Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNDRUMAREA ACTIVITĂŢII VAMALE

Conducerea activităţii vamale


Conducerea generală  a  activităţii  vamale o   efectuează  organele supreme ale puterii de
stat şi ale administraţiei de stat.
Organele de  stat care nu exercită conducerea generală a activităţii vamale nu au dreptul
să intervină în activitatea organelor vamale.
  
Organele vamale
Activitatea vamală  nemijlocită este pusă în seama organelor vamale.
Organele  vamale  sînt organe de drept şi constituie un sistem  de  stat unic,  care  include
Departamentul Controlului Vamal, vămile,  posturile vamale.  Crearea, reorganizarea şi
lichidarea unităţilor subordonate  le efectuează Departamentul Controlului Vamal.
În  exercitarea  atribuţiilor, stabilite de prezentul cod,  organele vamale colaborează cu
alte organe de drept.
  
Atribuţiile organelor vamale
Organele vamale:
a) asigură respectarea legislaţiei vamale;
b) aplică mecanismul    tarifelor  vamale,  controlează  respectarea
sistemului  de  licenţe  pentru  introducerea  pe  şi  scoaterea  de  pe teritoriul  vamal  a
mărfurilor şi obiectelor, ţin sub observaţie  plata taxelor vamale;
c) perfecţionează   controlul  vamal şi perfectarea actelor  vamale, crează  condiţii pentru
accelerarea traficului de mărfuri şi de călători peste frontiera vamală;
d) luptă  împotriva contrabandei şi altor încălcări de reguli vamale îşi aduce contribuţia la
combaterea terorismului internaţional;
e) prezintă  dări  de seamă vamale şi principalele date  statistice, în condiţiile legislaţiei în
vigoare;
f) contribuie   la  dezvoltarea  legăturilor economice  externe  ale republicii;
g) asigură informarea    persoanelor   fizice  şi  juridice   asupra activităţii  vamale,
pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul activităţii vamale;
h) exercită alte atribuţii stabilite de lege.
Factorii de decizie din organele vamale
Factori de decizie  în  organele  vamale pot fi numai   cetăţeni  ai Republicii Moldova.
Factorii  de decizie din organele vamale nu au dreptul să se conducă în  activitatea  lor, de
hotărîrile partidelor şi ale altor  organizaţii social-politice  şi  nici să desfăşoare activitate
social - politică  în timp  de serviciu. Factorii de decizie din organele vamale pot fi
membri de sindicat.
Factorilor de   decizie din organele vamale li se conferă grade,  în condiţiile legislaţiei în
vigoare.
Prevederile  menţionate   se  extind  şi  asupra  conducătorilor  şi specialiştilor  din
laboratoarele vamale, din instituţiile de  cercetări ştiinţifice, precum şi asupra
conducătorilor, specialiştilor şi corpului profesoral din instituţiile de învăţămînt din
subordinea Departamentului Controlului Vamal.
Factorii  de decizie  din  organele vamale în exerciţiul  funcţiunii sînt în drept să aibă
asupra lor şi să aplice armă de foc, alte mijloace speciale,   inclusiv  
mijloace  speciale  pentru  oprirea   forţată   a
autovehiculelor.  Modul  de  eliberare  şi  de aplicare  a  armei  şi  a mijloacelor speciale
este stabilit de un regulament, aprobat de Guvern.
Pentru efectuarea    controlului  vamal  factorii  de  decizie   din organele  vamale au
dreptul, cu acordul persoanelor fizice şi  juridice, să intre pe teritoriul sau în încăperile
acestora unde se află mărfurile şi obiectele pasibile de control vamal.
Factorii  de decizie  din  organele vamale poartă uniformă. Aceasta este aprobata
de  Guvern,  iar regulile ei de  purtare  le  stabileşte Departamentul Controlului Vamal.