Sunteți pe pagina 1din 2

POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE GRUPE DE VÂRSTĂ POPULAŢIA FEMININĂ DUPĂ DOMICILIU, PE GRUPE DE VÂRSTĂ

ŞI SECTOARE ADMINISTRATIVE ŞI SECTOARE ADMINISTRATIVE

Grupa de Grupa de
Total Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Total Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6
vârstă vârstă
1 ianuarie 2018 - date finale 1 ianuarie 2018 – date finale
Total Total
persoane 2113362 250053 371586 474870 325244 300486 391123 persoane 1127597 135161 200636 249548 174316 157719 210217
din care, în % din care, în %
0-19 ani 17,2 17,7 16,6 17,4 16,6 18,4 16,7 0-19 ani 15,6 15,9 14,9 16,0 15,0 17,0 15,0
20-64 ani 65,8 62,7 64,5 67,2 66,8 67,8 65.3 20-64 ani 65,2 61,9 64,0 66,3 66,3 67,3 64,6
65 şi peste 17,0 19,6 18,9 15,4 16,6 13,8 18,0 65 şi peste 19,2 22,2 21,1 17,7 18,7 15,7 20,4
1 ianuarie 2019 – date provizorii 1 ianuarie 2019 – date provizorii
Total Total
persoane 2131034 254074 372032 478214 329472 303145 394097 persoane 1135320 136998 200710 251211 176225 158849 211327
din care, în % din care, în %
0-19 ani 17,2 17,8 16,6 17,4 16,6 18,3 16,8 0-19 ani 15,7 16,1 15,0 16,0 15,0 17,0 15,1
20-64 ani 65,4 62,5 63,9 66,8 66,4 67,4 64,8 20-64 ani 64,6 61,7 63,2 65,8 65,9 66,8 64,0
65 şi peste 17,4 19,7 19,5 15,8 17,0 14,3 18,4 65 şi peste 19,7 22,2 21,8 18,2 19,1 16,2 20,9

POPULAŢIA MASCULINĂ DUPĂ DOMICILIU, PE GRUPE DE VÂRSTĂ


ŞI SECTOARE ADMINISTRATIVE VÂRSTA MEDIE A POPULAŢIEI DUPĂ DOMICILIU,
PE SEXE ŞI SECTOARE ADMINISTRATIVE
Grupa de - ani -
Total Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6
vârstă Total Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6
1 ianuarie 2018 – date finale 1 ianuarie 2018 – date finale
Total Total 42 43 43 41 42 41 43
persoane 985765 114892 170950 225322 150928 142767 180906 Masculin 40 41 41 40 40 39 41
din care, în % Feminin 44 45 45 43 44 42 44
0-19 ani 19,0 19,8 18,6 18,9 18,5 19,9 18,7 1 ianuarie 2019 – date provizorii
20-64 ani 66,6 63,6 65,1 68,2 67,3 68,3 65,9
Total 42 43 43 42 42 41 43
65 şi peste 14,4 16,6 16,3 12,9 14,2 11,8 15,4
Masculin 40 41 41 40 40 39 41
1 ianuarie 2019 – date provizorii Feminin 44 45 45 43 44 42 44
Total
persoane 995714 117076 171322 227003 153247 144296 182770 Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenia română şi
din care, în %
0-19 ani 19,0 19,9 18,5 18,9 18,5 19,8 18,8 domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.
20-64 ani 66,3 63,4 64,7 67,8 67,0 68,0 65,6 Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa
65 şi peste 14,7 16,7 16,8 13,3 14,5 12,2 15,6 principală, trecută în cartea de identitate, aşa cum este luată în evidenţa organelor
administrative ale statului.
Vă facem cunoscut că accesul la baza de date POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU
statistice TEMPO-online
(pe site-ul www.insse.ro) este gratuit. DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI,
LA 1 IANUARIE
Utilizarea conţinutului acestei publicaţii,
cu titlu explicativ sau justificativ, în articole,
studii, cărţi este autorizată numai cu
indicarea clară şi precisă a sursei.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ


DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Bd. Carol I nr.12 – Sector 3
Telefon / Fax : 021.314 11 48
e-mail :tele@bucuresti.insse.ro
web : www.bucuresti.insse.ro
fb:www.fb.com/DRSM.Bucuresti
2019