Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA DE LUCRU 1

1. Analizati comparativ ideile despre școală și educație promovate de către cei doi mari filosofi
ai antichității: Platon si Aristotel.
2. Explicați în ce consta metoda socratică și care sunt implicațiile sale în plan educațional.

3. Care sunt valențele psihopedagogice ale îndemnului socratic ,,Cunoaște-te pe tine însuți”?

4. Scopul educației rezidă, așa cum se exprimă Aristotel în Politica, în a-l face pe om să
iubească ceea ce este demn de a fi iubit și să urască ceea ce trebuie urât.Comentați acest crez
pedagogic.