METODA GRAFICĂ/ FIGURATIVĂ

TODOR LIDIA, PROF., LIC. PED. „C.D.LOGA” CARANSEBEŞ Unul dintre obiectivele de referinţă de atins de către şcolarii clasei a IV-a este „să exprime, pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris, demersul parcurs în rezolvarea unei probleme”. Obiectivul acesta îşi găseşte aplicabilitatea în conţinuturi de tipul: probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii de ordine diferite, probleme care se rezolvă prin metoda figurativă, probleme care se rezolvă prin încercări, probleme de estimare etc. Parcurgând aceste conţinuturi, m-am izbit adesea de refuzul copiilor de a rezolva probleme deoarece „nu înţeleg”. Părinţii elevilor afirmă adesea că nu-i pot ajuta deoarece „nu au studiat astfel de probleme la şcoală” , ori aplică rezolvarea algebrică, ce nu este o soluţie convenabilă pentru un copil de vârstă şcolară mică. Conţinutul acestor probleme pare foarte complicat, citind problema de mai multe ori, elevul îi analizează conţinutul, ierarhizează informaţiile pe care aceasta i le oferă, stabileşte relaţii între mărimi, reformulând mereu problema. Metoda grafică (figurativă) vine în sprijinul copiilor când vine vorba despre reprezentarea mărimilor implicate în conţinutul problemei. Utilizând desene segmente de dreaptă, figuri geometrice, semne convenţionale, combinaţii de litere, metoda aceasta netezeşte drumul parcurs de elevi de la abstract la concret. Aplicând metoda, luăm una dintre mărimi drept reper, de regulă cea mai mică, în funcţie de care se vor reprezenta celelalte. Să analizăm împreună paşii care se cer parcurşi în rezolvarea problemelor care necesită rezolvarea cu ajutorul acestei metode. 1. Cunoaşterea şi înţelegerea enunţului problemei  se citeşte cu atenţie enunţul problemei;  se repetă de mai multe ori acest enunţ, până la însuşirea lui de către elevi;  se clarifică înţelesul tuturor cuvintelor problemei;  se scrie schematic problema, aşa încât să poată fi reprodusă după notaţiile făcute; 2. Analizarea problemei şi întocmirea unui plan de rezolvare  se subliniază informaţiile esenţiale, separându-se „ce se cunoaşte” de „ce trebuie să aflăm” şi punându-se în evidenţă relaţiile dintre mărimi;

Readăugând valorii obţinute surplusul. putem concluziona: b = (suma – diferenţa) : 2. aflaţi numerele. de fapt. 4.Numărul mai mare va avea un segment mai lung.  se stabileşte schema generală de rezolvare a categoriei de probleme despre care discutăm. Exemplific cu ajutorul rezolvărilor: A.  se compune o problemă asemănătoare. Putem observa că dacă ar lipsi surplusul de 6. Activităţi suplimentare  se verifică soluţiile problemei. Redactarea planului  se aleg operaţiile corespunzătoare şi se efectuează calculele din planul de rezolvare. reuşind „să descoperim” câteva categorii de probleme care se pot rezolva cu ajutorul metodei grafice. Acesta poate fi. fără surplus? 24 – 6 = 18 b) Care este al doilea număr? 18 : 2 = 9 c) Care este primul număr? Verificare: 15 + 9 = 24 9 + 6 = 15 Răspuns: numerele sunt: 15 şi 9 După rezolvarea câtorva probleme de acest tip. PROBLEME CU SUMĂ ŞI CÂT Suma a două numere este 60. Alături de elevii mei am parcurs toate aceste etape. partea care este în plus fiind desenată punctat. a) Care este suma numerelor. vom obţine primul număr. se transpune problema în desen/ schemă. Care sunt numerele? Reprezentăm numerele prin segmente. aflat prin împărţire la 2. Ştiind că unul este de 4 ori mai mare decât celălalt. B. 3. PROBLEME CU SUMĂ ŞI DIFERENŢĂ Suma a două numere este 24. . Unul este cu 6 mai mare decât celălat. cu aceleaşi date sau cu date schimbate. de 2 ori valoarea celui de-al doilea număr. a = suma – b. deci. Numărul obţinut prin îndepărtarea surplusului este. cele două numere ar fi egale.

PROBLEME REFERITOARE LA ÎMPĂRŢIREA CU REST Suma a două numere este 966.. a) Care este valoarea numerelor. mai mare decât celălalt. numerele sunt: 12 şi 48. „Câtul a două numere este.. iar diferenţa lor este 8. „Restul este.a) Care este numărul cel mai mic? b) Care este numărul mai mare? Verificare.. După rezolvarea câtorva probleme de acest tip.1) 4 x 3 = 12 D. a) Care este al doilea număr? 8 : 2 = 4 b) Care este primul număr? Verificare..” înseamnă că unul dintre numere este şi cu.. ori mai mare decât celălat... „Câtul unor numere este” înseamnă că unul dintre ele este de . + 1) C. fără surplus? 966 – 6 = 960 . Câtul lor este 4 şi restul 6. PROBLEME CU DIFERENŢĂ ŞI CÂT Câtul a două numere este 3. putem concluziona: b = suma : (câtul nr.. Să se afle numerele. ori mai mare decât celălalt.” înseamnă că unul dintre numere este de . 48 : 12 = 4 60 : 5 = 12 60 – 12 = 48 Răspuns. Să se afle numerele. 12 : 4 = 3 Răspuns: numerele sunt: 4 şi 12 După rezolvarea câtorva probleme de acest tip. putem concluziona: b = suma : (câtul nr.. .

Câţi ani are fiecare membru al familiei? a) Care este suma vârstelor membrilor familiei în prezent? 118 – 4 x 3 = 106 Reprezentăm vârstele membrilor familiei astfel: b) Care ar fi suma vârstelor. PROBLEME CU EGALITĂŢI DATE SAU OBŢINUTE Se dau două numere egale. PROBLEME CUPRINZÂND EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNOR MĂRIMI Tatăl.b) Care este al doilea număr? 960 : 5 = 192 192 x 4 + 6 = 774 c) Care este valoarea primului număr? Verificare: 774 + 192 = 966 Răspuns: numerele sunt: 774. iar la al doilea mai punem 50. fiul şi fiica lor vor avea peste 3 ani suma vârstelor de 118 ani. Care au fost numerele iniţiale? . mama. 192 E. tatăl decât mama cu 3 ani şi tatăl decât fiica sa cu 30 de ani. La primul mai adăugăm 23. 41 de ani. Acum suma numerelor este 229. Băiatul este mai mare decât fata cu 5 ani. 44 de ani F. dacă membrii familiei ar avea aceeaşi vârstă? 44 c) Care este vârsta fetei? d) Care este vârsta băiatului? e) Care este vârsta mamei? f) Care este vârsta tatălui? 44 : 4 = 11 11 + 5 = 16 11 + 27 = 38 11 + 30 = 41 106 – (5 + 27 + 30) = Răspuns: cei din familie au: 11 ani. 16 ani.

ştiind că suma lor este 264. 29 H. Care este valoarea numerelor? a) Care ar fi suma numerelor. care sunt numerele. 3 = 25 c) Care este al doilea număr? 25 + 2 = 27 d) Care este al treilea număr? 27 + 2 = 29 Verificare: 25 + 27 + 29 = 81 Răspuns: numerele sunt: 25.a) Care este suma numerelor iniţiale? 229 – (23 + 50) = 156 b) Care este valoarea unuia dintre numerele iniţiale? 156 : 2 = 78 Verificare: (78 + 23) + (78 + 50) = 229 Răspuns: 78 G. elevii s-au mai familiarizat cu utilizarea metodei grafice în rezolvarea de probleme conţinând elemente de geometrie. ori utilizând alte . PROBLEME CU NUMERE CONSECUTIVE Suma a trei numere naturale consecutive impare este 81.(2 + 2 + 2) = 75 b) Care este primul număr? 75 . 27. egale? 81. a) Care este valoarea jumătăţii/ sfertului numerelor? b) Care este primul număr? c) Care este al doilea număr? Verificare: 88 + 176 = 264 44 x 2 = 88 44 x 4 = 176 264 : 6 = 44 Răspuns: numerele sunt: 88. 176 Pe lângă aceste probleme deja enunţate şi rezolvate. PROBLEME CU FRACŢII Jumătatea unui număr este egală cu sfertul altui număr.

. 2005. Craiova. pag. aceasta nu mai este atât de dificilă/ înfricoşătoare.  Cherata. pag. „Metode şi tehnici de rezolvare. Editura Didactică şi Pedagogică. Piteşti. clasele I-IV”. Bucureşti. Marin şi colaboratorii. 1994.). Ioana. 54-94.  Oanea. BIBLIOGRAFIE  Neacşu. 2005. „Metode de rezolvare matematică. probleme pentru clasele I-IV”. 1988. Editura Sibila. Editura Carminis.reprezentări decât segmentele. Editura Corint. „Metodica predării matematicii la clasele I-IV”.210 – 225.Baltag. Victoria şi colaboratorii. Ioan (coord.29-42. Bucureşti. pag. După identificarea „tipului” căreia îi aparţine problema.  Iordache. „Aproape totul despre metoda figurativă”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful