Sunteți pe pagina 1din 8

Fișe de lucru

1. Calculează după modelul de mai jos.


1 0 + 5 = 1 5

1 0 0 + 5 = 5
5 c o b o r p e 1 î n f a ț a l a 5
1 5

1 0 + 1 0 = 2 0

1 0 0 + 0 = 0
1 0 1 + 1 = 2
2 0

1 0 + 7 =

1 0 + 3 =

1 1 + 1 2 =
2. Asociază cifra cu imaginea după modelul de mai jos.

3 IONEL

Semaforul are 3 culori


3. Găsește greșeala și corecteaz-o.
3

4
2

4. Complectează următorul tabel.

Figura

Denumirea
Numărul de
laturi
Numărul de
vârfuri
5. Compară următoarele cifre conform exemplului dat punând următoarele semne > , < , =
5 > 4
1 7
2 2
4 3
5 5
9 8
6. Ordonează crescător următoarele cifre.
2 4 6 3 1 7
1 7 5 2 4

7. Rezolvă următoarea problemă.


Un muncitor are de sădit 15 copaci în două zile. În prima zi el a sădit 10 copaci. Câți copaci are de sădit în a doua
zi?

Răspuns:_____________________________________
8. Completează cu cifra corespunzătoare după modelul dat.

9. Desenează numărul necesar de puncte în fiecare casetă după modelul dat.


10. Scrie în căsuțele libere cifrele care lipsesc.

11. Complectează după modelul dat celelalte căsuțe.


12. Încercuiește cifra cea mai mare din fiecare pereche după modelul dat.
3 ⇔ 5

4 ⇔ 3

6 ⇔ 8

1 ⇔ 0

7 ⇔ 9

13. Complectează tabelul.

1 + 1 = 2
7 + 1 =
4 + 1 =
6 + 1 =
8 + 1 =