Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lecţie

Data:
Student:
Clasa: a V-a
Disciplina: MATEMATICĂ
Unitate de invatare: Metode aritmetice de rezolvare a problemelor
Tema: Metoda falsei ipoteze
Tipul lectiei: însușire de noi cunoștințe
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode: învăţarea prin descoperire, conversaţia, explicaţia
 Mijloace: animație, fişe de lucru, compendiu
 Forme de organizare: frontal, individual, grupe
COMPETENTE SPECIFICE:
2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi
proprietăţile acestora
3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere
naturale.
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări,
aproximări, estimări şi ale operaţiilor cu numere naturale
5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a
estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule
6.1. Modelarea matematică, folosind numere naturale, a unei situații date,
rezolvarea problemei obţinute prin metode aritmetice şi interpretarea rezultatului
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- va identifica o metodă aritmetică adecvată pentru rezolvarea unei probleme
date
O2- va efectua operații aritmetice cu numere naturale;
O3- va reprezenta datele dintr-o problemă, în vederea aplicării unei metode
aritmetice adecvate.
O4- va exprima în limbaj matematic informații conținute în enunțul unor
probleme.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Obiectiv Strategiile didactice


ele Conţinutul lecţiei
vizate Metode şi Forme de
Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee activitate

1 2 3 4 5 6
Moment -notează absentele
organizatoric Elevii pregătesc manualele, caietele de notiţe, caietele de teme,
1’ instrumentele de scris.
Verificarea temei Verific tema prin sondaj Conversaţia Frontală
2’
Captarea -notez titlul lectie pe tabla -elevii noteză titlul lecţie in
atentiei: -anunţ obiectivele pe care mi-am propus să le ating caiete
Anuntarea
titlului lectiei
1’
Actualizarea O1 Etapele rezolvării unei probleme: -elevii urmăresc povestea celor
cunoştinţelor citirea și întelegerea problemei cinci pâini Pe grupe
8’ analiza problemei (identificarea datelor utile , stabilirea legăturii Indica solutii si rezolvă Exercitiul
dintre datele problemei, - Identificarea metodei potrivite și scrierea problema Autoevaluare si
operației/ operațiilor necesare pentru a rezolva problema.); -sub indrumarea profesorului se evalura prin
O2 redactarea rezolvării(- Efectuarea calculelor); corectează răspunsurile consultare
verificarea și interpretarea rezultatului.

Însuşirea noilor Elevii notează în caiete


cunoştinţe Problemă: În 10 bidoane, unele cu capacitatea de 3 litri, iar
17’ altele cu capacitatea de 10 litri, erau 72 de litri de apă. Câte
bidoane erau de fiecare fel? Frontala

O1 Conversatia
O2 euristica
O3
O4

Elevii repetă etapele rezolvării unei probleme în timpul rezolvării.


Presupunem că toate bidoanele aveau capacitatea de 3 litri. Frontală
Conversatia
Atunci în cele 10 bidoane am avea 3 l ⋅ 10 = 30 l. Rezultă euristica
că ipoteza este falsă, deoarece ne conduce la o nepotrivire cu
72 l – 30 l = 42 l. Deci sunt și vase de 10 litri.
Pentru a afla cu cât trebuie să modificăm ipoteza făcută, Frontală
observăm că la 3 litri trebuie să adăugăm 7 litri pentru a obține
10 litri. Diferența de 42 de litri se compensează printr-un
număr de înlocuiri egal cu 42 : 7 = 6. Deci sunt 6 bidoane a 10
Explicația
litri și 4 bidoane a 3 litri fiecare.
Problema se poate rezolva și în ipoteza că toate
bidoanele au capacitatea de 10 l și atunci am fi avut 10 l ⋅ 10 =
100 l. Rezultă că ipoteza e falsă, deoarece duce la o nepotrivire
O3 cu 100 l – 72 l = 28 l.Vom înlocui mintal bidoanele de 10 l cu
bidoane de 3 l. Diferența la o înlocuire este de 10 l – 3 l = 7 l.
Deoarece 28 l : 7 l = 4, deducem că sunt necesare 4 înlocuiri.
Atunci sunt 4 bidoane de 3 litri fiecare și, respectiv, 6 bidoane
de 10 litri.
Citiți prima problemă de pe fișă .
Luca și Vlad au împreună 130 de timbre. Știind că Luca are cu
O4
8 timbre mai puțin decât Vlad, să se afle câte timbre are
fiecare. Elevii notează în caiete și
stabilesc datele problemei
Presupunem că Luca are 20 de timbre. Atunci Vlad are 110
timbre (restul până la 130). Rezultă că Luca are cu 90 mai
puțin. Ipoteza este falsă cu 90 – 8 = 82. Într-un caz practic, Elevii rezolva la tabla problema
Vlad ar trebui să-i mai dea timbre lui Luca. Dându-i un timbru,
deja diferența scade cu două timbre. Cum 82 : 2 = 41, deducem
că ipoteza este falsă cu 41 de timbre. Atunci numărul timbrelor
pe care le au Luca și Vlad este egal cu 20 + 41 = 61, respectiv
110 – 41 = 69.

Consolidarea O4 Elevii rezolvă problemele 3,4,5,6 de pe fișă Elevii rezolvă exercitiile, Exercitiul Individual
noilor cunostinte O1 comparând propriile rezultate cu
15’ O2 cele de pe tablă.
O3

Evaluarea Test scurt – 5 minute Notează tema frontală


6’ Rezolvare test
Aprecierea raspunsurilor primite
Tema acasa- fisă
Anexa 1
Fişă probleme
Metoda falsei ipoteze

1. Într-o curte se găsesc 25 de animale: păsări şi purcei. Ştiind că sunt 62 de picioare, aflaţi câte animale
de fiecare fel se află în curte.
2. Dan are în portofel 62 de bacnote de 5 lei şi 10 lei, însumând în total 560 lei. Câte bacnote sunt de 5
lei ? Dar de 10 lei ?
3. O firmă de tâmplărie a contractat o lucrare, având de executat pe terasa unui camping un număr de 15
mese, având fie 3, fie 4 picioare. Ştiind că numărul total al picioarelor folosite a fost de 53, calculaţi
câte mese de fiecare fel sunt.
4. Într-un bloc sunt apartamente cu 2 camere şi cu 4 camere. Aflaţi câte apartamente sunt de fiecare fel
dacă sunt în total 24 de apartamente şi 64 de camere.
5. Un magazin a vândut într-o zi 11 covoare, însumând 84 de metri pătraţi. Întrucât s-au vândut doar
covoare de 6 metri pătraţi, respectiv 12 metri pătraţi fiecare, aflaţi câte covoare din fiecare fel s-au
vândut.
6. La un spectacol s-au vândut 180 de bilete cu două preţuri: 50 lei şi 100 lei, încasându-se suma de
14000 lei. Aflaţi câte bilete s-au vândut din fiecare fel.
7. Mama a pus 21 litri de socată în 12 sticle, unele de 1 litru, altele de 2 litri. Câte sticle sunt de fiecare
fel ?
8. La un concurs la care se acordă 10 puncte pentru fiecare răspuns corect, dar se scad câte două puncte
pentru fiecare răspuns greşit, concurenţilor li se pun 20 de întrebări . Concurenţii, în număr de cinci,
primesc următoarele punctaje: Aurel 140 de puncte, Bebe 128 de puncte, Crina 188 de puncte,
Daniela 164 de punte şi Mihai 80 de puncte. Câte răspunsuri corecte şi câte greşite a dat fiecare ? Câte
răspunsuri greşite s-au înregistrat în întreg concursul ?
9. Două echipe de ciclişti se pregătesc pentru un concurs. Cei 18 ciclişti din cele două echipe au parcurs
în 8 zile 656 km. Un ciclist din prima echipă merge 4 km pe zi, iar unul din a doua echipă merge câte
5 km pe zi. Câţi ciclişti sunt în fiecare echipă ?
10. Un bloc de locuinţe are atât apartamente cu 4,3,2 camere cât şi garsoniere. Ştiind că sunt 20 de
apartamente cu 2 şi cu 4 camere, care au impreună 50 de camere, iar numărul apartamentelor cu 3
camere este o cincime din numărul apartamentelor cu 2 camere şi numărul garsonierelor este dublu
faţă de al celor cu 3 camere, calculaţi câte camere de locuit are întregul bloc.
11. În finala unui concurs au rămas doar doi concurenţi. Ştiind că finala constă în 15 probe şi că trecerea
unei probe aduce în clasament un plus de 6 puncte, în schimb, netrecerea aduce scaderea a două
puncte, aflaţi câte probe a îndeplinit fiecare, dacă primul a reuşit 74 de puncte, iar al doilea 58 de
puncte.