Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele:.............................

Test de evaluare sumativă


Clasa a V-a
Semestrul al II-lea
Anul școlar 2020-2021

Semestrul I (60 de puncte)


1. Subliniază predicatele din propoziţiile de mai jos notând timpul verbului: 12 p
a. Am terminat tema. …………………
b. Magazinul se închide. ……………….
c. Mariei îi voi spune ceva. ………………
d. Câinele era în grădină ……….. ……….
e. Ioana făcu o prăjitură ..........................
f. Elevul își terminase tema…………….
2. Scrie un enunț în care verbul „a învăța” să fie la modul imperativ. 4 p.

……………………………………………………………………………………
3. Completează spaţiile libere cu articolele corepunzătoare:
Articol hotărât Nearticulat Articol nehotărât 10p.
………………… pom ……………
………………… valuri ……………
..………………. brazi …………..
………………… rochie ……………
………………..... muzee ..…..………
………………... stilou ……………
……………….. stea …………..
………………… câini …………...
........................ fluviu …………..
........................... zăpadă …………….

4. Subliniază substantivele din textele de mai jos şi analizează-le morfo-sintactic


5. (felul, numărul, genul, articol): 20p.
Copiii se jucau .............................................................................................................
Am cumpărat morcovi. ...................................................................................................
Sfaturile sale sunt întotdeauna bune ................................................................................
El vede o lebădă.................................................................................................................
Noi am băut niște suc.........................................................................................................

6. Menționează felul, genul și numărul pronumelor subliniate din enunțurile de mai jos: 8p
Ei ne vizitează la sfârșit de săptămână...............................................................................
Mingea ei este nouă..............................................................................................................
Voi sunteți ascultători ...........................................................................................................
Am vizitat-o pe dumneaei.....................................................................................................
7. Scrie trei enunțuri în care „o” să fie pe rând pronume personal, formă neaccentuată,
pronume personal și numeral cardinal. 6 p.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Subiectul al II-lea (30 de puncte)
Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să povestești o întâmplare care s-a petrecut în vacanța de
primăvară. În realizarea compunerii vei ține cont de structura acesteia (introducere, cuprins, încheiere)
și de normele de ortografie și de punctuație.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Succes!

S-ar putea să vă placă și