - grafisme
Joc de masă: “Familii din întrega lume” - puzzle
JOI D.E.C. D.E.C. Stiinta: Alege si sorteaza! ÎD: De ziua ta, mămico!
Activitate art.plastică “Flori pentru mama” –pictură cu bețișoare de Constructii: Locul de muncă al
ureche- mamei *Deprinderi de
Artă: Mărțișor pentru mama ordine,autoservire şi curăţenie
modelaj
*Joc distractiv: Ghici cine este!
VINERI D.E.C. D.E.C. Joc de rol: De-a medicul pediatru ÎD: Daruri pentru mama
Activitate muzical Audiții muzicale “E ziua ta, mămico!” Constructii: Cutii pentru cadouri *Deprinderi de
Artă: Eu și mama – colaj ordine,autoservire şi curăţenie
*Joc distractiv: Ștafeta picicilor

12
Subtema: Vestitorul primăverii
ZIUA/DATA DOMENIUL TEMA ACTIVITĂȚILOR/SUBIECTUL/ ACTIVITĂȚI ALESE ADP+ÎD
EXPERIENȚIAL/ MIJLOCUL DE REALIZARE (ALA I+ALA II) (ACTIVITĂȚI DE DEZ.
ACTIVITATEA PERS. +ÎNTÂLNIREA DE
DIMINEAȚĂ)
LUNI D.Ș. Activitate integrată: Joc de rol: “De-a florăresele” ÎD. De pe-o bună dimineața!
Cunoașterea mediului D.Ş.: “Flori de primăvară”-observare Artă : Flori în vază desen în contur
Joc de masǎ: „Flori de primăvară” puzzle Bibliotecă: Citim imagini cu diferite *Deprinderi de
Construcţii: “Lădița pentru flori” flori de primăvară ordine,autoservire şi curăţenie
Științe: Găsește umbra *Joc distractiv: Ne mișcăm ca
florile
MARȚI D.L.C. Activitate integrată: Joc de rol: De-a grădinarii ÎD Vântul ne-a adus o veste
Educarea limbajului D.L.C: “Legenda ghiocelului”-lectura educatoarei Construcții: Ghiocel - pioneze *Deprinderi de
D.P:M. D.P.M. – Alergare printre jaloane Ştiinţă: Sunt necesare florile în ordine,autoservire şi curăţenie
Educaţie fizică Bibliotecǎ: “Imagini din poveste” viața noastră?
Artă: “Ghiocelul”-aplicaţie- *Joc distractiv: Deschide urechea
Joc de masă: “Ghiocei”-puzzle- bine
MIERCURI D.Ş. Activitate integrată(DŞ+DEC): Joc de rol: De-a florile în grădină ÎD. Cum avem grijă de flori?
Activitate matematică D.Ş.: Ne jucăm cu florile!-joc-exerciţiu-(fixarea Bibliotecă: Ghicitori despre flori
D.E.C. deprinderii de a număra până la 3) Construcţii : Zambila - pioneze *Deprinderi de
Activitate practică D.E.C.: Zambila- pictură cu bețișoare de ureche *Joc distractiv: Samba florilor ordine,autoservire şi curăţenie
Stiințǎ: Sortǎm zambilele după culori
Artǎ: Zambila- pictură cu bețișoare de ureche
Joc de masă: Fata merge la mama ei să-i dea
flori – labirint
JOI D.O.S. D:O:S: Științe: Cum sădim o floare? ÎD. Cu mic cu mare, azi sădim o
Educaţie pentru societate Inima mamei de Al. Mitru - lectura educatoarei Construcții: Ghiveciul de flori floare!
Joc de masă: Flori colorate – puzzle *Deprinderi de
*Joc distractiv: Ghicește floarea ordine,autoservire şi curăţenie
după miros
VINERI D.E.C. D.E.C Științe: Colecționăm flori ÎD. Culorile din grădină
Activitate muzical Deprinderi de interpretare în colectiv - Cântec: Joc de masă: Albinuța caută
Ghiocelul și buburuza floricica – labirint *Deprinderi de
Artă: Flori colorate – pictură prin ordine,autoservire şi curăţenie
suflare
*Joc distractiv: Ștafeta florilor

13
Subtema: LEGUME TIMPURII
ZIUA/DATA DOMENIUL TEMA ACTIVITĂȚILOR/SUBIECTUL/ ACTIVITĂȚI ALESE ADP+ÎD
EXPERIENȚIAL/ MIJLOCUL DE REALIZARE
(ALA I+ALA II) (ACTIVITĂȚI DE DEZ.
ACTIVITATEA PERS. +ÎNTÂLNIREA DE
DIMINEAȚĂ)

LUNI D.Ș. Activitate integrată: Joc de rol: “De-a vânzătorul” ÎD. Mânânc sănătos, ca să fiu
D.Ş.: “Legume timpurii”-observare Artă : Ceapa verde - desen în contur frumos!
Cunoașterea mediului Joc de masǎ: “Legume de sezon” puzzle Bibliotecă: Citim imagini despre
Construcţii: “Lădița pentruadunat legume” diferite legume de primăvară *Deprinderi de
Științe: Găsește umbra *Joc distractiv: Iepurașii la salată ordine,autoservire şi curăţenie
MARȚI D.L.C. Activitate integrată: Joc de rol: De-a grădinarii ÎD Prietenii vitaminelor
D.L.C: “Ridichea cea uriașă”-lectura educatoarei Construcții: Ridichea- mozaic
Educarea limbajului D.P.M. – Scoatem ridichea din pământ – exercițiu Ştiinţă: De ce e necesar să *Deprinderi de
de forță consumăm legume? ordine,autoservire şi curăţenie
D.P.M. Bibliotecǎ: “Imagini din poveste” *Joc distractiv: Deschide urechea
Artă: “Ridichea”-lipire bine
Educație fizică Joc de masă: “Ridichea”-puzzle-
MIERCURI D.Ş. Activitate integrată(DŞ+DEC): Joc de rol: De-a legumele în ÎD. Cum avem grijă de legume?
D.Ş.: Ne jucăm cu legumele!- odonare grădină
Activitate matematică după criteriul mărimii Bibliotecă: Ghicitori despre legume *Deprinderi de
D.E.C.: Ceapa verde- pictură cu bețișoare de Construcţii : Ceapa verde- pioneze ordine,autoservire şi curăţenie
D.E.C. ureche *Joc distractiv: Samba legumelor
Stiințǎ: Sortǎm legumele după culori
Activitate practică Artǎ: Ceapa verde- pictură cu bețișoare de
ureche
Joc de masă: Fata merge lapiața ca să cumpere
legume– labirint
JOI D.O.S. D:O:S: Științe: Cum sădim o semințe de ÎD. Cu mic cu mare, azi sădim o
Mica gospodină, de Maria Verdeș - memorizare legume? sămânță de legumă!
Educaţie pentru societate Construcții: Sera de legume *Deprinderi de
Joc de masă: Legume colorate – ordine,autoservire şi curăţenie
puzzle
*Joc distractiv: Ghicește leguma
după gust
VINERI D.E.C. D.E.C Științe: Legume din grădină, ÎD. Culorile din grădină
14
Deprinderi de interpretare în colectiv - Cântec: sănătate pentru tine?
Supa de legume Joc de masă: Alege și grupeză *Deprinderi de
Activitate muzical Artă: Legume preferate– modelaj ordine,autoservire şi curăţenie
*Joc distractiv: Țăranul e pe câmp

Subtema: CHIPUL PRIMĂVERII – EVALUAREA PROIECTULUI TEMATIC


ZIUA/DATA DOMENIUL TEMA ACTIVITĂȚILOR/SUBIECTUL/ ACTIVITĂȚI ALESE ADP+ÎD
EXPERIENȚIAL/ MIJLOCUL DE REALIZARE
(ALA I+ALA II) (ACTIVITĂȚI DE DEZ.
ACTIVITATEA PERS. +ÎNTÂLNIREA DE
DIMINEAȚĂ)

LUNI D.Ș. Activitate integrată: Joc de rol: “De-a vânzătorul” ÎD. Îmi place să ajut!
D.Ş.: “Cum cresc legumele și florile plantate”- Artă : Ceapa verde - desen în contur
Cunoașterea mediului observare Bibliotecă: Citim imagini despre *Deprinderi de
Joc de masǎ: “Legume de sezon” puzzle diferite legume de primăvară ordine,autoservire şi curăţenie
Construcţii: “Lădița pentru legume” *Joc distractiv: Scaunul fermecat
Științe: Ghicește floarea după miros
MARȚI D.L.C. Activitate integrată: Joc de rol: De-a grădinarii ÎD Clasa noastră e ca o floare
D.L.C: “Rapsodia de primăvară”-lectura Construcții: Legume n farfurie-
Educarea limbajului educatoarei mozaic *Deprinderi de
D.O:S.. – Primăvara în grădina bunicilor – Ştiinţă: Părțile unei flori ordine,autoservire şi curăţenie
D.O.S. realizarea de seră de legume *Joc distractiv: Deschide urechea
Bibliotecǎ: “Imagini din poveste” bine
Activitate practică Artă: Rdidichea – lipire biluțe de hârtie creponată
Joc de masă: Aspecte de primăvară –
reconstituire de imagini
MIERCURI D.Ş. Activitate integrată(DŞ+DPM): Joc de rol: De-a legumele în ÎD. Mă îmbrac corespunzător
D.Ş.: Cu matematica în lumea florilor – sortare grădină anotimpului
Activitate matematică după culoare, formă, număr Bibliotecă: Ghicitori despre legume
D.P:M:.: În grădina bunicilor – traseu aplicat Apă și nisip: Mici grădinari – *Deprinderi de
D.P:M Stiințǎ: Sortǎm legumele după culori sădirea de semințe de flori/legume ordine,autoservire şi curăţenie
Artǎ: Măști pentru carnaval - pictură *Joc distractiv: Samba legumelor
Educație fizică Joc de masă: Fata merge lapiața ca să cumpere
legume– labirint
JOI D.O.S. D:O:S: Bibliotecă: Legume pentru copii– ÎD. Mama are mâini de aur
15
Pantofiorii roșii, de H. Ch. Andersen - lectura semne grafice *Deprinderi de
educatoare Joc de masă: Găsește umbra ordine,autoservire şi curăţenie
Educaţie pentru societate Joc de rol: Cu familia la picnic
*Joc distractiv: Rece, cald
VINERI D.E.C. D.E.C Bibliotecă: Jurnalul legumelor de ÎD. Omul sfințește locul
Deprinderi de interpretare în colectiv - Cântec: primăvară
Activitate muzical Uite curcubeul Joc de rol: La bucătărie *Deprinderi de
Nisip și apă: Micii grădinari* ordine,autoservire şi curăţenie
Joc distractiv: Statuile

16
17

S-ar putea să vă placă și