Sunteți pe pagina 1din 1

Barem

Comunicare profesionala
Clasa a X
Barem de evaluare si notare
 Se puncteaza oricare alte formulary/modalitati de rezolvare corecta a cerintelor
 Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem
 Se acorda 10 p din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total acordat pentru test la 10.
Partea I
1. a, 2. c , 3. C, 4. B, 5d,
6. 1- b, 2-c, 3- e, 4-a, 5-d
Partea a II
7. F , 8. A, 9. F, 10. A , 11.F
12. Receptorul este persoana care primeste mesajul
13. Comunicarea a fost definita ca o formă particulară a relaţiei de schimb între două sau mai multe persoane, între două sau mai multe grupuri
care are ca elemente esenţiale relaţia dintre indivizi sau dintre grupuri, schimbul, transmiterea şi receptarea de semnificaţii, modificarea voită sau nu a
comportamentului celor angajaţi