Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL TEHNIC MATASARI

Disciplina CULTURĂ CIVICĂ Prof. Alin DOBROMIRESCU


Clasa a VIII-a Nume şi prenume elev ___________________________________

Test scris la CULTURĂ CIVICĂ

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 40 minute.
SUBIECTUL I (6×5p=30 puncte)
Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi, din lista de mai jos:

De cele mai multe ori, libertatea înseamnă lipsa ____________, iar atunci când persoana poate
dispune de ea însăși, înseamnă că are _______________ individuală. Alte tipuri de libertate pot fi
_____________ și economică. Atunci când o persoană nu respectă libertatea altora, acționează
_____________, adică ansamblul măsurilor folosite de ____________ pentru a te determina să
îndeplinești anumite _______________ .
Lista de termeni: politică, stat, constrângerii, coerciția, obligații, libertate.
SUBIECTUL II (3×5p=15 puncte)
Raspundeti cu adevarat (A) sau fals(F) :

1. Faptul că, în tara noastră, participarea la vot nu este obligatorie, este o consecință a libertății
politice. _______
2. Libertatea înseamnă că eu, ca cetățean al statului, pot face orice îmi trece prin cap.
_______
3. Normele nu îngrădesc libertatea persoanei, ci arată ceea ce este bine și ceea ce nu este bine să
facem, pentru a respecta libertatea altora.
_______
SUBIECTUL III (4×5p=20 puncte)
Realizati corespondenta dintre coloana A (tipul de alegeri) si coloana B (persoanele alese,
durata mandatului şi tipul de scrutin)
a b
1. Libertate economică A Caracteristică a libertății personale, individuale a
cetățenilor
2. Libertate politică B Fiecare persoană poate acționa din inițiativă proprie și
poate dispune de ea însăși
3. Libertate personală C Oficiul pentru Protecția Consumatorului apără dreptul
cetățenilor de a cumpăra sau produce, ce și cât doresc
4. Secretul corespondenței și D Cetățeanul își exprimă dreptul de vot, dar poate și să
al convorbirilor telefonice candideze la o funcție în stat
1 ________; 2________; 3 ________; 4 __________ .

SUBIECTUL IV (25 puncte)


Realizaţi o compunere în jurul ideii principale, conform căreia: Libertatea este o valoare
fundamentală a democrației.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
COLEGIUL TEHNIC MATASARI
Disciplina CULTURĂ CIVICĂ
Clasa a VIII-a

BAREM
Test scris la CULTURĂ CIVICĂ

- Nu se acordă fracţiuni de punct.


- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
- Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă ale cerinţelor, în
acord cu ideile şi punctajele precizate în barem.

SUBIECTUL I (30 puncte)


1. constrângerii 5 puncte
2. libertate 5 puncte
3. politică 5 puncte
4. coerciția 5 puncte
5. stat 5 puncte
6. obligații 5 puncte

SUBIECTUL II (15 puncte)


1. Adevărat 5 puncte
2. Fals 5 puncte
3. Adevărat 5 puncte

SUBIECTUL III (20 puncte)

1. C 5 puncte
2. D 5 puncte
3. B 5 puncte
4. A 5 puncte

SUBIECTUL IV (25 puncte)


- Identificarea legăturii dintre libertate și democrație. 6 puncte
- Exemplificarea termenului de democrație. 6 puncte
- Prezentarea si a altor valori ale democrației. 5 puncte
- Exprimarea unei atitudini civice și responsabile. 4 puncte
- Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 2 puncte
- Organizarea prezentării, coerenţa exprimării 2 puncte

Total test : 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin împărţirea la
10 a punctajului obţinut.
PROIECTUL PROBEI DE EVALUARE

Şcoala : COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI


Profesor: Alin DOBROMIRESCU
Disciplina : CULTURĂ CIVICĂ
Clasa : a VIII- a
Unitatea de învăţare : LIBERTATE ȘI RESPONSABILITATE
Obiective de evaluare :
 Să utilizeze corect concepte precum libertate, democrație, delicvență, coerciție,
constrângere, obligații etc.
 Să facă distincţia între forme de libertate.
 Să identifice cu uşurinţă cadrul legal al formelor de libertate.
 Să înţeleagă legatura dintre libertate și democrație .
 Să aibă şi să-şi exprime opinii cu conținut civic.

Nr. Tipul
item Itemi itemului Punctaj
Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi, din lista de mai jos:

De cele mai multe ori, libertatea înseamnă lipsa ____________, iar atunci când
persoana poate dispune de ea însăși, înseamnă că are _______________ individuală. Alte
tipuri de libertate pot fi _____________ și economică. Atunci când o persoană nu semiobiectiv 30
1.
respectă libertatea altora, acționează _____________, adică ansamblul măsurilor folosite puncte
de ____________ pentru a te determina să îndeplinești anumite _______________ .
Lista de termeni: politică, stat, constrângerii, coerciția, obligații, libertate.

Raspundeti cu adevarat (A) sau fals(F) :

1. Faptul că, în tara noastră, participarea la vot nu este obligatorie, este o


consecință a libertății politice. ______ 15
2. Libertatea înseamnă că eu, ca cetățean al statului, pot face orice îmi trece prin
cap. _______
obiectiv puncte
2.
3. Normele nu îngrădesc libertatea persoanei, ci arată ceea ce este bine și ceea ce
nu este bine să facem, pentru a respecta libertatea altora. _______
Realizati corespondenta dintre coloana A (tipul de alegeri) si coloana B
(persoanele alese, durata mandatului şi tipul de scrutin)

a b
1. Libertate economică A Caracteristică a libertății personale,
individuale a cetățenilor 20
3.
2. Libertate politică B Fiecare persoană poate acționa din obiectiv puncte
inițiativă proprie și poate dispune de ea
însăși
3. Libertate personală C Oficiul pentru Protecția Consumatorului
apără dreptul cetățenilor de a cumpăra sau
produce, ce și cât doresc
4. Secretul corespondenței și D Cetățeanul își exprimă dreptul de vot, dar
al convorbirilor telefonice poate și să candideze la o funcție în stat

1 ________; 2________; 3 ________; 4 __________ .

Realizaţi o compunere în jurul ideii principale, conform


căreia: Libertatea este o valoare fundamentală a democrației. 25
4. subiectiv puncte
Din oficiu 10p

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 40 min.