Sunteți pe pagina 1din 5

CONTINUARE LUCRARI SI MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU

AUT. NR. 205/2 NOV. 2009


BAICOI STR. LOTUSULUI NR. 5 JUD. PRAHOVA

Beneficiar: ANDREI SORIN MIHAI si ANDREI ALINA MIHAELA

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ


- Rezistenţă şi stabilitate (A1) -

CAPITOLUL 1 - DATE GENERALE

La adresa mentionata s-au executat lucrari de construire locuinta conform


autorizatiei mentionate, dar lucrarile nu sunt finalizate si se intentioneaza si unele modificari
fata de proiectul autorizat.
Prezenta documentaţie analizează structura realizata pana in prezent, modul de
încadrare în normativele şi codurile actuale şi măsurile de continuare si modificare pentru
incadrarea in cerinta de rezistenta si stabilitate.

CAPITOLUL 2 - METODOLOGIE

Se aplică prevederile cuprinse în „Cod de proiectare seismică – partea aIII-a –


Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente P 100-3/2019” precum şi normele
şi codurile actuale, dintre care menţionăm:

 NP 005-03 - Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn


 NE 019-93 - Calculul şi alcătuirea structurilor din lemn amplasate în
zone seismice
 P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismică, cap.9.

Nivelul de cunoaştere
Alcătuirea geometrică s-a evidenţiat printr-un releveu complet al clădirii existente
executate pana in prezent pus in corespondenta cu proiectul de autorizare.
Alcătuirea de detaliu a rezultat pe baza inspecţiei în teren şi pe baza proiectarii
simulate in acord cu practica executiei din perioada realizarii constructiei.
Caracteristicile materialelor (în special lemnul) s-au stabilit conform normativelor
menţionate si din fisa tehnica a constructorului .
RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ Pag. 1
CONTINUARE LUCRARI SI MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU AUT. NR. 205/2.NOV. 2009
BAICOI STR. LOTUSULUI NR. 5 JUD. PRAHOVA
Conform tabel 4.1. rezultă nivelul cunoaşterii limitat şi în consecinţă factorul de
încredere CF = 1,35; metoda de calcul LF (forţa laterală echivalentă).
Metodologia de evaluare
Având în vedere zona de calcul seismic se stabileşte pentru evaluarea siguranţei
seismice metodologia de nivel „2”, prin asimilare cu P100-3 ,neexistand in acest cod
prevederi specifice stabilirii gradului de risc la structuri din lemn.

CAPITOLUL 3 - DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

Executia a inceput in anul 2009 si in prezent structura este in mare parte terminata.
Cladirea are regimul de inaltime parter si etaj.
Forma in plan este dreptunghiulara cu dimensiuni 15,07 x 8,10m.
Inaltimea parterului este 2,80m si a etajului 2,65m
Elementele structurii de rezistenta sunt urmatoarele:
 fundaţii continue din beton simplu, cota de fundare fiind la 1,0 m de la teren;
 elevaţie beton armat;
 structură elemente din lemn lamelar: talpa inferioară, talpa superioară,
montanţi (dulapi ) dispusi la aprox. 60 cm distanta ;pereti exteriori tip sandwich
de grosime totala 30cm si interiori grosime 20cm;
 planşeu lemn din grinzi 12 x 15/75 cm;
 şarpantă lemn din popi 12 x 12 cm; pană 12 x 12 cm, tălpi 12 x 12 cm, cleşti,
contrafişe, căpriori 10x12/70.
Conform P 100-1/2006 clădirea se încadrează la clasa de importanţă IV.

Conform HG 766/1997 clădirea se încadrează la categoria de importanţă „D”.

CAPITOLUL 4 - EVALUAREA SIGURANŢEI SEISMICE

Evaluarea siguranţei se va face conform principiilor generale din P 100-3/2008 şi


mai ales conform prescirpţiilor specifice structuri din lemn NP 005-03 şi NE 019-03.

4.1. Evaluarea calitativă


1) Calitatea sistemului structural
Sistemul este omogen pe ambele direcţii (tălpi, montanţi,
diagonale, îmbinări cu scoabe şi şuruburi)

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ Pag. 2


CONTINUARE LUCRARI SI MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU AUT. NR. 205/2.NOV. 2009
BAICOI STR. LOTUSULUI NR. 5 JUD. PRAHOVA
punctaj: p1 = 8
2) Calitatea materialelor
Calitate bună conform celor constatate

punctaj: p2= 8
3) Simplitate structurală
Este asigurată prin configuraţia în plan
punctaj: p3= 9
4) Regularitate
Este asigurată în plan şi pe verticală
punctaj: p4= 9
5) Uniformitate, simetrie, redundanţă
Sunt asigurate
punctaj: p5= 9
6) Distanţe între pereţi
Distanţe medii
punctaj: p6= 9
7) Elemente cu împingeri laterale
Nu există
punctaj: p7= 9
8) Teren de fundare şi fundaţii
Corespunzătoare
punctaj: p8= 10
9) Interacţiuni
Nu este cazul (cladire independenta)
punctaj: p9= 10
10) Elemente nestructurale
Bine ancorate
punctaj: p10= 10

Rezultatul analizei calitative detaliate în raport cu criteriile de alcătuire se cuantifică


prin indicatorul R1 = 91.

Indicatorul R2 (nivelul de avariere) este R2 = 100 fiind clădire noua, fără defecte.

4.2. Evaluarea prin calcul

Forţa tăietoare de bază conform P 100-1/2013 şi NE 019-2003, din acţiunea


seismică:

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ Pag. 3


CONTINUARE LUCRARI SI MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU AUT. NR. 205/2.NOV. 2009
BAICOI STR. LOTUSULUI NR. 5 JUD. PRAHOVA
β(T)
Fb = I x Sd (T) x m x  = I x ag x q xmx

unde: ag = 0,35 (acceleraţia în amplasament)

I = 0,8 (coeficient de importanţă)

q = 2,0 (coeficient de comportare pentru structură puţin disipativă)

 = 1,0 (parter si etaj)

 = 2,50 (coeficient de amplificare)

m =60,0 t.; Fb =0,40xm=24,0 t.

Considerăm forţa tăietoare de bază preluată prin ansamblul montanti, rigle si placa de OSB
prinsa de acestea.
Rezistenţa la întindere a unui element echivalent diagonal :
c
Tr = R t x Anet x mT

mT = 0,90 (lemn ignifugat)

c 1
R t = mn x md x RT x γ
t

t = 1,40 (secţiune cu slăbiri)

md = 1,0

mn = 0,9 (clasa de exploatare 2)

Rt = 96 daN/cm2
c
R t = 55,2 daN/cm2

Pentru 6 diagonale :
Fcap = 6 x 0,7 x 12 x 12 x 55,2 = 33,3 t.

Fcap
Gradul de asigurare R3 = F =1,38 > 1,0
b

CAPITOLUL 5 - LUCRARI PROPUSE IN CONTINUARE

Se va continua executia structurii de lemn cu fundatii din beton cu unele modificari


in zona axelor A’’-B si anume:
-se extinde terasa pana in axul 1;

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ Pag. 4


CONTINUARE LUCRARI SI MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU AUT. NR. 205/2.NOV. 2009
BAICOI STR. LOTUSULUI NR. 5 JUD. PRAHOVA
-terasa dintre axele A si A’’ se acopera in intregime cu planseu din grinzi de lemn si
acoperis sarpanta lemn;
-la etaj balconul initial dintre axele A-B se acopera si devine o incapere;
Având în vedere rezultatele investigaţiilor menţionate şi valorile R 1, R2, R3, cladirea
analizata, prin continuarea lucrarilor si modificarile fata de proiectul autorizat initial se

încadrează la clasa de risc seismic R s.IV, similar construcţiilor noi proiectate conform
normelor actuale.

CAPITOLUL 6 - CONCLUZIE

S-a aratat in cele de mai sus ca aceasta constructie se încadrează în condiţia de


rezistenţă şi stabilitate conform normelor actuale, prin continuarea lucrarilor conform
prezentului proiect , modificat fata de autorizatia initiala.

EXPERT TEHNIC ATESTAT M.L.P.T.L.,

Ing. Gheorghe L. ARON

Octombrie 2020

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ Pag. 5


CONTINUARE LUCRARI SI MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU AUT. NR. 205/2.NOV. 2009
BAICOI STR. LOTUSULUI NR. 5 JUD. PRAHOVA