Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de atribuire a numarului EORI

Către, RODRVIS D.R.A.O.V. IASI

1. Solicitant
Rezervat in scopuri vamale
Nr. referinta solicitant : 192590 / 30.10.2019
Cod identificare unic : 1740401330010
Nr. inregistrare cerere (registratura):
Nume complet : Forminte Gavril

Nr. inregistrare cerere (informatic): 169062 / 01.11.2019


Nume scurt : Forminte
Solicit nr. EORI pe perioada 01.11.2019 -:- 30.11.2021

2. Adresa sediului social / resedinta

Strada si numarul: Cod Postal Localitate


Str. Bunea Augustin Nr. 1 725100 Campulung Moldovenesc
Judet/Sector Tara/Limba Stabilit pe teritoriul UE? Valabilitate inceput Valabilitate sfarsit
Suceava RO/RO Da 01.11.2019

3. Numarul (numerele) de identificare TVA 4. Statutul juridic


Limba Statut legal Valabilitate Valabilitate
inceput sfarsit
RO Persoana Fizica 01.11.2019

5. Data de constituire/Data nasterii 01.11.2019 6. Tipul de persoana 1

7.Persoane de contact

Nume si prenume Strada si numarul Cod Postal Localitatea Tara Telefon Fax Email
Forminte Gavril Str. Bunea Augustin Nr. 1 725100 Campulung RO +4074302865 +407430286 mihaif500@yahoo.co
Moldovenesc 6 56 m

8. Numarul (numerele) de identificare atribuit in scopuri 9. Codul principalei activitati economice


vamale de catre autoritatile competente ale unei tari
terte Cod Descriere
4532 Comert cu am?nuntul de piese si accesorii pt
autovehicule

10. Acordul pentru publicarea datelor cu caracter personal*


DA
X NU

11. Lista documentelor atasate


Descriere document Serie Numar Data eliberarii Data expirarii
C.I. XV 283765 04.04.2018 01.04.2028

12. Declar pe propria raspundere ca, nu mi-a fost atribuit pina in prezent un numar EORI

Semnatura...........................................................................

Nume solicitant / reprezentant : Forminte Gavril


Functie: Persoana fizica Data: 01.11.2019

* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI, ce va fi atribuit de Directia Generala a Vamilor, precum si datele cu caracter personal inscrise
in casetele 1 si 2, prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI, sa fie transmise comisiei Europene de autoritatea vamala, in scopul publicarii acestora pe
internet.
Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI.

S-ar putea să vă placă și