Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ADMINISTRA ȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Biroul Comunicare Nr. înreg.: 250/BC/13.10.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Situația înscrierilor persoanelor fizice și juridice în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla
Plus

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto, 51.939 persoane
fizice. Până în prezent au fost achiziționate 35.890 autovehicule și 305 motociclete.
Pentru persoane juridice, a fost publicată săptămâna aceasta pe site-ul Administraţiei Fondului
pentru Mediu o nouă listă conținând 161 dosare acceptate pentru 276 autovehicule.
Până în prezent au fost acceptate un număr total de 4.027 dosare pentru 6.742 autovehicule, 8
motociclete și 64 contestații pentru 110 autovehicule.
S-au înscris la producători/dealeri auto 3.450 persoane juridice. Până în prezent au fost
achiziționate 1.973 autovehicule și 2 motociclete.

În cadrul Programului Rabla Plus 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto, 7.635 persoane
fizice, până în prezent fiind achiziționate 2.023 autovehicule noi (1.228 pur electrice și 795 electrice
hibride) și 8 motociclete electrice.
Pentru persoane juridice au fost publicate săptămâna aceasta 308 dosare acceptate pentru 437
autovehicule electrice, dintre care 326 pur electrice, 110 electrice hibride și 1 motocicletă electrică.
În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un număr de 2.849 dosare pentru 4.376 autovehicule,
dintre care 3.063 pur electrice, 1.306 electrice hibride, 7 motociclete electrice și 35 contestații pentru 69
autovehicule (43 autovehicule pur electrice și 26 electrice hibride).
S-au înscris la producători/dealeri auto 2.468 persoane juridice. Până în prezent au fost
achiziționate 1.296 autovehicule noi (792 pur electrice și 504 electrice hibride) și 2 motociclete electrice.

Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la
secțiunile aferente Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus.
Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa produc ătorilor/dealerilor auto validaţi în
Programele Rabla și Rabla Plus, listele acestora fiind disponibile pe site-ul institu ției.

Biroul Comunicare
Administrația Fondului pentru Mediu

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50


www.afm.ro

S-ar putea să vă placă și