Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele........................................ Data.....................

Test de evaluare iniţială – semestrul II


LIMBA ROMÂNĂ

1. Citiţi cu atenţie textul:

“Câţiva fulgi albi şi pufoşi de nea fluturau prin văzduhul sur. Iarna geroasă s-a înstăpânit peste
lume.
Uliţele satului sunt acoperite de un covor alb şi gros. Casele mici dorm sub acoperişurile grele.
Vasilică şi Niculiţă au pornit cu săniile pe derdeluş. Zeci de sănii urcau şi coborau dealul.
Obrajii copiilor ardeau de bucurie şi ochii le scânteiau”.

a) Identificaţi personajele din text:


...............................................................................................................................................................
b) Formulaţi ideile principale din text
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
c) Scrieţi un titlu potrivit textului citit
.............................................................................................................................................................
d) Redaţi în cel mult 3 propoziţii câteva caracteristici ale iernii.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
e) Formulaţi întrebări pentru răspunsurile date:
 Copiii sunt bucuroşi.
...............................................................................................................................................................
 Casele mici dorm sub acoperişurile grele.
...............................................................................................................................................................
f) Formulaţi răspunsuri pentru întrebările date:
 Unde au pornit copiii?
...............................................................................................................................................................
 Ce se spune despre uliţele satului ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2. Scrieţi sinonimele cuvintelor: 3. Scrieţi antonimele cuvintelor:


nea - ……………………. bucurie…………………….
bucurie……………………. gros…………………….
văzduh……………………. geroasă…………………….
s-a înstăpânit……………………. albi…………………….
4. Despărţiţi în silabe cuvintele:
bucurie………………………….…
geroasă…………………………..
scânteiau………………………..
copiilor……………………………
văzduhul……………………….…
săniile…………………………..
alee……………………………..
5. Scrieţi vocalele şi consoanele cuvintelor.

iarnă ……vocale ……..consoane


pufoşi ……vocale ……..consoane
fulgi ……vocale ……..consoane
covor ……vocale ……..consoane
6. Formulaţi propoziţii în care cuvintele nea şi coastă să aibă sensuri diferite.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

7. Alcătuiţi enunţuri cu ortogramele: sa / s-a, sau /s –au, ia / i-a, iau / i-au.


...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
8. Scrieţi 3 însuşiri pentru cuvintele:
zăpadă ……………………………………………………………………
soldaţi……………………………………………………………………..
copii……………………………………………………………………….

9. Scrieţi semnele de punctuaţie corespunzătoare:

Maria Dan Adrian şi George sunt în livadă Coşurile lor sunt pline de cireşe mere pere şi gutui
Maria mergem şi în grădină întreabă Dan
Fetiţa răspunde
Abia după ce terminăm de sortat fructele
Ce rodnică este toamna aceasta au exclamat copiii

S-ar putea să vă placă și