Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNTREBĂRI FG

1. În ce măsură consideraţi că etapa de formare Trainingul, este importantă pentru un nou


angajat în cadrul unei instituţii bancare?

2. Ce factori consideraţi că ar putea interveni spre demotivarea dumneavoastră de a


învăţa?

3. Care sunt, în viziunea dumneavoastră, modalitățile prin care v-ați familiarizat cu


organizația UniCredit Bank?

4. Ce activități și procese au fost intreprinse de traineri în vederea prezentării și asimilării


procedurilor și fluxurilor de lucru?

5. În cadrul trainingului au fost oferite exemple sau opinii ale angajaților existenți cu
privire la gestionarea și soluționarea unor spețe întâmpinate frecvent?

6. Care sunt materialele cele mai recomandate de formatori spre utilizare, pentru
învăţare?

7. Ce activităţi specifice acumulării cunoştinţelor aţi identificat ca fiind puse la dispoziţia


dumneavoastră, adiacente celor precizate anterior?

8. Care este modalitatea dumneavoastră de soluționare a spețelor întâmpinate în ultima


parte a trainingului? La ce solutii de rezolvare apelati?

9. În perioada de formare, vi s-a oferit posibilitatea de a observa activitatea desfășurată în


cadrul departamentului? Puteți oferi mai multe detalii?

10. În perioada desfăşurării activităţii de training, au fost utilizate activităţi care a implicat
învățarea alături de alți colegi?

11. Ce ipoteze s-au generat în urma procesului de observare a activității desfășurate?

12. Care sunt abilitățile pe care le-ați deprins în urma activității de observare și le
considerați utile pe viitor în vederea punerii lor în aplicare?

13. În ce măsură se reflectă perioada de buddy în activitatea pe care o desfășurați pe cont


propriu?

14. Ce factori consideraţi că ar putea interveni spre demotivarea dumneavoastră de a


învăţa?