Sunteți pe pagina 1din 3

METODA MERSULUI INVERS

În general o problemă din această categorie are ca cerinţă aflarea valorii iniţiale a unei
mărimi, valoare ce a fost supusă unor modificări succesive (prezentate în text), rezultatul
final al acestor modificări fiind cunoscut.
Este vorba deci de aflarea unui număr necunoscut asupra căruia s-au efectuat anumite
operaţii al căror rezultat este cunoscut.
Analizând textul problemei vom constata că pentru rezolvarea ei pornim de la ultima
valoare cunoscută şi aflăm succesiv valorile premergătoare ei până ajungem să aflăm
valoarea iniţială. Dacă textul sugerează anumite operaţii, într-o anumită ordine pentru
rezolvarea problemei vom efectua de regulă operaţii inverse celor indicate de text şi în
ordinea inversă ordinii din text.
Rezolvare
1. Vom transforma problema compusă într-o succesiune de probleme simple:
„Ce număr înmulţim cu 2 ca să obţinem 18?“
18 : 2 = 9
„Din ce număr scădem 5 ca să obţinem 9?“
9 + 5 = 14
„Ce număr înjumătăţim ca să obţinem 14?“
14 * 2 = 28
„Ce număr adunăm cu 8 ca să obţinem 28?“
28 – 8 = 20
„Ce număr împărţim la 4 ca să obţinem 20?“
20 *4 = 80
Observaţie: Problema poate fi pusă sub formă de „exerciţiu“ astfel:
[(x : 4 + 8) : 2 – 5] *2 = 18
la care avem rezolvarea:
(x : 4 + 8) : 2 – 5 = 18 : 2
(x : 4 + 8) : 2 = 9 + 5
x : 4 + 8 = 14 * 2
x : 4 = 28 – 8
x = 20 * 4
x = 80
Este şi motivul pentru care în rezolvarea unor astfel de exerciţii se spune că se foloseşte metoda
mersului invers, ceea ce în multe situaţii este şi adevărat.
2. Mama lasă într-o farfurie prune pentru cei trei copii ai săi. Fiecare vine şi, neştiind
dacă ceilalţi au venit şi au consumat din fructele lăsate de mama, consumă o treime
din prunele pe care le găseşte. Când vine mama constată că fiecare copil a mâncat
prune şi că au rămas 8 prune. Câte prune au fost la început?
Schema

8 prune
Rezolvare
8:2=4 (prune reprezintă 1/3 din ce a găsit al III-lea)
4*3 = 12 (prune a lăsat al II-lea)
12 : 2 = 6 (prune, 1/3 din ce a găsit al II-lea)
6*3 = 18 (prune a lăsat primul)
18 : 2 = 9 (prune, 1/3 din ce a găsit primul)
9* 3 = 27 (prune a găsit primul copil)
Formularea acestei probleme, destul de des întâlnită la problemele din această
categorie îndreptăţeşte denumirea de „probleme de rest din rest“ care mai este folosită la
astfel de probleme.

3. Mergând în excursie, un copil cheltuieşte a şaptea parte din banii pe care-i avea
şi încă 2 lei în prima zi. A doua zi cheltuieşte o pătrime din rest şi încă 2 lei, iar a
treia zi cheltuieşte două cincimi din noul rest şi încă 1 leu şi-i mai rămân 5 lei. Ce
sumă a avut copilul la început?
Dacă în prima zi cheltuia numai 1/7 din sumă aveam:
Cum a cheltuit şi cei 2 lei, după a doua zi, dacă ar fi cheltuit numai 1/4 din rest ar fi avut:
Cheltuind şi cei 2 lei a doua zi, dacă în a III-a zi cheltuia numai 2/5 din ultimul rest am fi avut:
Rezolvare:
5+1=6 lei ar fi rămas dacă în a III-a zi cheltuia numai 2/5 din rest
6:3=2 lei reprezintă 1/5 din suma rămasă după a II-a zi
2 * 5 = 10 lei rămaşi a II-a zi
10 + 2 = 12 lei ar fi rămas dacă a II-a zi cheltuia numai 1/4 din ce a rămas după prima zi
12 : 3 = 4 lei, 1/4 din suma rămasă după prima zi
4 * 4 = 16 suma rămasă după prima zi
16 + 2 = 18 lei, sumă ce ar fi rămas după prima zi dacă cheltuia numai 1/2 din sumă
18 : 6 = 3 lei, 1/7 din suma avută
3 *7 = 21 lei, suma avută 6 lei

4. O fermă avea de însămânţat o suprafaţă de grâu în 4 zile. În prima zi însămânţează


cu 20 hectare mai puţin decât 1/3 din întreaga suprafaţă. A doua zi însămânţează
cu 10 hectare mai mult decât două şeptimi din suprafaţa care-i mai rămăsese. A
treia zi însămânţează cu 5 hectare mai mult decât jumătate din suprafaţa rămasă
după a II-a zi. În a patra zi însămânţează ultimele 40 hectare. Câte hectare a
însămânţat în total?

Schema de mai jos sugerează suprafeţele ce rămâneau de însămânţat la începutul


fiecărei zile şi o judecată asemănătoare problemei precedente.
20
10

5 40

40+5 = 45 (hectare, ar fi rămas dacă a III-a zi s-ar fi însămânţat numai 1/2 din R2)
45*2 = 90 (hectare, reprezintă R2)
90 + 10 = 100 (hectare ar fi rămas dacă a II-a zi s-ar fi însămânţat numai 2/7 din R1)
100 : 5 = 20 (hectare reprezintă 1/7 din R1)
20 *7 = 140 (hectare reprezintă R1)
140 – 20 = 120 (hectare ar fi rămas dacă în prima zi s-ar fi arat şi cele 20 hectare)
120 : 2 = 60 (hectare reprezintă 1/3 din S)
60 * 3 = 180 hectare este S
Observaţie: Problemele 3 şi 4 sunt evident mai complexe şi necesită formularea unor
ipoteze de către rezolvitor, ipoteze ce pot fi deduse din text.
La ultimele 3 exemple asocierea metodei figurative uşurează mult găsirea
„drumului“ ce trebuie parcurs pentru rezol- varea fiecărei probleme.

S-ar putea să vă placă și