Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

UNITATEA MILITARĂ 01546

---------------------------------------------

Nr.______________

-BUCUREŞTI-

DE ACORD, APROB,

COMANDANTUL U.M. 01225 COMANDANTUL U.M. 01546

RAPORT

din data de 08.11.2021

Am onoarea să raportez:

Subsemnatul Pătraşcu Tudorel-Marian, cu CNP 1960513035263, seria AZ, nr. 399653, cu


domiciliul în Municipiul Piteşti, judeţul Argeş.

Sunt absolvent al Şcolii Militare 02210, Bucureşti, promoţia 2021, arma Poliţie Militară
şi în prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul U.M. 01546, Bucureşti.

Vă rog să îmi aprobaţi detaşarea în cadrul U.M. 01225, Piteşti conform pregătirii şi
specializării mele.

Întrucât la U.M. 01225 există post conform pregătirii şi specializării mele.

Solicit această detaşare din următoarele motive:

1. Sunt singurul susţinător de familie, deoarece mama mea este casnică şi nedeplasabilă.
2. Distanţa îmi răpeşte din timpul liber, iar eu sunt legat de domiciliu, deoarece tatăl meu
are un serviciu ce nu îi permite timp liber, iar mama mea are nevoie în permanenţă de
ajutorul meu.
3. Distanţa de la domiciliu şi până la locul de muncă este destul de mare aproximativ 140
km.
Faţă de cele raportate analizaţi cazul meu şi dispuneţi.

DATA SEMNĂTURA

S-ar putea să vă placă și