Sunteți pe pagina 1din 1

TEMĂ DE SEMINAR

ATRIBUȚIILE CONSILIERULUI ȘCOLAR, PROFESORULUI LOGOPED ȘI


PROFESORULUI ITINERANT ȘI DE SPRIJIN

Răspundeți la următoarele întrebări după ce ați citit documentele legislative de mai jos:

ORDIN Nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor
judetene/al municipiului București de resurse și asistență educațională

 Care sunt atribuțiile profesorului consilier școlar din cabinetele școlare de asistență
psihopedagogică?
 Ce sunt centrele si cabinetele logopedice interșcolare și ce obiective urmăresc?
 Care sunt obiectivele activității profesorilor logopezi din CLI (conform cu atribuțiile și
responsabilitățile prevăzute în fișa postului, precum și cu normele deontologice ale
profesiei)?
Care sunt funcțiile, normele didactice și condițiile de ocupare a catedrelor/posturilor din
centrul scolar pentru educatie incluzivă?

ORDIN Nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor
de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masa

 Care sunt condițiile pentru ocuparea postului de profesor itinerant și de sprijin?


 Cum se realizează normarea și încadrarea profesorilor itineranți și de sprijin?
 Puteți să menționați categoriile de copii/elevi care beneficiază de serviciile educaţionale de
sprijin?
 Care sunt atribuţiile profesorului itinerant şi de sprijin?
 Care sunt facilităţile acordate unităţilor de învăţământ integratoare?