Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Nivelul/grupa: II / mare
Tema anuală de învăţare: Ce şi cum vreau să fiu?
Tema proiectului : ”Munca –brăţară de aur”
Educatoare: Dobre Iulia
Data: 23.09.2016
Subtemă : ”Salvatorii”
Tema activităţii :”Cercetătorii şi salvatorii vieţuitoarelor”
ADE:DPM - consolidare deprindere motrică aplicativă – echilibrul
calitate motrică exersată - îndemânare
SCOPUL :Consolidarea deprinderii motrice aplicative echilibru prin corelarea ei cu alte
deprinderi motrice învăţate ;dezvoltarea calităţii motrice îndemânare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
- să execute corect exerciţii fizice simple;
-să-şi coordoneze mişcările cu ritmul solicitat;
-să execute exerciţii specifice deprinderii motrice aplicative echilibru;
- să asigure dezvoltarea calităţii motrice îndemânare prin executarea jocului propus;
-să participe la jocurile propuse ,respectând regulile .

STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee : m1conversaţia, m2 explicaţia, m3demonstraţia, m4exerciţiul, m5jocul
de mişcare.
Elemente de joc: surpriza, aplauze, mişcarea;
Materiale didactice:M1bănci gimnastică, M2obstacole, M3fluier, M4muzică,
M5coşuleţe,M6obiecte, M7 minge.
Durata : 40 minute
e activităţii Elemente de conţinut Dozare Indicaţii metodice m
zarea grupei -alinierea 2'
-verificarea echipamentului şi a stării de m1
sănătate a copiilor
-poziţia de drepţi m2
-salut
-întoarceri dreapta
-copiii primesc câte un jeton în piept
(culori)

rea -mers 3' “Unu,doi,unu,doi m2


ului pentru -alergare uşoară 1xP Ca gimnaştii mergem noi!”
-mers cu mişcări de respiraţie 1xl
-alergare cu pas săltat 1xL m3
-mers cu mişcări de respiraţie 1xl l
-mersul uriaşului(par sărit) 1xL
-alergare cu pas adăugat 1x1 m4
-mers cu mişcări de respiraţie 1xL L
-mersul piticului 1xl “Frunzele sunt în copac,
-mers cu mişcări de respiraţie 1xL Bate vântul, ele cad!”

zarea Se alcătuieşte formaţia de lucru: 7'


ii fizice -pe podea sunt trasate trei(3) linii:
roşie,galbenă,verde.
-pe linia roşie vor merge copiii cu roşu în m2
piept,pe cea galbenă vor merge copiii cu
galben în piept,iar pe cea verde ,copiii cu
verde.

COMPLEX DE DEZVOLTARE
FIZICĂ
m3
1.”Priveşte în jurul tău!”
P.I.-stând uşor depărtat,mâinile pe şold. m4

2.Braţe scurte,braţe lungi”


P.I.-stând depărtat,braţele la piept; 4x4
T1-2-ducerea coatelor spre spate(arc);
T3-4-extensia braţelor(arc) P.I. T 1-2 T 3-4
"Braţe scurte, braţe lungi!"

S-ar putea să vă placă și