Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a X – a

Ecuaţii logaritmice, exponenţial-logaritmice, sisteme de ecuaţii exponential-logaritmice

2x 2a
log a  log x  0, a  (0;1)
1) Rezolvaţi ecuaţia: ax ax .
log5 ( x 1)
2) Rezolvaţi ecuaţia: 9  5log9 ( x 3)  4 .

3) Rezolvaţi ecuaţia: log 3 x  log 2 (1  x ) .


log x 2(1  x)  log1 x 2 x  0
4) Rezolvaţi ecuaţia: .
x2  1
log 2 (2 x 2  2) 
5) Rezolvaţi ecuaţia: x2  2 .
6) Rezolvaţi ecuaţia: x
log 2 3
 1 x .
7) Rezolvaţi ecuaţia:
log x ( x  1)  log a ( a  1), a > 0, a  1 .

8) Rezolvaţi ecuaţia: 48  60  64  x .
lg x lg x lg x 2

9) Rezolvaţi ecuaţia: lg( x  x)  log 2 x .


3

x
log 4 ( x 4  4 x  5) 
10) Rezolvaţi ecuaţia: x 1 .
2

11) Rezolvaţi ecuaţia: (2  x)  (3  x)log3 2  1 .


log 2 3

12) Rezolvaţi ecuaţia: 2  8  ( x  8) .


lg x lg 2

13) Rezolvaţi ecuaţia: log14 ( x  x  x )  log 64 x .


3 6

log 2 a
 a log 2 x  2  x .
14) Rezolvaţi ecuaţia: x
x
log 2
15) Rezolvaţi ecuaţia: x 14log 2 7  1 .
98

log 1 (12  4 x  x 2 )  86 x 12  8126 x


16) Rezolvaţi ecuaţia: 4 .
17) Rezolvaţi ecuaţia: lg x  lg y  1  lg z  2  lg xyz .
18) Rezolvaţi ecuaţia: [ x  1]  [ 2  x ]  [2  ln x] .
x2  x
19) Rezolvaţi ecuaţia: 2  log 2 x  2 x 1 .

20) Rezolvaţi ecuaţia: log 3 (1  2 )  log 2 (1  x), x  Z .


x

 2009 y
x  y  log 2009
2009

 x
R  R  sistemul:   x 2
 xy  y 2
 2009
21) Rezolvaţi în  .
log 6 ( x  2)  log 2 y
2


 log 6 ( y  2)  log 2 z
2

 log ( z 2  2)  log x
22) Rezolvaţi sistemul:  6 2
.
 2 1
logsin 2 x x


 y2  y 5  x  x
 0
 2(1  4 log 2 (cos 2 x))
23) Rezolvaţi sistemul: .
 log12 ( x 2  x )  log 4 y

log12 ( y  y )  log 4 z
2

 log ( z 2  z )  log x
24) Rezolvaţi sistemul:  12 4
.
 log 2 x  log 3 y  2

25) Rezolvaţi sistemul: 1  3  5  2  3
x x y y
.