Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de atribuire a numarului EORI

Către, RODRVIS D.R.A.O.V. IASI

1. Solicitant
Rezervat in scopuri vamale
Nr. referinta solicitant : 297236 / 24.11.2021
Cod identificare unic : 2840221046211
Nr. inregistrare cerere (registratura):
Nume complet : ZAHARIA CRISTINA ELENA

Nr. inregistrare cerere (informatic): 252578 / 25.11.2021


Nume scurt : ZAHARIA CRISTINA ELENA
Solicit nr. EORI pe perioada 25.11.2021 -:- 21.02.2030

2. Adresa sediului social / resedinta

Strada si numarul: Cod Postal Localitate


STRADA TEASCULUI NR 11 700297 IASI
Judet/Sector Tara/Limba Stabilit pe teritoriul UE? Valabilitate inceput Valabilitate sfarsit
IASI RO/RO Da 25.11.2021

3. Numarul (numerele) de identificare TVA 4. Statutul juridic


Limba Statut legal Valabilitate Valabilitate
inceput sfarsit
RO persoana fizica 25.11.2021

5. Data de constituire/Data nasterii 21.02.1984 6. Tipul de persoana 1

7.Persoane de contact

Nume si prenume Strada si numarul Cod Postal Localitatea Tara Telefon Fax Email
ZAHARIA CRISTINA TEASCULUI NR 11 700297 iasi RO +4074021258 cristina_zaharia2002
ELENA 4 @yahoo.com

8. Numarul (numerele) de identificare atribuit in scopuri 9. Codul principalei activitati economice


vamale de catre autoritatile competente ale unei tari
terte Cod Descriere

10. Acordul pentru publicarea datelor cu caracter personal*


DA
X NU

11. Lista documentelor atasate


Descriere document Serie Numar Data eliberarii Data expirarii
CI MZ 925227 19.11.2020 21.02.2030

12. Declar pe propria raspundere ca, nu mi-a fost atribuit pina in prezent un numar EORI

Semnatura...........................................................................

Nume solicitant / reprezentant : ZAHARIA CRISTINA ELENA


Functie: PERSOANA FIZICA Data: 25.11.2021

* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI, ce va fi atribuit de Directia Generala a Vamilor, precum si datele cu caracter personal inscrise
in casetele 1 si 2, prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI, sa fie transmise comisiei Europene de autoritatea vamala, in scopul publicarii acestora pe
internet.
Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI.

S-ar putea să vă placă și