Sunteți pe pagina 1din 10

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala CTMV
Disciplina –T.I.C. „A doua şansă” – învăţământul primar
Profesor
Nivelul al III-lea

Nr. ore/săptămână: 1 ore / săptămână

Anul şcolar 2013-2014

OBIECTIVE CADRU:
I. DEZVOLTAREA ABILITĂŢII DE UTILIZARE A CALCULATORULUI ŞI A ECHIPAMENTELOR SALE
II. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE PROCESARE A INFORMAŢIILOR
III. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INTEGRARE ÎN SOCIETATE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1. Să cunoască şi să respecte normele de securitate în utilizarea calculatorului
1.2. Să localizeze şi să utilizeze tastele alfanumerice şi tastele direcţionale
1.3. Să utilizeze mouse-ul în poziţionarea cursorului şi selectarea obiectului
1.4. Să utilizeze corect mediile de stocare a informaţiilor (interne şi externe)
2.1. Să deschidă/ închidă un program/ fişier
2.2. Să identifice principalele elemente ale unei ferestre
2.3. Să utilizeze corect programele Windows, Ms Office (Paint şi Word) sau alte programe educaţionale, inclusiv să tipărească un document
2.4. Să creeze produse specifice (Paint, Word), utilizând informaţiile
2.5. Să gestioneze corect informaţiile
3.1. Să folosească adecvat limbajul de specialitate
3.2. Să manifeste un comportament adecvat în relaţiile cu colegii
3.3. Să manifeste responsabilitate în utilizarea calculatorului, în protejarea şi partajarea informaţiilor
Semestrul I
Unitatea de învăţare OBIECTIVE DE Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.
REFERINŢĂ ore
Ce este calculatorul 1.1. -Norme de protecţia muncii în cabinet 4 S1-S4 Respectarea
3.1. - Calculatorul şi echipamentele lui: unitatea centrală, regulilor de
3.1. monitor, tastatură, mouse. lucru în
3.2. echipă –
-Tastatura: tastele alfanumerice, tastele direcţionale, învăţare
1.2. spacebar, backspace, delete, shift, enter
1.3. prin
1.4 .- Mouse: utilizarea butonului stâng în poziţionarea cooperare.
cursorului sau selectarea obiectului; clic, dublu-clic. Educație
permanentă
Colaj: Componentele unui calculator

7 S5-11 Respectarea
1.3 regulilor de
1.4 lucru în
Sistemul de operare 3.1. - Pornire, Oprire, Repornire, Hibernare, Standby echipă –
3.1. - Cunoasterea mousului. învăţare
3.2. - Operatii cu mouse: indicare, clic, clic dreapta, clic stanga, prin
dublu clic, drag (tragere sau glisare) cooperare.
- Utilizare Mouse – jocuri educationale Educație
- Ergonomia lucrului la calculator permanentă
- Jocuri educaţionale
Rulare 2.1. - Pictogramele programelor Word, Paint şi din bara cu 3 S12-S14 Respectarea
a in executie a unei 2.2. instrumente a acestor programe. regulilor de
aplicatii 2.3. Pornirea/oprirea programelor: lucru în
3.1. - programe: Paint, , Games, Calculator, Notepad, echipă –
deschiderea unor fişiere din computer si din Internet învăţare
3.2.
prin
Pornirea/ oprirea programelor Word, Paint sau a unui fişier. cooperare.
Educație
permanentă

-
Ferestrele de lucru 2.1. Principalele elemente ale ferestrei de lucru în Word: bara S15-S16
în Word 2.2. de titlu, bara cu instrumente, spaţiul util de lucru, barele de 2
2.3. defilare, bara meniului START, butonul de închidere a
ferestrei
2.2,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3 Recapitulare 1 S17
-aplicatii

Semestrul al II-lea

Sa desenăm in 2.4. Editorul grafic Paint: realizarea unor lucrări tip


programul Paint 2.5. formă și culoare folosind bara de
(Aplicatie Paint) 3.1. 6 S18-S23
3.2. instrumente a aplicaţiei.

- identificarea paletei de instrumente


- identificarea paletei de culori
- desenarea diferitelor figuri geometrice de diferite culori si
marimi (linii, cercuri, elipse, patrate, dreptunghiuri)
- stergerea anumitor zone din desen
- schimbarea culorii anumitor zone din desen
- realizare desene
- introducere text in desen
- mariri, micsorari ale unei zone
- vizualizare la scara marita
Felicitari (Aplicatie 2.4.
Paint 2.5. -combinarea diferitelor forme geometrice pentru a realiza S24-S25
3.1. felicitari 2
3.2.

Casa mea, blocul 2.4. -combinarea diferitelor forme geometrice pentru a realiza S27 –se desfasoara
activitati
meu (Aplicatie Paint) 2.5. obiecte din natură, colorarea imaginilor 2 S26-S28 extracuriculare
3.1.
3.2.

2.1. Procesorul de text Word pentru: 4 S29-S32 Respectarea


Procesorul de text 2.2. regulilor de
2.3. - introducerea unor cuvinte şi/ sau fraze simple; lucru în
Word
3.1. - utilizarea tastei shift pentru scrierea majusculei şi echipă –
3.2. folosirea semnelor de punctuaţie; învăţare
3.3.
- principalele operaţii care se pot efectua cuvintelor/ prin
frazelor: cooperare.
Educație
- selectarea; permanentă
- ştergerea caracterelor, folosind tastele delete şi
backspace;
- inserarea de cuvinte şi/ sau propoziţii;
- copierea;
- mutarea;
- formatarea: dimensiune, culoare;
- anularea operaţiilor sau comenzilor.

Evaluare finală 2.2,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3 Consolidarea cunoştinţelor. Autoevaluare. 2 S33-S34


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala CTMV
Disciplina –T.I.C. „A doua şansă” – învăţământul primar
Profesor
Nivelul al IV-lea

Nr. ore/săptămână: 1 ore / săptămână

Anul şcolar 2013-2014

OBIECTIVE CADRU:
I. DEZVOLTAREA ABILITĂŢII DE UTILIZARE A CALCULATORULUI ŞI A ECHIPAMENTELOR SALE
II. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE PROCESARE A INFORMAŢIILOR
III. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INTEGRARE ÎN SOCIETATE OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1. Să cunoască şi să respecte normele de securitate în utilizarea calculatorului
1.2. Să localizeze şi să utilizeze tastele alfanumerice şi tastele direcţionale
1.3. Să utilizeze mouse-ul în poziţionarea cursorului şi selectarea obiectului
1.4. Să utilizeze corect mediile de stocare a informaţiilor (interne şi externe)
2.1. Să deschidă/ închidă un program/ fişier
2.2. Să identifice principalele elemente ale unei ferestre
2.3. Să utilizeze corect programele Windows, Ms Office (Paint şi Word) sau alte programe educaţionale, inclusiv să tipărească un document
2.4. Să creeze produse specifice (Paint, Word), utilizând informaţiile
2.5. Să gestioneze corect informaţiile
3.1. Să folosească adecvat limbajul de specialitate
3.2. Să manifeste un comportament adecvat în relaţiile cu colegii
3.3. Să manifeste responsabilitate în utilizarea calculatorului, în protejarea şi partajarea informaţiilor
Semestrul I
Unitatea de învăţare OBIECTIVE DE Nr. ore Săptă Obs.
REFERINŢĂ mâna
-structura si functionarea unui calculator
(monitor, tastaura, mouse, unitatea
centrala, procesor, memorie, )
- alte echipamente: scanner, imprimanta, 5 S1-S5
1.1. microfon, camera web, etc.;
3.1. - Activitate practica: asocieri, rebus,
3.1. metoda cubului
Prezentarea unor notiuni de 3.2.
baza ale unui calculator
1.2.
1.3.
1.4

1.4 - Prezentare generala sistem de operare 9


Prezentarea unor tehnici de 2.3 Windows. Intrarea si iesirea in Windows S6-S14
lucru cu Windows 2.5 - Ferestre. Operatii cu ferestre
- Icoane – limbajul icoanelor
- Fisiere si dosare: fisier, document,
aplicatie, dosar
- Operatii cu fisiere si dosare
- Mai multe informatii: ferestre si
proprietati
- Folosirea programului Windows
Explorer
- Programe utilitare (Paint, Calculator,
Unitatea de învăţare OBIECTIVE DE Nr. ore Săptă Obs.
REFERINŢĂ mâna
Games, Notepad, Wordpad )

S15-
1.4 2
S16
Soft educational 2.3 - învăţare, si (auto)verificare – cd-uri cu
2.5 softuri educationale
3.3

-aplicatii 1 S17
Recapitulare
2.2,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3

Semestrul al-II-lea
Sa desenam in programul 2.4. - identificarea paletei de instrumente
Paint (Aplicatie Paint) 2.5. - identificarea paletei de culori
3.1. - desenarea diferitelor figuri geometrice de
3.2 diferite culori si marimi (linii, cercuri,
elipse, patrate, dreptunghiuri) S18-
7
- stergerea anumitor zone din desen S24
- schimbarea culorii anumitor zone din
desen
- realizare desene
- introducere text in desen
Unitatea de învăţare OBIECTIVE DE Nr. ore Săptă Obs.
REFERINŢĂ mâna

Editoare text Microsoft Word


- Operatii de baza cu documente Word:
Lansarea programului, creare, salvare,
inchidere.
- Tehnoredactare
- Taste alfanumerice
2.4.
- Tastatura sageti, enter, delete S27 –activ.
Editoare text Microsoft Word 2.5. S25-
- Taste insert, home, end, tasta shift, 7 extracurricula
3.1. S32
capslock re
3.2
- Formatul paginii
- Tipuri si dimensiune caractere, aliniere
text
- Folosirea desenelor si a imaginilor
8(wordart)
- Printarea unui document word
S33-
Consolidarea cunoştinţelor. Autoevaluare. 2
S34
Evaluare finală 2.2,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3