Sunteți pe pagina 1din 19

SHAMBALLA REIKI MDH

GR IV- MAESTRU INSTRUCTOR

1
Un mare preot de la Templul Vindecării din străvechea Atlantidă a
creat un sistem de tratament. El este cunoscut drept Maestrul Germaine
şi a părăsit templele centrale din Atlantida spre a călători în munŃi şi a-şi
crea propriul trib sau clan acela al atlanŃilor numiŃi Inspiratorii. Aceştia s-
au desprins de locuitorii majoritari ai Atlantidei, dorind să descopere o
tehnică şi o cale de a egaliza dezvoltarea spirituală a tuturor atlanŃilor,
pentru a aboli diferenŃele rasiale care se stabileau în funcŃie de evoluŃia
fizică şi spirituală a rasei atlante. MulŃi atlanŃi, consideraŃi înapoiaŃi din
punct de vedere fizic şi spiritual, erau folosiŃi ca sclavi de către preoŃi,
preotese şi familiile regale ale Insulei Atlantida. In acea încarnare,
Germaine a dat un număr de simboluri ce pot fi proiectate direct în
sistemul energetic al indivizilor, determinând creşterea vibraŃiei lor
până la un nivel suficient de înalt ca să depăşească prezentul
handicap spiritual şi să fie egali printre atlanŃi. A dat în total 22 de
simboluri, 22 fiind număr de Maestru, iar când Atlantida a fost
distrusă, Germaine a plecat, împreună cu ucenicii săi, în Tibet.

DE CE 352 DE SIMBOLURI?

Vindecarea Multidimensională Shambala, aşa cum a fost redată


omenirii de Maestrul Germaine, a fost extinsă până la a include toate
cele 352 de simboluri ale sistemului iniŃial. AtlanŃii erau pregătiŃi
pentru numai 22, noi suntem azi gata pentru întregul sistem. De ce 352
de simboluri? Acesta este un alt număr de maestru, există câte un
simbol pentru fiecare din cele 352 de grade de iniŃiere care trebuie
parcurse în drumul nostru înapoi spre Sursă.
Cele 352 de simboluri Shambala n-au fost dezvăluite până acum
întrucât conştiinŃa de grup a omenirii nu se afla la nivelul
corespunzător pentru revelarea lor. Cele 352 de simboluri nu se află
într-un manual care trebuie memorat, ci introduse direct în câmpurile
Merkaba activate. PrezenŃa lui EU SUNT într-un om lucrează cu
prezenŃa lui EU SUNT în cel ce e canalul spre Shambala când are loc
introducerea simbolurilor, în timpul unei iniŃieri la care asistă mai mulŃi
Maeştri şi FiinŃe Cereşti. Apoi, când se face vindecare Shambala,
există un ritual pentru tratament, în cursul căruia printre altele, se cere
ajutor diferiŃilor Maeştri Ascensionişti şi FiinŃelor Cereşti cu care se
lucrează. Atunci, când pentru vindecare e nevoie de un anumit simbol,
simbolul îi apare celui ce lucrează. Mă purific folosind Flacăra Argintiu
Violetă, aduc energia aurie/argintie/violetă Mahatma de la sursă pe
canalul mare, drept în jos spre centrul Mamei Pământ. Apoi îmi chem
vindecătorii Shambala, prezenŃa EU SUNT, pe Maestrul Germaine şi pe
alŃi Maeştri Shambala, alte FiinŃe Ascensionate şi Îngereşti
care doresc să participe (de exemplu pe dr Usui, Sai Baba, Sananda,
Djwhal Khul, Vywamus, Kuthumi, Kuan Yin, Fecioara Maria). Spun:
"Tată Ceresc/Maică Cerească, sunt una cu tine, sunt un instrumenŃ al
Voii Tale". Apoi spun: "Activez Shambala". După ce am chemat

2
energia cu Cho Ku Rei, cer să vină simbolurile relevante pentru
persoana aceea în acel moment

FOLOSIREA LUI HUI YIN PENTRU SPORIREA P R O P R I E I


ENERGII REIKI
Reiki trece prin tine, nu izvorăşte din tine. PoŃi să sporeşti energia
Reiki căreia îi slujeşti drept canal prin conectarea a două dintre
principalele meridiane de acupunctură, canalele Central şi cele
Guvernoare. Canalul Central merge de la perineu (între anus şi organele
genitale) spre partea mediană din faŃă a corpului urcă şi trece pe
deasupra capului şi se opreşte deasupra buzei superioare. Pentru a
conecta aceste meridiane, contractaŃi Hui Yin (localizată între zona
perineală la jumătatea distanŃei dintre orificiul anal şi organele
genitale) în timp ce vă ridicaŃi vârful limbii spre cerul gurii, chiar în
spatele incisivilor. Hui Yin este începutul Canalului Central. Nu forŃaŃi
contractarea Hui Yin exersaŃi şi creşteŃi perioada de timp în care puteŃi
menŃine contracŃia.
În timp ce efectuaŃi tratamente Reiki (cu sau fără aplicarea
palmelor), energia voastră va creşte dacă utilizaŃi această procedură.
La fel ca în alte aspecte ale Reiki, e nevoie să exersaŃi această
poziŃie până vă veŃi simŃi confortabil folosind-o.

3
SIMBOLURILE DE MAESTRU SHAMBALA
REIKI

1. SIMBOLUL ATLANT DE MAESTRU


Pentru vindecarea la nivel sufletesc şi spiritual. PuteŃi folosi acest simbol în
locul lui Dai Ko Mio japonez. Cho Ku Rei vindeca la nivelul corpului fizic, Sei Hei Ki la nivel
emoŃional, Ho Sha Ze Sho Nen la nivel mental. Simbolul Atlant de Maestru vindecă la nivelul
sursei bolii sau dezechilibrului, nivelul spiritul.
După obŃinerea gradului de Maestru, acest simbol se va folosi în orice tratament. ATLANT
MASTER Simbolul Maestrilor Atlanti, cunoscut ca DKM Tibetan sau DUMO.Este un simbol
de vibratie superioara.
AcŃiuni:- Cresterea constiintei de sine. Utilizări:
- Este folosit in deschiderea chakrelor atunci cand acestea nu se pot deschide cu alte simboluri.
Recomand pentru aceasta suflarea acestui simbol pe respectiva chakra.
- Suflarea acestui simbol sub forma de CRUCE pe pereti duce la o curatarea profunda, mai ales
in casele sau incaperile foarte incarcate negativ
- Se foloseste in initieri pe alte sisteme- Deschide chakra 7 doar prin intentie si activarea
- Poate fi folosi impotriva entitatilor bolilor
- Este folosit in terapie acolo unde simte terapeutul

4
2. DAI KOKO MI

Simbol maestru utilizat in sintoniile de vindecare Shamballa. Curata si energizeaza


fiecare dintre chakre; cele sapte linii curbe simbolizeaza cele sapte chakre. Este
considerat o varianta a simbolului Dai Ko Myo.

3. ECHILIBRUL CORPORAL AL APEI


Acest simbol are rol in echilibrarea cantitatii de apa din organism, ajutand la
realizarea aechilibrului hidro-electrolitic. Prin urmare este foarte eficient in tratarea
unor afectiuni renale, a litiazei renale, a retentiei de apa in tesuturi, a hipertensiunii
arteriale.

5
4. WHY TI

Simbolul Why Ti are rolul de a integra energii noi, de vibraŃie superioară în câmpurile
energetice. Acesta funcŃionează ca un radar energetic ce scanează zonele din jurul
nostru,identificând energiile negative pe care le anihilează, atrăgând energiile înalte,
pe care le integrează în propriile structuri informaŃionale. Dacă este desenat pe corp
începând cu zona chakrei coroanei şi până la chakra rădăcinii, deschide chakrele şi le
oferă o puternică protecŃie. Se poate folosi şi pentru a face ca un anumit lucru să fie
acceptat mai uşor.

5. PALM MASTER

Simbolul Maestrilor Tibetani.


AcŃiuni:
- Cresterea constiintei de sine
- Conecteaza toate chakrele la chakra 13.
Utilizări: Se activeaza mare pe tot spatele.
- Creste contiinta de sine, rupand treptat Valul lui Paroket
- Ajuta la unirea sinelul cu constientrul si la ridicarea sarpelui kundalinii
- Curata canalul guvernor si echilibreaza chakrele principale- Poate fi folosit pentru a primi
informatii sau a descifra informatiile.
Acesta este simbolul palmei de maestru şi felul în care se desenează
el conform mesajelor lui Djwaul Khul:
1. În chakra coroanei, care se deschide să-1 primească
2. Conexiunea care se face între glanda pituitară şi corpul pineal al creierului
3. Conexiunea cu chakra gâtului
4. Calea spre celelalte chakre, spre pământ
5. Unitatea dintre Maica/Tatăl-Sursă şi PrezenŃa Eu sunt

6
Se lucreaza direct asupra tumorilor , a carei energie permite acest lucru. In acest scop el
nu se mai aplica pe locul vizat , ci in palma terapeutului, apoi se trimite cu fermitate,
ramanad inca o vreme cu palma deasupra corpului persoanei.
Se aplica doar pe chakre.

6. RAKU

Tunetul strălucitor .
AcŃiuni:
- Taie stringurile dintre terapeut si pacien
t- Impamantare/ despamantare. Utilizări:
- La sfarsitul terapiei sau initierilor se foloseste RAKU pentru a rupe legatura cu pacientul sau
elevul.
- In protectie, se foloseste pentru a taia stringurile cu care se conecteaza agresorul
- Facut pe tot spatele de sus in jos, duce la impamantare
- Facut pe tot spatele de jos in sus, duce la despamantare
- Se foloseste la sfarsitul oricare transmisii de energie la distanta pentru a rupe legatura
- Pentru pacienti, pe spate pentru a rupe stringurile cu entitatile bolilor .

7
7. AMSUI

Simbolul sabiei Arhanghelului Mihail.


AcŃiuni:
-Taierea corzilor
- Aliniaza si curata chakrele
- Completeaza .
Utilizări:
- Se foloseste in incarcarea sabiei de Lumina cu care se taie legaturile energetice, dupa care se
foloseste flacara pentru curatarea energiilor reziduale
- Se foloseste si impreuna cu Abundence pentru a completa terapia
- Facut pe tot spatele curata si protejaza chakrele principale.

8. ŞARPELE DE FOC TIBETAN


E nevoie doar să memoraŃi asta şi va deveni automat. Folositor în
fixarea şi echilibrarea întregului sistem de chakre. Se aplică pe chakrele
individuale sau pe întreg sistemul. Bun în autoaplicare, se foloseşte
când se simte pierderea de energie. VeŃi şti unde şi când să folosiŃi acest
simbol. RacordaŃi-vă la sine vostru şi veŃi şti care este răspunsul. Nu e
nevoie să desenaŃi fizic simbolurile. E suficient să vă manifestaŃi
intenŃia pentru a avea acces la puterea lor. Pe măsură ce propria
dumneavoastră putere creşte, gândul va avea aceeaşi forŃă ca desenarea
simbolului, purificând structurile altora şi pe ale noastre.

8
9. DAI KO MYO

Lacas maret al marii lumini stralucitoare.


AcŃiuni:
- Deschide accesul catre Sursa Universala de Lumina.
Utilizări:
- Se activeaza oriunde se simte nevoia.
- Creste puterea simbolurilor ce il urmaeaza-
Se activeaza pe chakre pentru curatarea si protectia lor.
- In centrul unui spatiu pentru a-l curata.
- Activat pe cristale le conecteaza la Sursa de Lumina.
- Activat in chakra 7 conecteaza pacientul la Sursa de Lumina.
- Se foloseste de cate ori avem nevoie de un acces un acces superioar la Sursa.
- In terapie indeparteaza entitatile negative.

10. OUL VIETII

Oul vietii este format din 19 cercuri ce se intersecteazã toate acestea fiind înscrise într-un
cerc. Atunci când aceste energii sunt activate, un câmp energetic care poate fi folosit pentru
cãlãtorii interdimensionale şi pentru ascensiune spiritualã. Este utilizat de maeştrii de
Shamballa în timpul iniŃierilor.
AcŃiuni:- Terapie pe celule, ADN.
Utilizări:- Se foloseste pe celulele bolnave
- Eficienta in tumori
- Se foloseste pe chisturi.

9
11. FLOAREA VIETII

Trebuie sã vã imaginaŃi aceastã sferã în spaŃiul tridimensional şi o puteŃi folosi pentru


protecŃia casei sau a unui spaŃiu dar şi pentru evoluŃie spiritualã.
AcŃiuni:
- Protectie- Curatare.
Utilizări:
- Se invoca floarea vieti putand introduce in ea, casa in care locuiti sau camera de terapie,
fiind o foarte eficienta forma de protectie
.- Se poate folosi in protectia personala, chemand-o si inconjurandu-ne campurile cu ea
- In curatarea obiectelor, cristalelor, se introduc acestea in floarea vieti
- In curatarea si protectia chakrelor, se pune folarea vietii mica pe chakre
- In protectia masini, se introduce masina in floarea vietii- In cazurile de boli, se introduce
organul bolnav in floarea vietii
- In cazuri de cancer, scleorza multipla se introduce toata persoana in floarea vieti si se
lasa acolo pana la urmatoarea sedinta. Astfel entitatile boli nu se mai prind de campurile
persoanei, tinandu-le departe de persoana
- La hepatite, se introduce ficatul in floarea vietii, eliminand entitatile negative si
curatand organul. Curata si revitalizeaza toate chakrele , in cazul acestui simbol ritmul
de trasare trebuie sa fie cel din Tai Chi. Floarea vietii o puteti folosii la ceea ce aveŃi
nevoie să se manifeste în vieŃile voastre. AveŃi nevoie să se manifeste iubirea? AveŃi nevoie să
se manifeste abundenŃa? AveŃi nevoie să se manifeste adevărul, frumuseŃea şi armonia?
AveŃi nevoie să se manifeste o combinaŃie a tuturor acestora? Acum plasaŃi deasupra
simbolului sferic al Florii VieŃii şi îmbinaŃi cu el, cererea voastră. PuteŃi face această
cerere prin afirmaŃie, iar apoi să proiectaŃi această afirmaŃie în sferă. Este foarte
simplu,afirmaŃi-vă doar intenŃia. Doresc acum să permit… apoi afirmaŃia voastră
personală… să se manifeste în viaŃa mea acum, în acord cu VoinŃa Divină. FiŃi siguri că
veŃi obŃine ceea ce aŃi cerut.
Simbol folosit in acordajele Shamballa Reiki, Floarea Vietii reprezinta geometria
divinului. Floarea Vietii inversiunea bidimensionala este formata dintr-o serie de
nouasprezece cercuri intersectate. Hari Das, fondatorul sistemului Shamballa
Multidimensional Reiki afirma ca “Floarea Vietii reprezinta matricea vietii”, planul
divin,binele suprem si sanatatea perfecta. Acest simbol se poate vizualiza fie bi, fie
tridimensional deasupra unei persoane sau in jurul spatiului de lucru pentru a-l curata.

10
12. CUBUL LUI METATRON

Odata cu initiera de Maestru Shamballa, se ofera acesul la Metatron. Metatron este cel mai
inalt inger in ierarhia cereasca. Este superior Arhanghelilor sau Serafimilor si Heruvimilor. In
Cabala se spune ca este singurul inger ce poate sta pe Tronul Tatalui. Prin Metatron se manifesta
Vointa Divina. Astfel de cate ori aveti nevoie este indicat a cere ajutorul Lui Metatron,
indiferent ca este vorba de terapie, protectie sau indrumare spirituala. Cubul lui Metatron
este o proiectia a unui obiect ce se afla in a 4 dimensiune. Este un element foarte util in terapie si
protectie.
Utilizari ale Cubul lui Metatron:
- Avand o vibratie foarte mare poate fi folosit in protectia sufletului sau sarpelui kundalini.
- Se introduce sufletul sau sarpele in cub.
- La sfarsitul terapiei se introduce organul bolnav in cub, si se lasa acolo pana la urmatoarea
sedinta. Aceasta metoda asigura ca de acel organ nu se vor mai apropia entitatile negative.
- In curatarea organelor se cheama cubul, se vizualizeaza mic in centru organului, iar de acolo
incepe a se roti si mari pana ce atinge marimea organului. Astfel se curata organul de entitatile
bolilor.
- Se poate folosi pentru curatarea caselor sau spatiilor. Se invoca si se trimite in camera sa curete
ceea ce este malefic.
- Foarte eficient in curatarea chakrelor
.- Se foloseste pentru curatarea merdianelor energetice. Se vizualizeaza mic, se roteste cu viteza
luminii si se trimite pe merdiane pentru a le debloca.
- Se poate folosi pentru curatarea chakrelor superioare.
- Impotriva duhurilor necurate, acestea nu rezista, putand fi folosit ca arma impotriva lor.

11
13. ABUNDENCE - Simbolul abundentei

AcŃiuni:
- aduce manifestarea abundenŃei în toate formele acesteia, fizică, materială şi spirituală.
Utilizări:
- In proiectele Reiki
- In lucrul pe situatii
- In cazul unei intalniri, interviu, examen etc.

14. HO KA OI LILI

Simbolul respectului.
AcŃiuni:
- Intoarce rau in bine.
Utilizări:
- Impotriva denigrarii
- Pe chakre pentru a le deschide spre Lumina
- Pe situatii, examene, intalnirii, interviuri, cursuri etc.
- Cand consideram ca am gresit undeva, trimitem lumina acelei situatii folosind Ho-ka-oi-lili
pentru a intoarce raul facut in bine Divin.

12
15. STEAUA TETRAEDRU & STEAUA PAMANTULUI

Exista doua mari porti pe care fiecare fiinta umana le are. Una este deasupra capului,
intre chakra 7 si 8, iar a doua este sub chakrele picioarelor.Prima este cunoscuta sub numele
Steaua tetraedru, fiind formata din doua piramide suprapuse. Piramida cu varful in sus
fiind alba, iar cea cu varful indreptat in jos fiind de culoare neagra. O proiectie in plan a
acestui obiect este Steaua lui Solomon (steaua cu sase colturi). Steaua Tetraedru este poarta
prin care fiecare dintre noi primeste Lumina din dimensiunile superioare. Cu cat persoana
practica mai mult, foloseste energiile mai mult, aceasta poarta isi creste deschiderea,ducand
la un flux de energie mai puternic. A doua poarta, cea de sub talpi, este cunoscuta ca fiind
chakra Steaua Pamantului. Este formata din doua pentagrame (Steaua lui David) suprapuse.
Aceasta poarta conecteaza la dimensiunile inferioare. De acolo vine energia grea, chi-ul greu.
Pentru a mentine echilibrul, in timpul initierii pe Shamballa sunt deschise ambele porti, atat
Merkaba cat si Steaua Pamantului

13
ACORDAJELE SHAMBALA

Înaintea acordajelor
1. Discipolul stă pe scaun, cu mâinile împreunate ca pentru
rugăciune, ridicate la frunte
2. Spuneti discipolului ce se va întâmpla:
3. ChemaŃi Maeştrii AscensionaŃi (Maestrul Germaine, dr. Usui), îngerii
şi arhanghelii luminii, toate fiinŃele luminii şi iubirii

ACORDAJE SHAMBALLA PENTRU GRADELE I şi II

În spatele discipolului, în chakra coroanei


1. deschideŃi prin gest, afirmaŃie sau vizualizare.
2. ExtrageŃi ce vă trebuie pentru transmutare
3. PuneŃi mâinile pe capul discipolului
4. ActivaŃi următoarele simboluri
- Pentru Gradul I: CHO KU REI, SEI HE KI, HON SHA ZE SHO
NEN, DAI KO MIO TRADIłIONAL, CHO KU REI, rostind numele
fiecărui simbol, de trei ori.
- Pentru Gradul II. CHO KU REI , SEI HE KI, HON SHA ZE SHO NEN,
ANTAHKARANA, MER KA FA KA LISH MA, ZONAR, MOTOR/ZANON, INFINITI,
PENTAGRAMA, ARIPI DE INGERI, , rostind numele fiecărui simbol de câte trei ori.
5. SpuneŃi: SUNT GATA ACUM SĂ DESCARC /ADUC SIMBOLURILE
RELEVANTE PENTRU ACEASTÂ PERSOANA(numele) şi suflaŃi simbolurile în
chakra coroanei, aduceŃi-le în corp prin mişcarea mâinilor în jos, pe
părŃile laterale ale corpului discipolului cu un singur gest rapid.
6. BateŃi uşor discipolul pe umeri şi ridicaŃi-i mâinile deasupra capului,
în poziŃia de rugăciune

MÂINI
1. PuneŃi-vă vârfurile degetelor între vârfurile degetelor discipolului
2. SpuneŃi: ACTIVEZ CHAKRELE ÎN VÂRFUL DEGETELOR PENTRU A
CANALIZA ENERGIILE SHAMBALEI, IUBIREA NECONDIłIONATĂ A LUI
MAHATMA ŞI LUMINA LUI ISUS. ACTIVEZ ACUM!
3. ÎngenuncheaŃi în faŃa discipolului.

FAłA DISCIPOLULUI MÂINI


1. I le deschideŃi cu blândeŃe, ca pe o carte, şi le lăsaŃi să i se
odihnească pe genunchi
2. SimŃiŃi iubirea necondiŃionată curgând dinspre dvs spre persoană.
3. AduceŃi următoarele simboluri1
-Pentru Gradul I: Cho Ku Rei (şi loviŃi uşor mâinile), Sei Hei Ki,Hon Sha Ze Sho Nen,
Cho Ku Rei, rostind numele fiecărui simbol de trei ori.

14
- Pentru Gradul II.: CHO KU REI , SEI HE KI, HON SHA ZE SHO NEN,
ANTAHKARANA, MER KA FA KA LISH MA, ZONAR, MOTOR/ZANON, INFINITI,
PENTAGRAMA, ARIPI DE INGERI, rostind numele fiecăruia de trei ori
SpuneŃi: Sunt gata acum să descarc simbolurile relevante pentru această persoană şi
suflaŃi simbolurile în mâinile discipolului.

INIMA (cu CKR ieşind din ambele mâini)


1. SpuneŃi de trei ori: Afirm Cho Ku Rei levogir şi dextrogir în chakra
inimii tale.
2. SpuneŃi de trei ori: Afirm că steaua cu 12 colŃuri din chakra inimii tale este acum
activată şi suflaŃi semnele din palmele dvs spre ambele părŃi ale trupului discipolului.

PICIOARE
1. PuneŃi-vă mâinile pe picioarele discipolului, loviŃi uşor de trei ori
după ce aŃi chemat verbal sau aŃi desenat fiecare simbol : CHO KU REI , SEI HE KI,
HON SHA ZE SHO NEN, ANTAHKARANA, MER KA FA KA LISH MA, ZONAR,
MOTOR/ZANON, INFINITI, PENTAGRAMA, ARIPI DE INGERI.
2. RostiŃi: Sunt gata acum să descarc simbolurile relevante pentru această persoană şi
împingeŃi-i simbolurile în picioare.
3. SpuneŃi de trei ori: Afirm că chakrele picioarelor tale sunt actívate să concentreze
energiile Shambalei, ale Iubirii NecondiŃionate a lui Mahatma şi ale ConştiinŃei Cristice
acum!
4. SpuneŃi de trei ori: Afirm că Steaua Pământului e activată la tine acum!
5. SpuneŃi. de trei ori: Afirm că toate energiile sunt concentrate

ÎN SPATELE DISCIPOLULUI
1. FaceŃi Raku pe spatele lui, pentru a fixa acordajul.
2. SpuneŃi-i discipolului Bun venit în Familia Shambala şi lăsaŃi-l să
lucreze cu energia ca să o fixeze.

I . ACORDAJUL PE MĂIESTRIA SHAMBALLA GRAD III


Înaintea acordajelor
1. Discipolul stă pe scaun cu mâinile îrnpreunate ca la rugăciune în
dreptul frunŃii.
2. ExplicaŃi-I discipolului ce se va întâmpla
3. ChemaŃi Maeştrii AscensionaŃi (Maestrul Germaine, dr. Usui), îngerii
şi arhanghelii luminii, fiinŃele de lumină şi iubire

ÎN SPATELE DISCIPOLULUI PE CHAKRA COROANEI


1. Se deschide prin gest, afirmaŃie sau vizualizare.
2. Se scoate ce trebuie( cu degetele energetice , se scoate energia negativa din chakra
coroana) pentru transmutarea în Flacăra Violet.
3. PuneŃi mâinile pe capul discipolului.

15
4. AduceŃi următoarele simboluri:
- Pentru Gradul III de maestru: SIMBOLUL ATLANT DE MAESTRU, SIMBOLUL
ANTIDEPRESIE, APA, AER, SIMBOLUL ANTICANCER, SIMBOLUL
ANTIBACTERIAN, ANKH – ATUM, ZEN LU MA, SIMBOLUL VINDECĂRII
CELOR CARE VINDECĂ, LUMA, LON SAY, SIMBOLUL ÎMPOTRIVA
OTRĂVIRII, SIMBOLUL PENTRU VINDECARE CELULARĂ, SUFLETUL DIVIN,
TRAZUD, TRUE FORM, SIMBOLUL DE ECHILIBRARE AL ENERGIEI
KUNDALINI , spunând numele fiecărui simbol de trei ori.
5. SpuneŃi: Afirm că sunt gata şi deschis să primesc şi să dau mai departe toate
simbolurile şi energiile care sunt potrivite acestuia acum! Şi suflaŃi simbolurile în chakra
coroanei, duceŃi-le în corp apoi mişcându-vă mâinile în jos pe părŃile laterale ale corpului
discipolului într-un gest rapid.
6. LoviŃi uşor umerii discipolului, care trebuie să ridice deasupra capului mâinile
împreunate ca pentru rugăciune

MÂINI
1. PlasaŃi-vă vârfurile degetelor între vârfurile degetelor discipolului
2. SpuneŃi: Activez chakrele din vârful degetelor pentru a canaliza
energiile Shambalei, iubirea necondiŃionată a lui Mahatma şi
Lumina Christică. Activează acum!

ÎN FATA DISCIPOLULUI

ÎngenuncheaŃi în faŃa discipolului.


1. DeschideŃi mâinile lui uşor, ca pe o carte, şi lăsaŃi-le să se
odihnească pe genunchi.
2. SimŃiŃi iubirea necondiŃionată cum curge prin dumneavoastră către
această persoană.
3. AduceŃi următoarele simboluri: SIMBOLUL ATLANT DE MAESTRU, SIMBOLUL
ANTIDEPRESIE, APA, AER, SIMBOLUL ANTICANCER, SIMBOLUL
ANTIBACTERIAN, ANKH – ATUM, ZEN LU MA, SIMBOLUL VINDECĂRII
CELOR CARE VINDECĂ, LUMA, LON SAY, SIMBOLUL ÎMPOTRIVA
OTRĂVIRII, SIMBOLUL PENTRU VINDECARE CELULARĂ, SUFLETUL DIVIN,
TRAZUD, TRUE FORM, SIMBOLUL DE ECHILIBRARE AL ENERGIEI
KUNDALINI , spunând numele fiecărui simbol de trei ori, în vreme ce loviŃi uşor mâinile
pentru fiecare simbol.
4. SpuneŃi: Acum sunt gata să descarc simbolurile relevante pentru această persoană, şi
suflaŃi simbolurile în mâini.

INIMĂ

1. SpuneŃi de trei ori: Afirm Dai Ko Mio TradiŃional în chakra inimii tale
2. SpuneŃi de trei ori: Afirm că steaua cu 12 vârfuri e activată acum în
chakra inimii tale
3. SpuneŃi de trei ori: Afirm că energiile lui Mahatma şi ConştiinŃa Christică sunt activate
acum! Şi suflaŃi sau atingeŃi cu palmele când spuneŃi Activate!

16
PICIOARE

1. PuneŃi palmele pe picioare, loviŃi-le uşor de trei ori după ce aŃi spus
numele sau aŃi desenat fiecare simbol: SIMBOLUL ATLANT DE MAESTRU,
SIMBOLUL ANTIDEPRESIE, APA, AER, SIMBOLUL ANTICANCER, SIMBOLUL
ANTIBACTERIAN, ANKH – ATUM, ZEN LU MA, SIMBOLUL VINDECĂRII
CELOR CARE VINDECĂ, LUMA, LON SAY, SIMBOLUL ÎMPOTRIVA
OTRĂVIRII, SIMBOLUL PENTRU VINDECARE CELULARĂ, SUFLETUL DIVIN,
TRAZUD, TRUE FORM, SIMBOLUL DE ECHILIBRARE AL ENERGIEI
KUNDALINI, rostind numele fiecărui simbol de trei ori.
2. SpuneŃi de trei ori: Afirm că chakrele picioarelor tale sunt activate,activate acum!
3. SpuneŃi de trei ori: Afirm că steaua pământului e activată pentru
tine, activată acum!
4. SpuneŃi de trei ori: Afirm că toate energiile sunt fixate acum în
Mama Pământ!

ÎN SPATELE DISCIPOLULUI

FaceŃi Raku în josul spatelui , pentru a împământa acordajul.


SpuneŃi bun venit discipolului la gradul de Maestru Shambala şi lăsaŃi-l să lucreze cu energia
pentru a o fixa.

II. ACORDAJUL GRADULUI DE MAESTRU INSTRUCTOR


SHAMBALLA REIKI
Înaintea acordajului
1. Discipolul stă pe scaun cu mâinile împreunate în poziŃie de
rugăciune în dreptul inimii
2. SpuneŃi discipolului ce se va întâmpla.
3. ChemaŃi Maeştrii AscensionaŃi (Maestrul Germaine, Dr. Usui) îngerii
şi arhanghelii de lumină, toate fiinŃele de lumină şi iubire.

In spatele discipolului: Chakra coroanei


1. deschideŃi prin gest, afirmaŃie sau vizualizare.
2. ScoateŃi material pentru transmutare în Flacăra Violetă.
3. PuneŃi mâinile pe capul discipolului.
4. AduceŃi următoarele simboluri:
Pentru gradul de Maestru Instructor: SIMBOLUL ATLANT DE MAESTRU, DAI KOKO
MI, ECHILIBRUL CORPORAL AL APEI, WHY TI, PALM MASTER, RAKU, AMSUI,
ŞARPELE DE FOC TIBETAN, DAI KO MYO, OUL VIETII, FLOAREA VIETII,
CUBUL LUI METATRON, ABUNDENCE, HO KA OI LILI, STEAUA TETRAEDRU &
STEAUA AMANTULUI, spunând numele fiecărui simbol de trei ori..
5. SpuneŃi: Afirm că sunt gata şi deschis să primesc şi să dau mai departe toate cele 352
de simboluri ale Shambalei şi energiile care sunt potrivite acestuia... acum! şi suflaŃi
simbolurile în chakra coroanei, aducându-le în corp prin mişcarea rapidă a mâinilor pe
lateralul corpului discipolului, în jos.

17
6. LoviŃi uşor umărul discipolului şi ridicaŃi-i mâinile deasupra capului,
în poziŃie de rugăciune.

MÂINI
1. PuneŃi vârfurile degetelor între vârfurile degetelor discipolului.
2. SpuneŃi: Activez chakrele din vârfurile degetelor pentru a analiza energiile Shambalei,
Iubirea NecondiŃionată a lui Mahatma şi Lumina Christică. Activate acum!

În faŃa discipolului

MÂINI

ÎngenuncheaŃi în faŃa discipolului.


1. DeschideŃi-i mâinile uşor ca pe o carte, şi lăsaŃi-le să odihnească pe
genunchi.
2. SimŃiŃi iubirea necondiŃionată cum curge prin voi către această
persoană.
3. AduceŃi următoarele simboluri: SIMBOLUL ATLANT DE MAESTRU, DAI KOKO MI,
ECHILIBRUL CORPORAL AL APEI, WHY TI, PALM MASTER, RAKU, AMSUI,
ŞARPELE DE FOC TIBETAN, DAI KO MYO, OUL VIETII, FLOAREA VIETII,
CUBUL LUI METATRON, ABUNDENCE, HO KA OI LILI, STEAUA TETRAEDRU &
STEAUA AMANTULUI, spunând numele fiecărui simbol de trei ori în timp ce loviŃi uşor
mâinile pentru fiecare simbol.
4. SpuneŃi: Afirm că sunt gata şi deschis să primesc şi să dau mai
departe toate cele 352 de simboluri ale Shambalei şi energiile care
sunt potrivite acestei persoane... Acum! Şi suflaŃi-i simbolurile în
palme.

INIMA

1. PuneŃi-vă mâinile în faŃa chakrei inimii şi spuneŃi de trei ori: Afirm


Dai Ko Mio tradiŃional în chakra inimii tale.
2. SpuneŃi de trei ori: Afirm simbolul de maestru atlant în chakra
inimii tale.
3. SpuneŃi de trei ori: Afirm steaua cu 12 vârfuri în chakra inimii tale.
Activează acum!

PICIOARE

1. PlasaŃi-vă mâinile deasupra picioarelor, loviŃi-le uşor de trei ori


după ce aŃi rostit numele sau aŃi desenat fiecare simbol: SIMBOLUL ATLANT DE
MAESTRU, DAI KOKO MI, ECHILIBRUL CORPORAL AL APEI, WHY TI, PALM
MASTER, RAKU, AMSUI, ŞARPELE DE FOC TIBETAN, DAI KO MYO, OUL
VIETII, FLOAREA VIETII, CUBUL LUI METATRON, ABUNDENCE, HO KA OI
LILI, STEAUA TETRAEDRU & STEAUA AMANTULUI spunând numelefiecărui simbol de
trei ori.

18
2. SpuneŃi de trei ori: Afirm că sunt gata şi deschis să primesc şi să
dau mai departe toate cele 352 de simboluri ale Shambalei şi
energiile care sunt potrivite pentru acesta... acum!
3. SpuneŃi de trei ori: Afirm că chakrele picioarelor tale sunt activate.
Activate acum!
4. SpuneŃi de trei ori: Afirm că steaua Pământului e activată la tine.
Activată acum!
5. SpuneŃi de trei ori: Afirm că toate energiile sunt fixate în Pământul
Mamă acum!

ÎN SPATELE DISCIPOLULUI

1. DesenaŃi Dai Ko Mio TradiŃional, Simbolul de Maestru Atlant,Simbolul Palmei de


Maestru şi Raku, pe spatele discipolului.
2. SpuneŃi-i bun venit la gradul de Maestru Instructor Shambala şi
lăsaŃi-l să lucreze cu energia ca să i se fixeze.

19