Sunteți pe pagina 1din 3

Fiul risipitor

"Un om avea doi fii. Și cel mai tânăr din ei i-a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe
zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară 'ndepărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut
foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsa. Și ducându-se, s-a alipit de unul din locuitorii acelei țări, iar acesta l-a trimis la țarinile sale să
pască porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în sine, a zis: câți argați ai
tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, greșit-am Cerului și față de
tine; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se, a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el, tatăl său l-a
vazut și i s-a făcut milă și, alergând, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat. Și i-a zis fiul: Tată, greșit-am Cerului și fată de tine și nu mai sunt vrednic să mă
numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale: Aduceți-i degrabă haina cea mai scumpa și-l îmbrăcați, și inel puneți-i pe mână, și încălțăminte în
picioare; și aduceți vițelul cel îngrășat, înjunghiați-l și, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu al meu era mort și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au
început să se veselească.
Țarine – pășune,pămînt arabil, păduri
Roşcovele - fruct   dulce şi comestibil,  având forma unei păstăi de culoare cafeniu-închis, cu multe seminţe.
Grumaz -parte posterioară a gâtului; ceafă;

*Care este morala /învățătura al acestui text?

CHESTIONAR DE EVALUARE A LECTURII

Dacă ai găsit lectura interesantă, ai putea să faci câteva comentarii în jurul următoarelor puncte?
Care personaje te-au interesat? De ce?

Ce comentarii poți face în legătură cu desfășurarea acțiunii?

Ai recomanda lectura prietenilor tăi? De ce?


Samariteanul milostiv:
  Într-o zi, un cărturar, voind să-l ispitească pe Isus, l-a întrebat: „Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Isus i-a zis: „Ce
este scris în Lege?” El i-a răspuns: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul
tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Isus i-a zis: „Ai răspuns bine, fă aceasta şi vei trăi!” Acela, însă, voind să se justifice, a întrebat: „Şi cine este
aproapele meu?”

Isus a zis: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l
pe jumătate mort. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe. La fel şi un levit, trecând prin locul acela,
văzându-l, a trecut mai departe.Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând
untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară şi ducându-l la un han, i-a purtat de grijă. În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat
hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce»”.Isus l-a întrebat apoi pe cărturar: „Cine dintre
aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?” Acela i-a zis: „Cel care a avut milă de el". Atunci Isus i-a spus: „Mergi şi fă şi tu la
fel!"LEVÍT s. m. preot la vechii evrei.

SAMARITEÁN- 1. (locuitor) din Samaria (Palestina). 2. om săritor, milos, gata de a ajuta;


DINÁR, dinari, s.m. 1. Monedă de aur sau de argint de origine arabă, care a circulat în trecut şi în Europa. 
HAN - local cu ospătărie unde se pot adăposti peste noapte drumeţii 

 Care este morala /învățătura al acestui text?

CHESTIONAR DE EVALUARE A LECTURII

Dacă ai găsit lectura interesantă, ai putea să faci câteva comentarii în jurul următoarelor puncte?
Care personaje te-au interesat? De ce?

Ce comentarii poți face în legătură cu desfășurarea acțiunii?

Ai recomanda lectura prietenilor tăi? De ce?


O lecție de viață

Un om pios stătea de vorbă cu Dumnezeu și i-a spus:


- Doamne aș vrea să știu cum e Raiul și cum e Iadul.
Dumnezeu l-a condus pe om către două uși. A deschis una dintre uși iar omul a privit înăuntru. În mijlocul încăperii se afla o mare masă
rotundă. Pe masă se afla un vas mare cu tocană, care mirosea foarte bine și care l-a facut pe om să îi lase gura apă. Oamenii care stăteau la masă erau
slabi și bolnăvicioși. Păreau a fi înfometați. Țineau linguri cu mânere foarte lungi care le erau legate de brațe și astfel putea ajunge la vas pentru a le
umple cu tocană dar din cauza mânerelor mai lungi decât propriile mâini, nu puteau duce la gură lingurile pline. Omul pios s-a înfiorat la vederea
suferinței lor. Atunci Dumnezeu a spus: "Acum ai văzut Iadul" Au mers apoi către cealalată camera și au deschis ușa: arăta la fel ca și prima. Se găsea
acolo o masă mare și rotunda cu un vas mare de tocană care îți lăsa gura apă. Oamenii de la masă erau echipați cu același gen de linguri dar aceștia
păreau bine hrăniți și durdulii, râdeau și vorbeau între ei. Omul pios a spus: "nu înteleg"… "Este foarte simplu" a spus Dumnezeu. "Este nevoie însă de
abilitate. Acești oameni sănatoși au învățat să se hrănească unul pe celălalt, în timp ce ceilalți se gândeau doar la ei înșiși".

PIÓS -Care respectă cu stricteţe prescripţiile religiei; evlavios; cuvios; cucernic; religios. 

 Care este morala /învățătura al acestui text?

CHESTIONAR DE EVALUARE A LECTURII

Dacă ai găsit lectura interesantă, ai putea să faci câteva comentarii în jurul următoarelor puncte?
Care personaje te-au interesat? De ce?

Ce comentarii poți face în legătură cu desfășurarea acțiunii?

Ai recomanda lectura prietenilor tăi? De ce?