Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL ECONOMIC “HERMES”

PETROȘANI Aviz director,

Profesor: Roșia Matilda PETRESCU FLORENTINA

Specializarea: Lucrător hotelier, clasa a XI-D,


Programa cf. O.M.E.N. nr. 4437/29.08.2014
1h/sapt, 27 sapt Aviz sef de catedră,
1 h/sapt = 27 h
HUSZAR OTILIA

CONSILIERE SI ORIENTARE
Planificarea a fost elaborate conform Ordinului nr. 4437 pentru aprobarea precizarilor privind programele scolare in
invatamantul professional de stat cu durata de 3 ani si in invatamantul professional special, incepand cu anul scolar 2014-2015,
precum si pentru aprobarea programei scolare pentru Consiliere si orientare, curriculum diferentiat pentru invatamantul professional
de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a.
COMPETENTE GENERALE
1. Explorarea resurselor personale in vederea planificarii si dezvoltarii carierei.
2. Utilizarea instrumentelor necesare pentru invatare si munca.
3. Elaborarea proiectului personal de educatie si cariera.
4. Manifestarea unui stil de viata favorabil schimbarii si adaptarii la noi context de invatare si munca.
VALORI SI ATITUDINI:
- Incredere in potentialul personal;
- Respect fata de sine si fata de ceilalti;
- Gestionarea cu success a emotiilor;
- Valorificare critica si selective a informatiilor;
- Adaptare la noile tipuri se tehnologii de invatare;
- Optimism in abordarea invatarii permanente intr-o lume a schimbarii;
- Adaptare si deschidere la cerintele pietei muncii;
- Responsabilitate in luarea deciziilor legate de cariera;
- Realism in construirea planului de cariera;
- Independent in gandire si actiune;
- Motivatie si flexibilitate in configurarea traseului educational si personal;
- Orientarea catre un stil de viata de calitate.
Numar ore: 35/an din care: sem. I – 18 ore, sem. II – 17ore

PLANIFICARE ANUALA
Continuturi
Modul Competente (conform Tema Nr. Sapta
specifice modulului) ore mana
1.Autocunoaster 1. Explorarea  Strategii de  Probleme organizatorice, 1 S1
e si management resurselor personale optimizare a prezentarea modulului, a
care influenţează resurselor
personal regulamentului de ordine
planificarea carierei personale
 Motivatia pentru interioara
1.Stabilirea unor succesul scolar si  Analiza rezultatelor din 1 S2
strategii de optimizare a profesional. anul anterior.
resurselor personale pe Tehnici  Jurnalul resurselor 1 S4
termen scurt, mediu si motivationale personale.
lung, pe baza
 Sa privim in viitor. Ce 1 S5
autoevaluarii
caracteristicilor voi fi peste… ani?
personale.  Ce-mi place la mine cel 1 S7
mai mult? Ce as vrea sa
schimb? Eseu
2.Comunicare 2. Utilizarea  Comunicarea on-  Informatii despre traseele 1 S8
interpersonala instrumentelor line. Retele de educationale si de cariera
necesare pentru socializare. pe retelele de socializare.
învăţare şi muncă. Retele de support.
 Scrisoarea de intentie on- 1 S10
Avantaje si line si mesajul de
2.1. Utilizarea retelelor
dezavantaje. insotire.
de socializare in
accesarea eficienta a  Cat sunt de vizibil in 1 S11
resurselor de invatare si lumea virtuala?
munca. Autoevaluare/interevalua
re.
 Comunitati profesionale 1 S13
on-line de profil.
Accesare.
 Elaborarea unei pagini de 1 S14
prezentare a unei meserii
si postarea ei pe un sit al
unei comunitati
profesionale.
 Ce gandeste, cum se 1 S15
simte si cum se comporta
un baby boomer?
 Pericolele si 1 S17
oportunitatile de
comunicare on-line.
 Cunoasteti retelele de 1 S18
socializare? Care sunt
avantajele si
dezavantajele navigarii
pe acestea?
3.A invata sa 2. Utilizarea  Managementul  Cum ne influenteaza 2 S19,
inveti instrumentelor informatiilor in viata, educatia si cariera S21
necesare pentru context de invatare achizitiile dobandite in
învăţare şi muncă. formala, nonformala
si informal/ context informal si
2.2. Valorificarea  Modalitati de analiza nonformal?
informatiilor dobandite si selectie a Exemplificare
in contexte formale, informatiilor
nonformale si informale (corectitudine,
in vederea dezvoltarii veridicitate,  Experiente de invatare 1 S23
carierei. certificare, informale, nonformale si
credibilitate, formale.
relevanta), utile in
munca si invatare.
4.Planificarea si 3. Elaborarea  Traiectorii de  Care este planul tau de 1 S24
dezvoltarea proiectului personal educatie si educatie/cariera?
de educaţie şi carieră. profesionale, Optiuni
carierei Exercitii de construire.
pentru dezvoltarea
3.1. Explorarea carierei: continuarea  Interviu cu o persoana de 1 S25
oportunitatilor de studiilor la liceu, success despre planul de
continuare a studiilor angajarea, initierea cariera.
si/sau de dezvoltare a unei afaceri. Avantaje  Ce-ar fi daca ti-ai gasi un 1 S26
carierei. si dezavantaje. loc de munca peste 6
 Planul de educatie luni? Ce-ar spune o
si/sau cariera: scop,
obiective, strategii de
floare despre decizia ta?
realizare, resurse,  Continuarea studiilor la 1 S28
obstacole, rezultate. liceu. C ear putea sa va
Rolul resurselor spuna un elev de liceu
personale si despre asta?
informatiilor despre  Ai vrea sa ai afacerea ta? 1 S29
piata muncii in
elaborarea planului
Argumente pro si contra.
de educatie si/sau  Abilitati si atitudini 1 S30
cariera. necesare pentru a devein
antreprenor. Top 10.
5.Piata muncii 3. Elaborarea  Drepturile si  Situatia somajului in 1 S31
proiectului personal obligatiile Romania si actiunile de
de educaţie şi carieră. angajatorului/angajat protective sociala in acest
ului. Munca la negru.
3.2. Construirea Munca in strainatate. domeniu. Documentare
planului personal de Exploatarea prin pe internet.
educatie si cariera pe munca. Somaj si  Aspecte ale legislatiei 1 S32
termen scurt, mediu si protectie sociala. privind drepturile
lung prin valorificarea angajatorului si ale
resurselor personale si a
angajatului.
informatiilor despre
piata muncii.  Cum ma asigur ca gasesc 1 S33
un loc de munca?
 Accidentele de munca.
Modul de prevenire.
 Cum prefer sa muncesti?
Cu contract de munca
sau inafara legii?
6.Stil de viata si 4. Manifestarea unui  Implicarea  Implicarea comunitara si
de munca stil de viaţă favorabil comunitara si voluntariatul in randul
schimbării şi adaptării voluntariatul: tinerilor.Proiecte de
la noi contexte de modalitati de
învăţare şi de muncă. dezvoltare a propriei success. 1 S34
cariere.
.