Sunteți pe pagina 1din 2

Desenul la scară

Din cauza dimensiunilor prea mari sau prea mici, piesele nu se pot reprezenta în mărimea
lor natural.
În aceste condiții, toate dimensiunile piesei se măresc sau se micșorează astfel încât piesa
să poată fi perfect definită din punct de vedere geometric și al cotării.
Acest raport de mărire sau de micșorare se numește scară.
Scara unui desen tehnic este raportul dintre dimensiunile liniare măsurate pe desen și
d
dimensiunile reale ale obiectului reprezentat: s=
r
Acest raport se exprimă sub forma:
n:1, în cazul scărilor de mărire;
1:n, în cazul scărilor de micșorare;
1:1, în cazul scărilor de mărime naturală.
Categorie Scări recomandate
Scări de mărire 2:1; 5:1; 10:1; 20:1; 50:1.
Scara de mărime naturală 1:1
Scări de reducere 1:2; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50: 1:100; 1:200;
1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000.

- În căsuța indicatorului se înscrie scara principală a desenului urmată în paranteze de


scările diferite de aceasta – exemplu 1:10 (1:2)
- Pe desen sau lângă notarea proiecției executată la scară diferită de scara proiecțiilor
principale, se înscrie mărimea scării- de exemplu Detaliul A, scara 1:5.
Fazele alcătuirii desenului la scară:
- alegera scării de reprezentare- se face în funcție de mărimea și complexitatea piesei, în
așa fel încât reprezentarea să fie cât mai clară;
- stabilirea formatului- se face în funcție de scara de reprezentare aleasă și de numărul de
proiecții în care se reprezintă piesa, ținând cont și de spațiul necesar cotării;
- executarea propriu-zisă a desenului la scară:
a) dispunerea dreptunghiurilor minime de încadrare,
b) trasarea axelor de simetrie,
c) trasarea conturului exterior și a conturului interior al piesei cu linie subțire,
d) trecerea cotelor și a toleranțelor,
e) hașurarea secțiunilor,
f) notarea rugozitățilotr, abaterilort și a traseelor de secționare.
- inscripționarea și verificarea desenului:
a)inscripționarea pe desen a notelor,
b)completarea indicatorului,
c)verificarea reprezentării și cotării.

Alegerea scării
Alegerea scării desenului tehnic se face în funcție de mărimea și complexitatea piesei, astfel
încât reprezentarea să fie cât mai clară.

Temă: Realizați la scara 1:1 piesa din imaginea de mai jos


Ø37
55

2x45°
100

Ø76
25
2x45°

Ø50

S-ar putea să vă placă și