Sunteți pe pagina 1din 2

Pag 1

OBIECTIV: CONTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI TIP A.N.L.23 August- FINAL


OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII- TRONSON 1
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI TRONSON 1
Beneficiar: COMUNA 23 AUGUST
Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
Executant: S.C. ELITCONSTRUCT S.R.L.

- lei -
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
8/26/2019

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 7 5
6 = 3 x 4d5
8 4b
4c = 3 x 4
4e
1 INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI
1.1 EA01A1 Tub izolant de protectie, montat m 140.00 11.52 1,613.11
ingropat cu diametrul 16 mm material: 3.60 504.31
manopera: 7.92 1,108.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.2 TCA13XA Instalare cablu telecomunicatii in km 0.14 8,209.13 1,149.28
cladire. Cablu UTP, categoria 5e material: 1,279.13 179.08
manopera: 6,930.00 970.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.2.L 4821115 Cablu UTP, categoria 5e km 0.14 4,250.00 609.88
1.3 TCA21XA Instalare cablu TV coaxial km 0.14 19,325.83 2,705.62
material: 3,382.03 473.48
manopera: 14,055.80 1,967.81
utilaj: 1,888.00 264.32
transport: 0.00 0.00
1.3.L 8000208 Cablu coaxial km 0.14 3,852.00 558.15
1.4 ED08A1 Priza de date, montata ingropat, buc 22.00 67.04 1,474.88
(asim) inclusiv doza. Priza simpla RJ45 pentru material: 60.00 1,320.00
cablu UTP cat 5e
manopera: 7.04 154.88
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.5 ED08A1 Priza semnal cablu TV, inclusiv doza, buc 22.00 67.04 1,474.88
(asim) montata ingropat material: 60.00 1,320.00
manopera: 7.04 154.88
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.6 EF01B Modem-Router wireless buc 12.00 289.46 3,473.48
(asim) material: 252.86 3,034.33
manopera: 36.60 439.14
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.7 ED08B1 Distribuitor semnal TV 2 cai buc 12.00 2.85 34.22
(asim) material: 0.01 0.06
manopera: 2.85 34.16
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 2
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI TRONSON 1
0 1 2 3 4 5
7
6 = 3 x 4d5
8 4b
4c = 3 x 4
4e
1.7.L 5536157 Distribuitor semnal TV 2cai buc 12.12 12.00 145.44
1.8 ED03XA Montarea aparatelor de semnalizare buc 12.00 7.46 89.50
acustica (lupa,gong,sonerie,clopot) material: 0.86 10.30
manopera: 6.60 79.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.8.L 5105831 Sonerie buc 12.12 85.00 1,030.20
1.8 ATE01A Incercarea cablurilor de comanda si buc 44.00 31.76 1,397.42
semnalizare material: 0.00 0.00
manopera: 1.76 77.42
utilaj: 30.00 1,320.00
transport: 0.00 0.00
2 Transport
2.1 TRB05A1A# Transp.prin purtare directa al tona 1.00 32.56 32.56
mater.comode avand sub 25 kg pe dist. material: 0.00 0.00
de 10 m
manopera: 32.56 32.56
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.2 TRA02A10 Transportul rutier al tona 1.00 5.00 5.00
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...10 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 5.00 5.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 9,185.23 5,019.05 1,584.32 5.00 15,793.61
Alte cheltuieli directe:
Contributie 2.2500 % 0.00 112.93 0.00 0.00 112.93
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli 9,185.23 5,131.98 1,584.32 5.00 15,906.53
directe:
Cheltuieli indirecte 8.0000 % 734.82 410.56 126.75 0.40 1,272.52
Total inclusiv Cheltuieli 9,920.05 5,542.54 1,711.07 5.40 17,179.06
indirecte:
Profit 5.0000 % 496.00 277.13 85.55 0.27 858.95
Total inclusiv Beneficiu: 10,416.05 5,819.67 1,796.62 5.67 18,038.01
TOTAL GENERAL (fara TVA): 18,038.01
TVA: 19.00% 3,427.22
TOTAL GENERAL: 21,465.23

Executant,
S.C. ELITCONSTRUCT S.R.L.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007