Sunteți pe pagina 1din 10

POVEŞTI LA GURA SOBEI

Nivel/ Grupă: II (5-6 ani)/ Mare “Buburuze”

Educatoare: Găgeatu Maria

An şcolar

2018-2019
STRUCTURA PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

DENUMIREA OPŢIONALULUI: "POVESTI LA GURA SOBEI"

TIPUL OPŢIONALULUI: La nivelul mai multor domenii experienţiale

DOMENII EXPERIENŢIALE VIZATE: Domeniul Limba şi Comunicare, domeniul Estetic şi


Creativ, domeniul Om şi Societate

NIVELUL DE VÂRSTA/ GRUPĂ: II(5-6 ani)/ Mare "Buburuze"

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii grupei mari“Buburuze”

DURATA: 1 an şcolar (2018-2019)

ARGUMENT

„A fost odată ca niciodată, căci dacă nu ar fi fost nu s-ar fi povestit...” sau „Şi-am
încălecat pe-o să şi v-am spus povestea aşa!” sunt câteva formule tipice ale poveştilor despre
care adulţii le vorbesc tot mai rar copiilor. În prezent, când ctitiul tinde să devină o
„Cenuşăreasă” a copiilor, a elevilor, chiar şi a adulţilor, a devenit un imperativ sădirea dragostei
pentru adevăratele valori în inima şi mintea preşcolarilor, valori care astăzi sunt desconsiderate.
A sosit momentul să apărăm tezaurul cultural, pentru care oameni pasionaţi au irosit ani
de studio, de muncă asiduă realizând adevărate capodopere, care ne umplu sufletul de lumină,
credinţă, recunoştiinţă, frumuseţe, speranţă. Cum poate deveni posibil acest lucru? Prin
intermediul educaţiei. Educaţia aremenirea „de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul,
comunitatea etnică şi umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului”( Gentille, G. The Reform of
Education ).
Educaţia timpurie îşi propune „promovarea şi stimularea dezvoltării intelectuale, afective,
sociale şi fizice a fiecărui copil în parte”. Grădiniţă urmăreşte socializarea copilului, precedată
apoi de pregătirea pentru şcoală şi pentru viaţa socială a acestuia.
În urma consultării atât a ofertei educaţionale, cât şi a resurselor materiale şi umane am
decis să realizăm opţionalul „Povesti la gura sobei”, un opţional interdisciplinar, care imbina

1
activităţi de educarea limbajului, educaţie muzicală, educaţie plastică cu activităţi practice. Ne
propunem, prin parcurgerea acestui optional, îmbogăţirea orizontului de cunoaştere al copiilor
în ceea ce priveşte arta, literatura, muzica, dezvoltarea capacităţii de receptare şi exprimare orală,
imprimarea gustului estetic copiilor şi, de asemenea, a unui comportament pozitiv prin
explorarea ţinutului fermecat al poveştilor. Aceste poveşti vor deveni nemuritoare, acolo, „la
gura sobei”, ascultându-le, povestindu-le, cântându-le. Micul ascultător va deveni un cititor
pasionat şi poate, de ce nu, un scriitor iscusit.

COMPETENTE GENERALE:

DOMENIUL LIMBA ŞI COMUNICARE:

1. Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic;
2. Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:

3. Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;


4. Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:

5. Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre


tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;

COMPETENTE SPECIFICE:

DOMENIUL LIMBA ŞI COMUNICARE:

2
1.1. Audierea cu atenţie a unui text, reţinerea ideilor acestuia şi demonstrarea că l-a
înţeles;
1.2. Receptarea unui text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod
intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
2.1. Afirmarea capabilităţii de a creea el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime,
ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:

3.1. Obţinerea de efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
4.1. Intonarea de cântece pentru copii; acompanierea ritmică a cântecelor.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
5.1. Identificarea, proiectarea şi găsirea a cât mai multe soluţii pentru realizarea
temei propuse în cadrul activităţilor practice;

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:
Să redea cât mai corect o poveste cunoscută printr-o exprimare corectă din punct
de vedere gramatical, dovedind creativitate şi expresivitate a limbajului oral;
Să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor prezentate, exprimându-se corect
din punct de vedere gramatical;
Să audieze cu atenţie cântecul, demonstrând, totodată, înţelegerea conţinutului
acestuia;
Să interpreteze cât mai expresiv rolurile, dovedind o exprimare gramaticală
corectă;
Să coloreze, picteze şi decupeze măştile, respectând indicaţiile educatoarei;
Să vizioneze cu atenţie diafilmul, formulând întrebări/răspunsuri legate de
conţinutul acestuia;
Să creeze povestiri după ilustraţii, folosind o exprimare logică şi corectă
gramatical;

3
Să pună în scena povestirea prin interpretarea corectă a rolurilor;
Să evidentiieze trăsăturile morale pozitive ale Albei-ca-Zapada şi trăsăturile
morale negative ale mamei vitrege, luând atitudine împotriva acestora;
Să selecteze personajele în funcţie de povestea din care fac parte, clasificându-le,
totodată, în cele 2 categorii: personaje pozitive vs. personaje negative;
Să redea corect printr-un desen o secvenţă din năzdrăvăniile lui Nica;
Să aleagă un personaj, în vederea confecţionării şi decupării unei măşti;

CONŢINUTURI:

Fluierul ciobănaşului de Victor Eftimiu


Iedul cu trei capre de Octav Pancu-Iasi
Puiul de Alexandru Bratescu-Voinesti
Muzicanţii din Bremen de Fraţii Grimm
Povestea porcului de Ion Creangă
Cenuşăreasa de Fraţii Grimm
Albă-ca-Zăpada şi cei 7 pitici de Fraţii Grimm
Sărea în bucate de Petre Ispirescu
Amintiri din copilărie de Ion Creangă

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

lecturi ale educatoarei;


repovestiri;
diafilme;
poveşti cu început dat;
dramatizări;
joc de rol;
convorbire;

4
joc de rol;
cântec;
activităţi creative (desene, picturi, confecţionare măşti, etc.)

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul,


observaţia, problematizarea, Cubul;
Resurse materiale: mapa „Povesti, povestiri şi basme”, planşe, imagine, acuarele,
pensule, creioane colorate, carton colorat, lipici, foarfece, fise-suport etc.;
Forme de organizare: Frontală, independenta-individual, pe grupe;
Locul de desfăşurare: Sala de grupă;

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE:

Probe orale, probe practice;

BIBLIOGRAFIE:

Chiş, O.; Glava, A.; Tătaru, L. (2014). Piramida cunoaşterii. Piteşti: Editura
Diamant.

Dumitrana, M. (2005). Educarea limbajului în grădiniţă. Vol. I şi II. Bucureşti:


Editura Compania.

*** MEN. (2009). “Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Prezentare şi


explicitări”. Bucureşti: Editura DPH.

5
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

NR. PERIOADĂ COMPETENTE SPECIFICE TEMA


CRT. ZIUA/LUNĂ/ANUL ACTIVITĂŢII
1 14.09.2018 1.1.; 1.2; “Micii povestitori”-
joc didactic
2 21.09.2018 3.1.; “Personajul
îndrăgit”-desen
3 28.09.2018 1.1.; 1.2; “Fluierul
ciobănaşului” de
V.Eftimiu- lectura
educatoarei
4 05.10.2018 1.1.; 1.2; “Fluierul
ciobănaşului”-
repovestire
5 12.10.2018 4.1.; “Povestea unui
ciobanaş”-cantec
6 19.10.2018 1.1.; 1.2; “Iedul cu 3 capre”
de O.Pancu-Iasi,
povestea educatoarei
7 26.10.2018 1.3.; “Iedul cu 3 capre”-
dramatizare
8 02.11.2018 1.1.; 1.2; “Puiul” de Al.
Bratescu-Voinesti,
lectura educatoarei
9 08.11.2018 1.1.; 1.2; “Puiul”-repovestire
10 16.11.2018 1.1.; 1.2; “Muzicanţii din
Bremen” de Fraţii
Grimm- povestea
educatoarei
11 23.11.2018 5.1.; “Muzicanţii din
Bremen”-activitate
practică
12 29.11.2018 1.1.; 1.2; “Povestea porcului”
de Ion Creanga-

6
diafilm
13 07.12.2018 1.1.; 1.2; “Povestea porcului”-
repovestire
14 14.12.2018 1.1.; 1.2; “Cenuşăreasa” de
Fraţii Grimm-
povestea educatoarei
15 21.12.2018 1.1.; 1.2; “Cenuşăreasa”-
repovestire
16 17.01.2019 1.3.; “Poveste de iarnă”-
poveste creată
17 24.01.2019 1.3.; “O mare şi frumoasă
prietenie”-povestire
creată
18 31.01.2019 5.1.; “Din poveşti sunt
adunate, iar în carte
sunt legate”-
activitate practică
19 15.02.2019 1.1.;1.2.; “Sarea în bucate” de
Petre Ispirescu-
povestea educatoarei
20 22.02.2019 1.1.;1.2.; “Sarea în bucate”-
repovestire
21 01.03.2019 1.3.; “Sarea în bucate”-
dramatizare
22 08.03.2019 1.3.; “La mulţi ani
mămica dragă!”-
poveste creată
23 15.03.2019 1.1.;1.2.; “Albă-ca-Zăpada şi
cei 7 pitici” de Fraţii
Grimm- povestea
educatoarei
24 22.03.2019 1.1.;1.2.; “Albă-ca-Zăpada şi
cei 7 pitici”-
repovestire
25 29.03.2019 1.3; “Poveste de

7
primavera”-poveste
creată
26 05.04.2019 5.1.; “Prietenii mei,
vestitorii
primăverii”-colaj
27 12.04.2019 1.1.;1.2.; 1.3.; “Personaje
încurcate”-joc
didactic
28 19.04.2019 1.3.; “Proverbe şi
zicători”-convorbire
29 10.05.2019 1.1.;1.2.; “Amintiri din
copilărie” de Ion
Creanga-diafilm
29 17.05.2019 3.1.; “Din copilăria lui
Nica”-desen
30 24.05.2019 1.3.; “Nica cel
Năzdravan”-joc de
rol
31 31.05.2019 1.3.; “Prieteni de
pretutindeni”-
poveste creată
32 07.06.2019 5.1.; “Ne pregătim de
carnaval”-activitate
practică
33 14.06.2019 1.3.; “Vă invităm la
carnaval”

8
9

S-ar putea să vă placă și