Sunteți pe pagina 1din 4

FECIOARĂ CURATĂ

de Sf. Nectarie al Eginei


Glas 5

2. A
1. A
Și serafimi-n zborul lor
Fecioară Maică Maria
La slava ta cu dor privesc
Stăpână Împărăteasă
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

Arhanghelii și ceata lor


Curată fiică din Adam
De frumusețea ta doresc
Parfum de floare aleasă
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

2. B
1. B
Cântarea heruvimilor
Aleasă fiică de împărat
Spre tine se îndreaptă
Fecioară nenuntită
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

Iar ceata serafimilor


Smerenia te-a ridicat
În ode se desfată
Și te-a făcut slăvită
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

2. C
1. C
Arhanghelii neîncetat
Mai sus de ceruri te-ai suit
Cu toate oștile cerești
Prin nașterea străină
Pe tine te fericim
Pe tine te fericim.

În dorul lor nesăturat


Pe heruvimi i-ai covârșit
Din laudă nu se opresc
În cinste și lumină
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.
1
3. A
4. A
Ești bucuria cetelor
Din aurorile cerești
De îngeri lăudată
Făclie luminată
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

Ești pacea și sfințitul dor


Și nouă ne împărtășești
A sfinților Curată
Lumina cea curată
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

3. B
4. B
Ești mângâierea tuturor
Potir sfințit ce dăruiești
Ce ție se închină
Izvor de nemurire
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

Ești Maica ortodocșilor


Adapă-ne pe noi cei reci
Și-a lor nădejde bună
Cu veșnica-ți iubire
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

3. C
4. C
A rânduielilor cerești
Și ne hrănește ne-ncetat
Stăpână mult cântată
Cu pâinea de viață
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

Ești firea celor pământești


Ce dintru tine s-a luat
Scăpare întemeiată
Fecioară Preacurată
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

2
5. A
6. A
O, Maică fără de păcat
Mireasă sfântă al tău dor
Balsam de mângâiere
Ne umple de iubire
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

Ne fi celor ce-am apucat


Și ni se face tuturor
Cărarea spre Înviere
Urcuș spre-împărăție
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

5. B
6. B
Fecioară Maică te avem
Fecioară, acoperământ
Liman de mântuire
A lumii întregi Stăpână
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

Și bucurie și îndemn
Păzește al nostru sfânt pământ
Și cale de suire
Și vatră și grădină
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

5. C
6. C
Bucură-te roză de mai
Și cu căldură te rugăm
Și floarea curăției
Stăpână Preasfințită
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

Bucură-te sfințite Rai


Păzește-ne, te implorăm,
Sălașul fecioriei
De-a celui rău ispită
Pe tine te fericim.
Pe tine te fericim.

3
7. A
Ne apără și te păzim
Și turn de apărare
Pe tine te fericim

Și călăuză celora
Ce-n tine au scăpare
Pe tine te fericim.

7. B
Și Împărăția lui Hristos
Ne-o dă ca moștenire
Pe tine te fericim.

Ca să-ți aducem ca prinos


A noastră mulțumire
Pe tine te fericim.

7. C
Și să-ți cântăm neîncetat
Cântarea ta-n vecie
Pe tine te fericim.

Cuvine-se cu adevărat
Să te slăvim Marie
Pe tine te fericim.