METODA GRAFICĂ/ FIGURATIVĂ

TODOR LIDIA, PROF., LIC. PED. „C.D.LOGA” CARANSEBEŞ Unul dintre obiectivele de referinţă de atins de către şcolarii clasei a IV-a este „să exprime, pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris, demersul parcurs în rezolvarea unei probleme”. Obiectivul acesta îşi găseşte aplicabilitatea în conţinuturi de tipul: probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii de ordine diferite, probleme care se rezolvă prin metoda figurativă, probleme care se rezolvă prin încercări, probleme de estimare etc. Parcurgând aceste conţinuturi, m-am izbit adesea de refuzul copiilor de a rezolva probleme deoarece „nu înţeleg”. Părinţii elevilor afirmă adesea că nu-i pot ajuta deoarece „nu au studiat astfel de probleme la şcoală” , ori aplică rezolvarea algebrică, ce nu este o soluţie convenabilă pentru un copil de vârstă şcolară mică. Conţinutul acestor probleme pare foarte complicat, citind problema de mai multe ori, elevul îi analizează conţinutul, ierarhizează informaţiile pe care aceasta i le oferă, stabileşte relaţii între mărimi, reformulând mereu problema. Metoda grafică (figurativă) vine în sprijinul copiilor când vine vorba despre reprezentarea mărimilor implicate în conţinutul problemei. Utilizând desene segmente de dreaptă, figuri geometrice, semne convenţionale, combinaţii de litere, metoda aceasta netezeşte drumul parcurs de elevi de la abstract la concret. Aplicând metoda, luăm una dintre mărimi drept reper, de regulă cea mai mică, în funcţie de care se vor reprezenta celelalte. Să analizăm împreună paşii care se cer parcurşi în rezolvarea problemelor care necesită rezolvarea cu ajutorul acestei metode. 1. Cunoaşterea şi înţelegerea enunţului problemei  se citeşte cu atenţie enunţul problemei;  se repetă de mai multe ori acest enunţ, până la însuşirea lui de către elevi;  se clarifică înţelesul tuturor cuvintelor problemei;  se scrie schematic problema, aşa încât să poată fi reprodusă după notaţiile făcute; 2. Analizarea problemei şi întocmirea unui plan de rezolvare  se subliniază informaţiile esenţiale, separându-se „ce se cunoaşte” de „ce trebuie să aflăm” şi punându-se în evidenţă relaţiile dintre mărimi;

Redactarea planului  se aleg operaţiile corespunzătoare şi se efectuează calculele din planul de rezolvare. de fapt. Readăugând valorii obţinute surplusul. Numărul obţinut prin îndepărtarea surplusului este. vom obţine primul număr. de 2 ori valoarea celui de-al doilea număr. Unul este cu 6 mai mare decât celălat. aflat prin împărţire la 2. PROBLEME CU SUMĂ ŞI CÂT Suma a două numere este 60. se transpune problema în desen/ schemă. cu aceleaşi date sau cu date schimbate. a = suma – b. deci. aflaţi numerele. partea care este în plus fiind desenată punctat. Putem observa că dacă ar lipsi surplusul de 6. reuşind „să descoperim” câteva categorii de probleme care se pot rezolva cu ajutorul metodei grafice. Activităţi suplimentare  se verifică soluţiile problemei. .  se compune o problemă asemănătoare. Ştiind că unul este de 4 ori mai mare decât celălalt. cele două numere ar fi egale. a) Care este suma numerelor. B. Alături de elevii mei am parcurs toate aceste etape.  se stabileşte schema generală de rezolvare a categoriei de probleme despre care discutăm. Exemplific cu ajutorul rezolvărilor: A. Acesta poate fi. Care sunt numerele? Reprezentăm numerele prin segmente. 3.Numărul mai mare va avea un segment mai lung. putem concluziona: b = (suma – diferenţa) : 2. 4. fără surplus? 24 – 6 = 18 b) Care este al doilea număr? 18 : 2 = 9 c) Care este primul număr? Verificare: 15 + 9 = 24 9 + 6 = 15 Răspuns: numerele sunt: 15 şi 9 După rezolvarea câtorva probleme de acest tip. PROBLEME CU SUMĂ ŞI DIFERENŢĂ Suma a două numere este 24.

.... putem concluziona: b = suma : (câtul nr. 12 : 4 = 3 Răspuns: numerele sunt: 4 şi 12 După rezolvarea câtorva probleme de acest tip.. Să se afle numerele. PROBLEME CU DIFERENŢĂ ŞI CÂT Câtul a două numere este 3. „Restul este. a) Care este valoarea numerelor. putem concluziona: b = suma : (câtul nr. PROBLEME REFERITOARE LA ÎMPĂRŢIREA CU REST Suma a două numere este 966. ori mai mare decât celălalt.a) Care este numărul cel mai mic? b) Care este numărul mai mare? Verificare. fără surplus? 966 – 6 = 960 . După rezolvarea câtorva probleme de acest tip.1) 4 x 3 = 12 D. + 1) C. 48 : 12 = 4 60 : 5 = 12 60 – 12 = 48 Răspuns. iar diferenţa lor este 8.. ori mai mare decât celălat.. „Câtul a două numere este. numerele sunt: 12 şi 48..” înseamnă că unul dintre numere este de . Câtul lor este 4 şi restul 6.” înseamnă că unul dintre numere este şi cu. „Câtul unor numere este” înseamnă că unul dintre ele este de .. Să se afle numerele. mai mare decât celălalt. a) Care este al doilea număr? 8 : 2 = 4 b) Care este primul număr? Verificare..

41 de ani. iar la al doilea mai punem 50. Care au fost numerele iniţiale? . mama. dacă membrii familiei ar avea aceeaşi vârstă? 44 c) Care este vârsta fetei? d) Care este vârsta băiatului? e) Care este vârsta mamei? f) Care este vârsta tatălui? 44 : 4 = 11 11 + 5 = 16 11 + 27 = 38 11 + 30 = 41 106 – (5 + 27 + 30) = Răspuns: cei din familie au: 11 ani. 44 de ani F. 192 E. fiul şi fiica lor vor avea peste 3 ani suma vârstelor de 118 ani.b) Care este al doilea număr? 960 : 5 = 192 192 x 4 + 6 = 774 c) Care este valoarea primului număr? Verificare: 774 + 192 = 966 Răspuns: numerele sunt: 774. PROBLEME CUPRINZÂND EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNOR MĂRIMI Tatăl. 16 ani. Câţi ani are fiecare membru al familiei? a) Care este suma vârstelor membrilor familiei în prezent? 118 – 4 x 3 = 106 Reprezentăm vârstele membrilor familiei astfel: b) Care ar fi suma vârstelor. tatăl decât mama cu 3 ani şi tatăl decât fiica sa cu 30 de ani. La primul mai adăugăm 23. Acum suma numerelor este 229. Băiatul este mai mare decât fata cu 5 ani. PROBLEME CU EGALITĂŢI DATE SAU OBŢINUTE Se dau două numere egale.

3 = 25 c) Care este al doilea număr? 25 + 2 = 27 d) Care este al treilea număr? 27 + 2 = 29 Verificare: 25 + 27 + 29 = 81 Răspuns: numerele sunt: 25.a) Care este suma numerelor iniţiale? 229 – (23 + 50) = 156 b) Care este valoarea unuia dintre numerele iniţiale? 156 : 2 = 78 Verificare: (78 + 23) + (78 + 50) = 229 Răspuns: 78 G. ori utilizând alte . Care este valoarea numerelor? a) Care ar fi suma numerelor. ştiind că suma lor este 264. PROBLEME CU NUMERE CONSECUTIVE Suma a trei numere naturale consecutive impare este 81. PROBLEME CU FRACŢII Jumătatea unui număr este egală cu sfertul altui număr. a) Care este valoarea jumătăţii/ sfertului numerelor? b) Care este primul număr? c) Care este al doilea număr? Verificare: 88 + 176 = 264 44 x 2 = 88 44 x 4 = 176 264 : 6 = 44 Răspuns: numerele sunt: 88. care sunt numerele. 29 H. elevii s-au mai familiarizat cu utilizarea metodei grafice în rezolvarea de probleme conţinând elemente de geometrie. 27.(2 + 2 + 2) = 75 b) Care este primul număr? 75 . egale? 81. 176 Pe lângă aceste probleme deja enunţate şi rezolvate.

29-42. pag. După identificarea „tipului” căreia îi aparţine problema. Piteşti.). aceasta nu mai este atât de dificilă/ înfricoşătoare. Victoria şi colaboratorii.reprezentări decât segmentele. „Metodica predării matematicii la clasele I-IV”.  Oanea. . 54-94. „Metode şi tehnici de rezolvare. „Metode de rezolvare matematică. Bucureşti. Editura Carminis. Marin şi colaboratorii. Editura Corint. „Aproape totul despre metoda figurativă”. probleme pentru clasele I-IV”.  Cherata. 1988.Baltag. 1994. Ioan (coord. 2005. Bucureşti. pag. Editura Sibila.210 – 225.  Iordache. Editura Didactică şi Pedagogică. clasele I-IV”. Ioana. BIBLIOGRAFIE  Neacşu. 2005. pag. Craiova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful