Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de atribuire a numarului EORI

Către, RODRVBU D.R.A.O.V. BUCURESTI

1. Solicitant
Rezervat in scopuri vamale
Nr. referinta solicitant : 282522 / 07.10.2021
Cod identificare unic : 2961219341185
Nr. inregistrare cerere (registratura):
Nume complet : Pena Roxana

Nr. inregistrare cerere (informatic): 240024 / 07.10.2021


Nume scurt : Pena Roxana
Solicit nr. EORI pe perioada 07.10.2021 -:- 19.12.2026

2. Adresa sediului social / resedinta

Strada si numarul: Cod Postal Localitate


Str. Sold. Andrei Neagu, nr. 44 032954 Bucuuresti
Judet/Sector Tara/Limba Stabilit pe teritoriul UE? Valabilitate inceput Valabilitate sfarsit
Sector 3 RO/RO Da 07.10.2021

3. Numarul (numerele) de identificare TVA 4. Statutul juridic


Limba Statut legal Valabilitate Valabilitate
inceput sfarsit
RO persoana fizica 07.10.2021

5. Data de constituire/Data nasterii 19.12.1996 6. Tipul de persoana 1

7.Persoane de contact

Nume si prenume Strada si numarul Cod Postal Localitatea Tara Telefon Fax Email
Pena Roxana Str. Sold. Andrei Neagu, 032954 Bucuresti RO +4073292708 euro_xy@yahoo.com
nr. 44 1

8. Numarul (numerele) de identificare atribuit in scopuri 9. Codul principalei activitati economice


vamale de catre autoritatile competente ale unei tari
terte Cod Descriere

10. Acordul pentru publicarea datelor cu caracter personal*


DA
X NU

11. Lista documentelor atasate


Descriere document Serie Numar Data eliberarii Data expirarii
CARTE DE IDENTITATE RK 275772 25.01.2019 19.12.2026

12. Declar pe propria raspundere ca, nu mi-a fost atribuit pina in prezent un numar EORI

Semnatura...........................................................................

Nume solicitant / reprezentant : Pena Roxana


Functie: Titular Data: 07.10.2021

* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI, ce va fi atribuit de Directia Generala a Vamilor, precum si datele cu caracter personal inscrise
in casetele 1 si 2, prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI, sa fie transmise comisiei Europene de autoritatea vamala, in scopul publicarii acestora pe
internet.
Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI.

S-ar putea să vă placă și