Sunteți pe pagina 1din 5

METODA FIGURATIVĂ

Metoda graficǎ (figurativǎ) constǎ în reprezentarea cu ajutorul unor segmente de dreaptǎ a


necunoscutelor problemei şi fixarea relaţiilor dintre acestea şi cunoscutele problemei prin
desenul respectiv.
Probleme rezovate:

1) Suma a douǎ numere naturale este 840, iar diferenţa lor este 132. Aflaţi numerele.

Soluţie:
Se reprezintǎ numǎrul mai mic printr-un segment, iar numǎrul mai mare printr-un segment de
aceeaşi lungime cu primul la care se adaugǎ 132. Suma celor douǎ numere se reprezintǎ prin
douǎ segmente de aceeaşi lungime la care se adaugǎ 140 şi aceasta se egaleazǎ cu 700. Din
aceastǎ ultimǎ relaţie se afla numǎrul cel mai mic.
a
+132
b
+132
a+b

700
840 – 132 = 708
708:2 = 354 (a)
354 + 132 = 486 (b)

2) Bianca are de cinci ori mai multe nuci decǎt Iulia. Câte nuci are fiecare din ele, ştiind cǎ
dacǎ Bianca îi dǎ Iuliei 120 de nuci, atunci numǎrul nucilor Iuliei reprezintǎ jumǎtate din
numǎrul nucilor Biancăi.
Soluţie:
Iniţial:
I

Dupǎ împrumut:
+120
I

-120

B
+240
240 + 120 = 360
360:3 = 120 (I)
120·5 = 600 (B).

3) Suma a douǎ numere naturale este 700, iar diferenţa lor este 140. Aflaţi numerele.

Soluţie:
Se reprezintǎ numǎrul mai mic printr-un segment, iar numǎrul mai mare printr-un segment de
aceeaşi lungime cu primul la care se adaugǎ 140. Suma celor douǎ numere se reprezintǎ prin
douǎ segmente de aceeaşi lungime la care se adaugǎ 140 şi aceasta se egaleazǎ cu 700. Din
aceastǎ ultimǎ relaţie se afla numǎrul cel mai mic.
a
+140
b
+140
a+b

700
700-140=560
560:2=280 (a)
280+140=420 (b)

Probleme propuse:

1) Se consideră 3 numere naturale. Diferenţa dintre al doilea şi primul este un număr


natural egal cu diferenţa dintre al treilea şi al doilea. Se ştie că al doilea număr este
245. Aflaţi suma celor trei numere.
2) Aflaţi trei numere naturale ştiind că suma lor este 609, primul este de două ori mai mare
decât al doilea, iar al treilea este cu 4 mai mare ca primul.
3) Suma a trei numere naturale este 900. Aflaţi numerele dacă al doilea este de trei ori mai
mare decât primul şi cu 25 mai mic decât al treilea.
4) În trei lăzi sunt la un loc 612 kg marfă. În a doua ladă este de doua ori mai multă marfă
decât în prima şi cu 2 kg mai puţin decât în lada a treia. Câte kg de marfă sunt în fiecare
ladă?
5) În două depozite sunt 3560 tone fructe. Dacă se transportă 920 tone fructe de la
depozitul mare la cel mic, atunci mai rămân în cel mare, cu 60 tone fructe mai mult decât
în cel mic. Aflaţi cantităţile de fructe din cele două depozite.
6) Suma a cinci numere naturale consecutive este 415. Aflaţi numerele.
7) Aflaţi două numere ştiind că al doilea este de 7 ori mai mare decât primul iar suma dintre
de două ori primul număr şi de trei ori cel de al doilea este 690.
8) În două cutii sunt la un loc 820 creioane. Dacă din prima cutie s-ar lua 41 creioane şi
s-ar pune în a doua cutie, atunci în prima cutie ar fi de trei ori mai multe creioane decât în
a doua. Câte creioane sunt în fiecare cutie?
9) Deschizând o carte la întâmplare se observă ca suma numerelor care indică cele două
pagini este 217. La ce pagina s-a deschis cartea?
10) Suma a trei numere este 270. Dacă din fiecare se scade acelaşi număr, se obţin
numerele 24; 81 şi 132. Aflaţi cale trei numere.
11) Tatăl şi fiul au împreună 48 ani. Tatăl este de trei ori mai în vârstă decât fiul. Care este
vârsta fiului? Peste câţi ani vârsta tatălui va fi de două ori mai mare decât a fiului?
12) Două numere naturale sunt astfel încât diferenţa lor este 226, iar primul adunat cu 2
este de 8 ori mai mic decât al doilea. Aflaţi cele doua numere.
13) Vârsta fratelui meu este în prezent cu 2 ani mai mică decât vârsta mea. Cu 7 ani în urmă
vârsta mea era de doua ori mai mare decât a fratelui. Aflaţi vârsta fiecăruia.
14) Mama este de 5 ori mai în vârstă decât fiica, iar tatăl are atâţia ani cât mama şi fiica
împreună. Aflaţi vârsta fiecăruia ştiind că suma anilor celor trei este 108.
15) Trei elevi au rezolvat împreună 240 probleme. Aflaţi câte a rezolvat fiecare dacă primul a
rezolvat cât ceilalţi doi împreună, iar al doilea cu 10 mai mult decât al treilea.
16) O suprafaţă de 432 ha este împărţită în trei părţi astfel: prima parte este de trei ori mai
mare decât celelalte două la un loc, iar partea a treia este cu 40 ha mai mare decât a
doua. Aflaţi cele trei suprafeţe.
17) Într-o clasă sunt băieţi şi fete, iar numărul băieţilor este cu 3 mai mare decât numărul
fetelor. Dacă în clasă ar mai veni 4 băieţi şi ar pleca 4 fete, atunci numărul băieţilor ar fi
de două ori mai mare decât numărul fetelor. Aflaţi câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă?
18) Suma a două numere este 35. Dacă primul număr s-ar mări cu 2 şi al doilea cu 31,
atunci al doilea ar fi de trei ori mai mare ca primul. Aflaţi cele doua numere.
19) Trei elevi au împreună 680 timbre. Dacă primul ar da 25 de timbre celui de al doilea,
atunci ar avea amândoi acelaşi număr de timbre iar al treilea ar avea acum cu 65 de timbre
mai mult decât fiecare din ceilalţi doi. Câte timbre are fiecare?
20) Sorin, Alina, Luminiţa şi Iulia au împreună un număr de cărţi. Câte cărţi are fiecare
dacă trei câte trei au 180; 190; 200 şi 210 cărţi?
21) Diferenţa a două numere este 303. Dacă mărim cu 2 primul număr, el va fi de 8 ori
mai mic decât al doilea. Aflaţi cele doua numere.
22) În trei lăzi sunt 90 mere. Dacă transferăm din lada a doua în prima 3 mere atunci prima
ladă are cu un măr mai mult decât a doua, iar dacă transferăm din lada a doua 5 mere în
lada a treia atunci lada a doua conţine cu 15 mere mai mult decât lada a treia. Câte mere
sunt în fiecare ladă?
23) În două clase sunt 64 elevi. Dacă s-ar muta 3 elevi din prima clasă în cealaltă clasă,
prima ar avea cu 2 elevi mai mult. Câţi elevi sunt în fiecare clasă?
24) Un biciclist parcurge distanţa dintre două oraşe în 3 zile. În a treia zi parcurge jumătate
din distanţa parcursă în prima zi, iar în prima zi parcurge o distanţă de 3 ori mai mare
decât cea parcursă în a doua zi. Dacă biciclistul a parcurs a treia zi cu 3 km mai mult decât
a doua zi, aflaţi distanţele parcurse zilnic şi distanţa dintre cele două oraşe.
25) Aflaţi trei numere dacă: primul este cu 5 mai mare decât al doilea, al doilea este de 4
ori mai mic decât al treilea, iar al treilea este cu 1 mai mare decât primul.
26) Într-un magazin s-a adus de 6 ori mai multa făină decât în altul. Dacă se vând 200 kg
făină de la primul şi se mai aduc 520 kg făină la al doilea, atunci cantitatea de făină devine
egală. Ce cantitate de făină a fost adusă la început la fiecare magazin?
27) Un elev nu are 500 de cărţi. Dacă ar avea de 9 ori mai multe, atunci ar depăşi numărul
de 500 de cărţi cu tot atâtea câte îi lipsesc. Câte cărţi are elevul?
28) Calculaţi vârsta tatălui şi a celor 3 fii ai săi dacă tatăl are cu un an mai mult decât triplul
vârstei băiatului mai mare, a cărui vârsta este egală cu suma vârstelor celor doi fraţi mai
mici, între care există o diferenţă de 1an, iar peste 7 ani vârstele copiilor vor însuma exact
vârsta ce o va avea tatăl atunci.
29) Într-o familie sunt trei copii. Ionuţ este cu 3 ani mai mic decât Sandu, iar Sandu este
cu 6 ani mai mare decât Iulia.
a) Ce vârstă are în prezent fiecare copil dacă acum doi ani vârsta lui Sandu era cât
suma vârstelor celorlalţi doi? b) Ce vârsta au părinţii copiilor dacă tata este cu 2 ani
mai mare decât mama, iar suma vârstelor actuale ale lor este cât suma vârstelor pe
care cei trei copii le vor avea peste 14 ani?
30) Iulia, mama şi bunica au împreuna 105 ani. Iulia este mai mică decât bunica de 11 ori, iar
bunica este de două ori mai mare decât mama. a) Care este vârsta fiecăruia? b) Peste câţi
ani Iulia va fi de 7 ori mai mică decât bunica?
31) Tatăl are 46 ani, iar fiul 19 ani. Cu câţi ani în urmă tatăl era de 4 ori mai mare decât
fiul?
32) Iulia împreună cu tatăl ei şi cu bunicu au 90 ani. Peste 2 ani tata va avea de 8 ori vârsta
fiicei, iar bunica de doua ori vârsta actuală a tatălui. Ce vârstă are fiecare?
33) Un automobil a făcut 1250 km în trei etape: în prima de 7 ori mai mult decât în a doua,
iar în a treia cu 50 km mai mult decât în prima. Câţi km a făcut în fiecare etapă?
34) O ladă conţine de 5 ori mai mult zahăr decât alta. Dacă se scot din ambele lăzi 4 kg,
rămâne în prima ladă de 7 ori mai mult zahăr decât în a doua. Ce cantitate conţine fiecare
ladă?
35) Un tată are de 7 ori vârsta fiului, dar peste 10 ani va fi numai de 3 ori mai mare. Ce
vârstă are fiecare?
36) Un tată are de 5 ori vârsta fiului. Cu 2 ani în urmă, el a avut de 6 ori vârsta fiului. Câţi ani
are fiecare?
37) Un tată are 47 ani iar fiul său 23 ani. Cu câţi ani în urmă a fost tatăl de 5 ori mai mare ca
fiul?
38) În magazia unei cantine se găseşte o cantitate de zahăr care trebuie să ajungă un număr
de zile. Dacă se consumă zilnic 25 kg, cantitatea se termină cu 5 zile mai repede, iar
dacă
se consumă 20 kg pe zi rămân 60 kg. Câte kg sunt în magazie şi pentru câte zile a fost
planificat?
39) La o fabrică se ambalează napolitane. Dacă se pun în fiecare cutie 7 bucăţi rămân 326
napolitane, iar dacă se pun în fiecare cutie 11 bucăţi rămân 14 cutii goale. Câte
napolitane şi câte cutii au fost?
40) Dacă aşezam într-un penar câte 8 creioane, ne vor rămâne 320 creioane, iar dacă le
aşezăm câte 12 creioane ne vor rămâne 36 penare goale. Câte penare şi câte creioane
avem?
41) La o croitorie trebuiesc ambalate bluze. Dacă s-ar pune în fiecare cutie 6 bluze, ar
rămâne 120 bluze, iar daca s-ar pune în fiecare cutie 9 bluze ar rămâne 12 cutii goale.
Câte cutii şi câte bluze au fost?
42) La o brutărie se aranjează pâinea în lăzi. Dacă s-ar aranja în fiecare ladă câte 9 pâini, ar
rămâne 127 pâini, iar dacă s-ar aranja în fiecare ladă 19 pâini ar rămâne 27 lăzi goale. Câte
pâini şi câte lăzi au fost?
43) Având ouă de ambalat s-a făcut următoarea constatare: dacă se aşează câte 5 ouă într-o
cutie ar rămâne 300 ouă, iar dacă s-ar aşeza câte 10 ouă într-o cutie ar rămâne 8 cutii
goale. Câte ouă şi câte cutii s-au folosit?

Răspuns: 1) 96. 2) 20. 1) 735. 2) 242; 121; 246. 3) 125; 375; 400. 4) 122; 244; 246. 5)
2730; 830. 6) 81; 82; 83; … 7) 30; 210. 8) 656; 164. 9) 108; 109. 10) 35; 92; 143. 11) 12; 36;
12; 12) 30; 256. 13) 9; 11. 14) 54; 45; 9. 15) 120; 65; 55. 16) 324; 34; 74. 17) 18; 15. 18) 15;
20. 19) 230; 180; 270. 20) 50; 60; 70; 80. 21) 41; 344. 22) 35; 40; 15. 23) 36; 28. 24) 18; 6;
9; 33. 25) 7; 2; 8. 26) 144; 864. 27) 100. 28) 40; 13; 7; 6. 29) a) 5; 8; 11. b) 32; 34. 30) a) 6;
33; 66. b) 4. 31) 10. 32) 2; 30; 58. 33) 560; 80; 610. 34) 12; 60. 35) 5; 35. 36) 10; 50. 37) 17.
38) 37; 800. 39) 120; 1166. 40) 188; 1824. 41) 76; 576. 42) 64; 703. 43) 76; 680.