Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte

Elemente de ingineria frigului CEPA (examen parţial)

1. Definiţii: sisteme termodinamice, parametri de stare, transformări termodinamice


2. Căldura (sensibilă şi latentă), căldura specifică şi lucrul mecanic.
3. Transformări simple ale gazelor perfecte; ecuaţia termică de stare a gazelor perfecte; transf. complexe ale
gazelor perfecte (adiabată, politropă).
4. Primul principiu al termodinamicii: principiul echivalenţei.
5. Primul principiu al termodinamicii pentru transformări deschise.
6. Cel de al doilea principiu al termodinamicii: enunţuri, formularea matematică
7. Transformarea căldurii în lucru mecanic cu ajutorul ciclurilor
8. Ciclul Carnot (reprezentare în diagrama p-V, randament, eficienţă termică).
9. Comprimarea izotermă a gazelor reale.
10. Compresorul cu piston cu spaţiu mort: funcţionare, mărimi caracteristice.
11. Compresorul cu piston cu spaţiu mort: influenţa spaţiului mort
12. Compresorul în două trepte.
13. Agenţi frigorifici.
14. Schema de principiu şi funcţionarea instalaţiei frigorifice cu comprimare mecanică a vaporilor.

Titular disciplin\,
prof. dr. ing. Ro[ca Radu