Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Director,

Subsemnatul ( a) dr./farm……………………………….................................,

rezident specialitatea….......................……..................….……………................,

confirmat prin OMS nr. ......../...................... încadrat la….................................


.................................................................................................................................
( se va menţiona unitatea angajatoare)
vă rog sa-mi aprobaţi prelungirea pregătirii prin rezidenţiat cu

perioada întreruptă, respectiv............................. ………………............…… .


.................................................................................................................................

Solicit aceasta întrucât în această perioadă am beneficiat de

…………………………………...........................................................................

……………………………….........................................................( se vor preciza


motivele pe scurt, exemplu: concediu fără plată, concediu medical, etc.).

Va mulţumesc,

Data:……………… Semnătura…………….

S-ar putea să vă placă și