Sunteți pe pagina 1din 3

PĂRȚILE

UNUI
Textul creativ (compunerea) este o construcție originală, formată din
TEXT
propoziții legate prin înțeles, care respectă un titlu și se orientează după un plan (de
întrebări, de idei).

Părțile unei compuneri sunt: CREATIV


1. Introducerea sau începutul textului, în care sunt prezentate pe scurt locul,
timpul și personajele care i-au parte la acțiune.
2. Cuprinsul este parte cea mai dezvoltată a textului creativ, unde se redau
faptele (întâmplările) în ordinea în care s-au petrecut.
3. Încheierea sau sfârșitul textului este de mică întindere și arată cum s-au
sfârșit întâmplările, ce învățătură, ce impresii, ce sentimente și ce concluzii se pot
desprinde.

Cum procedez să realizez un text creativ ?

 Caut informații în legătură cu tema/subiectul dorit.


 Găsesc cuvinte și expresii frumoase și potrivite pentru a exprima observații
sau informații.
 Exprim observațiile, sentimentele în propoziții frumoase, corecte, clare.
 Le așez într-o ordine logică și dezvolt ideile acolo unde este cazul.
 Citesc și verific scrierea corectă și așezarea în pagină.

Recomandări:

 titlul trebuie să fie cât mai cuprinzător;


 o compunere trebuie să aibă cel puțin trei alineate, pentru cele trei părți
principale. Cuprinsul poate avea mai mult e alineate, în funcție de ideile care
apar;
 nu toate personajele pot fi prezentate în introducere. Sunt și personaje care
apar pe măsură ce acțiunea se desfășoară;
 nu repetați aceleași cuvinte la începutul propozițiilor;
 înainte de a începe să scrieți compunerea (textul) stabiliți timpul în care veți
povesti (o întâmplare trecută o veți povesti la timpul trecut);
 descrierea unui personaj sau a unui animal o puteți face la timpul trecut, dar
și la prezent, ca și cum l-ați vedea în față.

E bine să știți!

În redactarea unor compuneri frumoase trebuie să citiți multe, multe lecturi


suplimentare pentru îmbogățirea vocabularului vostru activ, pentru dezvoltarea
imaginației și a creativității. De asemenea, tot timpul trebuie să respectați:

 cele trei părți ale compunerii;


 ordinea logică a ideilor;
 bogăția ideilor și surprinderea esențialului;
 folosirea unor expresii frumoase;
 regulile ortografice și de punctuație;
 scrierea caligrafică și așezarea în pagină.

Mai jos aveți un model de compunere:

S-ar putea să vă placă și