METODA GRAFICĂ/ FIGURATIVĂ

TODOR LIDIA, PROF., LIC. PED. „C.D.LOGA” CARANSEBEŞ Unul dintre obiectivele de referinţă de atins de către şcolarii clasei a IV-a este „să exprime, pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris, demersul parcurs în rezolvarea unei probleme”. Obiectivul acesta îşi găseşte aplicabilitatea în conţinuturi de tipul: probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii de ordine diferite, probleme care se rezolvă prin metoda figurativă, probleme care se rezolvă prin încercări, probleme de estimare etc. Parcurgând aceste conţinuturi, m-am izbit adesea de refuzul copiilor de a rezolva probleme deoarece „nu înţeleg”. Părinţii elevilor afirmă adesea că nu-i pot ajuta deoarece „nu au studiat astfel de probleme la şcoală” , ori aplică rezolvarea algebrică, ce nu este o soluţie convenabilă pentru un copil de vârstă şcolară mică. Conţinutul acestor probleme pare foarte complicat, citind problema de mai multe ori, elevul îi analizează conţinutul, ierarhizează informaţiile pe care aceasta i le oferă, stabileşte relaţii între mărimi, reformulând mereu problema. Metoda grafică (figurativă) vine în sprijinul copiilor când vine vorba despre reprezentarea mărimilor implicate în conţinutul problemei. Utilizând desene segmente de dreaptă, figuri geometrice, semne convenţionale, combinaţii de litere, metoda aceasta netezeşte drumul parcurs de elevi de la abstract la concret. Aplicând metoda, luăm una dintre mărimi drept reper, de regulă cea mai mică, în funcţie de care se vor reprezenta celelalte. Să analizăm împreună paşii care se cer parcurşi în rezolvarea problemelor care necesită rezolvarea cu ajutorul acestei metode. 1. Cunoaşterea şi înţelegerea enunţului problemei  se citeşte cu atenţie enunţul problemei;  se repetă de mai multe ori acest enunţ, până la însuşirea lui de către elevi;  se clarifică înţelesul tuturor cuvintelor problemei;  se scrie schematic problema, aşa încât să poată fi reprodusă după notaţiile făcute; 2. Analizarea problemei şi întocmirea unui plan de rezolvare  se subliniază informaţiile esenţiale, separându-se „ce se cunoaşte” de „ce trebuie să aflăm” şi punându-se în evidenţă relaţiile dintre mărimi;

a = suma – b.Numărul mai mare va avea un segment mai lung. Unul este cu 6 mai mare decât celălat. putem concluziona: b = (suma – diferenţa) : 2. vom obţine primul număr. cele două numere ar fi egale. de 2 ori valoarea celui de-al doilea număr. se transpune problema în desen/ schemă. aflat prin împărţire la 2. Acesta poate fi. PROBLEME CU SUMĂ ŞI CÂT Suma a două numere este 60. Activităţi suplimentare  se verifică soluţiile problemei. Care sunt numerele? Reprezentăm numerele prin segmente. reuşind „să descoperim” câteva categorii de probleme care se pot rezolva cu ajutorul metodei grafice. Redactarea planului  se aleg operaţiile corespunzătoare şi se efectuează calculele din planul de rezolvare. Ştiind că unul este de 4 ori mai mare decât celălalt. aflaţi numerele. PROBLEME CU SUMĂ ŞI DIFERENŢĂ Suma a două numere este 24. 3. fără surplus? 24 – 6 = 18 b) Care este al doilea număr? 18 : 2 = 9 c) Care este primul număr? Verificare: 15 + 9 = 24 9 + 6 = 15 Răspuns: numerele sunt: 15 şi 9 După rezolvarea câtorva probleme de acest tip. a) Care este suma numerelor. Readăugând valorii obţinute surplusul. Exemplific cu ajutorul rezolvărilor: A.  se compune o problemă asemănătoare. Numărul obţinut prin îndepărtarea surplusului este. de fapt. deci. . Putem observa că dacă ar lipsi surplusul de 6. cu aceleaşi date sau cu date schimbate. partea care este în plus fiind desenată punctat. 4. Alături de elevii mei am parcurs toate aceste etape.  se stabileşte schema generală de rezolvare a categoriei de probleme despre care discutăm. B.

„Câtul a două numere este. „Restul este.. iar diferenţa lor este 8. ori mai mare decât celălat. 12 : 4 = 3 Răspuns: numerele sunt: 4 şi 12 După rezolvarea câtorva probleme de acest tip. a) Care este valoarea numerelor... Câtul lor este 4 şi restul 6..1) 4 x 3 = 12 D. fără surplus? 966 – 6 = 960 . ..a) Care este numărul cel mai mic? b) Care este numărul mai mare? Verificare. numerele sunt: 12 şi 48. + 1) C. Să se afle numerele. putem concluziona: b = suma : (câtul nr. PROBLEME CU DIFERENŢĂ ŞI CÂT Câtul a două numere este 3. Să se afle numerele. PROBLEME REFERITOARE LA ÎMPĂRŢIREA CU REST Suma a două numere este 966.” înseamnă că unul dintre numere este de . mai mare decât celălalt.” înseamnă că unul dintre numere este şi cu. a) Care este al doilea număr? 8 : 2 = 4 b) Care este primul număr? Verificare... ori mai mare decât celălalt.. „Câtul unor numere este” înseamnă că unul dintre ele este de . După rezolvarea câtorva probleme de acest tip.. 48 : 12 = 4 60 : 5 = 12 60 – 12 = 48 Răspuns. putem concluziona: b = suma : (câtul nr.

b) Care este al doilea număr? 960 : 5 = 192 192 x 4 + 6 = 774 c) Care este valoarea primului număr? Verificare: 774 + 192 = 966 Răspuns: numerele sunt: 774. 41 de ani. Băiatul este mai mare decât fata cu 5 ani. Acum suma numerelor este 229. PROBLEME CU EGALITĂŢI DATE SAU OBŢINUTE Se dau două numere egale. La primul mai adăugăm 23. Câţi ani are fiecare membru al familiei? a) Care este suma vârstelor membrilor familiei în prezent? 118 – 4 x 3 = 106 Reprezentăm vârstele membrilor familiei astfel: b) Care ar fi suma vârstelor. dacă membrii familiei ar avea aceeaşi vârstă? 44 c) Care este vârsta fetei? d) Care este vârsta băiatului? e) Care este vârsta mamei? f) Care este vârsta tatălui? 44 : 4 = 11 11 + 5 = 16 11 + 27 = 38 11 + 30 = 41 106 – (5 + 27 + 30) = Răspuns: cei din familie au: 11 ani. Care au fost numerele iniţiale? . 44 de ani F. PROBLEME CUPRINZÂND EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNOR MĂRIMI Tatăl. 16 ani. 192 E. mama. fiul şi fiica lor vor avea peste 3 ani suma vârstelor de 118 ani. iar la al doilea mai punem 50. tatăl decât mama cu 3 ani şi tatăl decât fiica sa cu 30 de ani.

(2 + 2 + 2) = 75 b) Care este primul număr? 75 . 176 Pe lângă aceste probleme deja enunţate şi rezolvate. Care este valoarea numerelor? a) Care ar fi suma numerelor. care sunt numerele. 29 H. 3 = 25 c) Care este al doilea număr? 25 + 2 = 27 d) Care este al treilea număr? 27 + 2 = 29 Verificare: 25 + 27 + 29 = 81 Răspuns: numerele sunt: 25. 27. PROBLEME CU FRACŢII Jumătatea unui număr este egală cu sfertul altui număr. elevii s-au mai familiarizat cu utilizarea metodei grafice în rezolvarea de probleme conţinând elemente de geometrie. egale? 81. a) Care este valoarea jumătăţii/ sfertului numerelor? b) Care este primul număr? c) Care este al doilea număr? Verificare: 88 + 176 = 264 44 x 2 = 88 44 x 4 = 176 264 : 6 = 44 Răspuns: numerele sunt: 88. PROBLEME CU NUMERE CONSECUTIVE Suma a trei numere naturale consecutive impare este 81. ori utilizând alte . ştiind că suma lor este 264.a) Care este suma numerelor iniţiale? 229 – (23 + 50) = 156 b) Care este valoarea unuia dintre numerele iniţiale? 156 : 2 = 78 Verificare: (78 + 23) + (78 + 50) = 229 Răspuns: 78 G.

Bucureşti. pag. „Metode şi tehnici de rezolvare. Editura Corint. Craiova. 2005. Ioan (coord. Editura Carminis.Baltag. Victoria şi colaboratorii.). Bucureşti.  Iordache. . După identificarea „tipului” căreia îi aparţine problema. 2005. pag. Editura Didactică şi Pedagogică. probleme pentru clasele I-IV”. Ioana. Piteşti.210 – 225. „Metode de rezolvare matematică.  Oanea. 1994. 54-94.reprezentări decât segmentele.29-42. BIBLIOGRAFIE  Neacşu. 1988. aceasta nu mai este atât de dificilă/ înfricoşătoare.  Cherata. „Aproape totul despre metoda figurativă”. Editura Sibila. Marin şi colaboratorii. clasele I-IV”. „Metodica predării matematicii la clasele I-IV”. pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful