Sunteți pe pagina 1din 1

ABONAȚI-VĂ!

n o
ți
misi !
Eco te 30%
S-a redus numărul chioșcurilor care vând ziare pes
Așadar, vă rugăm să vă abonați, prin:
• încasatorii firmei DONATH MEDIA – tel. 0741-627.075;
• serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33);
• Poșta Română (factori poștali sau Oficiu Poștal)
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

miercuri, 2 iunie 2021 • anul XXXII, nr. 9258 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Cîțu versus Mult putregai în pădurile Apusenilor


Orban Se spune că Munții Apuseni adăpostesc
cel mai mare carst împădurit din țara
noastră, iar în acest areal se găsesc
aproximativ 1.500 de peșteri.
Anca M. Frumusețile acestor înălțimi montane
COLIBĂȘANU sunt alimentate de flora și fauna acestor co-
dri seculari de foioase și conifere, în care se
dezvoltă o serie de specii de arbuști fructi-
feri, cum sunt: cornul, alunul, zmeurul, afi-

p remierul Florin Cîțu a anunțat, în nul, murul și o sumedenie de specii florale


sfârșit, că va candida la șefia PNL. ce-și împrăștie culorile și parfumul de pri-
Vestea nu e deloc surprinzătoare, măvara până toamna pe aceste înălțimi ce
despre această intenție circulând zvonuri urcă până la cota celor 1.800 metri.
în spațiul public, de o bună bucată de vre- Aici trăiesc cocoșul de munte, huhurezul
me. Împins de unele filiale (printre care mare, păstrăvul, babușca dar și numeroase
și cea de la Cluj) nemulțumite că Ludovic specii de mamifere, din care amintim doar
Orban nu le face jocurile politice, de voie, ursul brun, lupul, cerbul, mistrețul, vulpea,
de nevoie, Cîțu va trebui trebui să lupte jderul, dihorul, râsul, veverița și multe altele.
pentru funcția de președinte al partidului, Dumitru VATAU
la Congresul din luna septembrie. continuare în pagina a 4-a
Nu e un secret că premierul se bucură și
de susținerea președintelui Klaus Iohan- Patriciu Achimaș-Cadariu:
nis. Cei doi s-au afișat, împreună la un Au început
eveniment, la doar o zi după anunțarea Cel mai valoros timp - cel petrecut de copii împreună cu părinții înscrierile copiilor
oficială a candidaturii. E grav însă faptul Într-un mesaj transmis de 1 Iunie „Între obiectivele instituțiilor euro- activităților sportive și chiar a sportu- în grădinițe
că șeful statului își depășește atribuțiile – „zi de sărbătoare în care ne pene traduse în legislația românească rilor de echipă. Haideți să sărbătorim,
constituținale, implicându-se în bucătăria Înscrierile copiilor cu vârste
bucurăm împreună de copilărie și de actualitate sunt vizate: incluziunea dar să și construim viitorul nostru!” –
internă a unui partid politic. Și nu e prima între 3 și 6 ani în unitățile
de copii, iar copiii se bucură, așa socio-economică, sănătatea și educația. îndeamnă deputatul clujean.
dată. Iohannis și Cîțu s-au mai afișat îm- de învățământ preșcolar
cum numai ei știu, de ceea ce le este Ca medic, parlamentar și părinte nu În același mesaj, prof. univ. dr. Pa-
preună la diferite acțiuni publice, precum oferit”, „asociată, de mulți dintre pot ignora faptul că în copilărie se pun triciu Achimaș-Cadariu amintește că au început luni, 31 mai și se
campania de împădurire din sudul Româ- noi cu soarele, florile și verdeața, bazele sănătății fizice și mintale viitoare „noi, adulții, le dăm copiilor ceea ce încheie în 31 august 2021.
niei. Mesajul președintelui e clar acum și cu jocurile, zâmbetele și râsetele, și că stă în puterea noastră să prevenim credem că i-ar putea face fericiți”. Dar, „În județul Cluj, din totalul
va ajunge și la „urechile” unor organizații cu cadourile și bucuria împărtășită probleme ce pot să apară, cauzate fiind adaugă acesta, „ceea ce stă în puterea celor 21.336 de locuri existen-
care îl susțin pe Orban la șefia partidu- a surprizelor” -, deputatul PSD de de: izolare, cu reducerea drastică a con- fiecăruia dintre noi și ar trebui să le te în unitățile de învățământ
lui. Deși în prezent actualul președinte Cluj, Patriciu Achimaș-Cadariu, tactelor sociale și a activităților de grup; oferim este timpul petrecut împreu- preuniversitar preșcolar,
al PNL se bucură de sprijinul mai multor amintește că, în continuare, mulți de educația perturbată și incompletă re- nă cu ei. De fapt, și pentru ei și pentru 13.472 de locuri s-au ocupat
organizații din țară decât Florin Cîțu, copii suferă de foame, de lipsă de alizată «la distanță»; de privarea parti- noi, cel mai valoros timp este chiar cel în etapa de reînscrieri. În ve-
continuare în pagina a 12-a educație și mulți sunt lipsiți de cipării la activități culturale și recreative pe care îl petrecem împreună”. derea înscrierii copiilor în
îngrijiri pentru sănătate. specifice vârstelor; de lipsa mișcării, a M. T. grădinițe, în anul școlar 2021-
2022, sunt disponibile 7.864

Polițiștii clujeni, instruiți de un campion mondial de K1,


de locuri, dintre care 2.114
în mediul rural și 5.750 în
mediul urban. În municipiul
mare și la propriu, și la figurat Figură eblematică în circuitul
K1, olandezul Semmy Schilt,
această vizită e doar prima
dintr-o serie de proiecte
Cluj-Napoca, din totalul celor
11.861 de locuri existente, în
cvadruplu campion mondial, pentru comunitatea locală, etapa de reînscrieri s-au ocu-
a fost prezent luni, 31 mai, cu accent în special pe pat 7.292 de locuri și sunt dis-
la sediul Inspectoratului promovarea activităților ponibile pentru noi înscrieri
de Poliţie Judeţean Cluj, sportive în rândul copiilor. 4.569” – informează Inspec-
prilej pentru polițiștii toratul Școlar Județean Cluj.
clujeni de a se antrena cu Pe lângă alura de veritabil bas- Potrivit sursei citate, cu-
acesta. Olandezul zburător chetbalist, Semmy Schilt nu pare prinderea copiilor în unitățile
le-a făcut o demonstraţie chiar așa de fioros de la gât în… de învățământ preuniversi-
de luptă poliţiştilor și i-a sus! Olandezul poartă ochelari tar preșcolar se realizează în
instruit pe luptătorii din de vedere și afișează imaginea conformitate cu criteriile de
cadrul Serviciului pentru unui intelectual. „Am spus da departajare generale și speci-
Acţiuni Speciale Cluj. Semmy unor provocări noi și de perspec- fice. Astfel, în situația în care
Schilt s-a aflat în România tivă! Ultima zi de mai și turneul într-o unitate de învățământ
dupã 12 ani, în calitate de Colosseum ne-au facut o surpriză preșcolar numărul cererilor
antrenor şi invitat special. de neuitat! de înscriere a copiilor, primite
Campionul olandez a Cristian FOCȘANU M. TRIPON
plecat cu promisiunea că continuare în pagina a 8-a continuare în pagina a 11-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324