Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA:

FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: 1


CENTRUL DE TRANSFUZIE
Fişa Nr. 6 DURATA EXPUNERII: 8h/schimb
SANGUINA
ECHPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
Ing. Scutariu Maria; dr Cuciureanu Florica , biolog
ANALIST PROGRAMATOR
Vanhaeren Cerasela
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CONSECINŢA NIVEL
FACTORI DE RISC CLASA DE CLASA DE
SISTEMULUI DE FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PARŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVITATE PROBABILITATE
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVIZIBILĂ DE RISC, Ri
0 1 2 3 4 5 6
F1 Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire DECES 7 1 3
de către mijloacele de transport - acces la locul de
muncă cu mijloace auto
F2. Deplasari necontrolate ale mijloacelor de DECES 7 1 3
transport si utilajelor din cauza neasigurarii
corespuinzatoare impotriva deplasarii necontrolate
F3. Cădere liberă de piese, scule, materiale sub Inv gr III 4 1 2
FACTORI DE RISC
efectul gravitatiei ( alunecare , rostogolire ,
MECANIC
rasturnare , cadere pe picioare )
MIJLOACE DE F 4 conturi periculoase ( manipulare piese de ITM 3-45 zile 2 1 1
PRODUCŢIE schimb unelte , scule )
F5. jet fluid la spargerea conductelor hidraulice Inv gr III 4 1 2
F6.Calamitaţi naturale – seism, inundaţii, viscol,
DECES 6 1 2
grindină, alunecări de teren, cădere de copaci;
F7.Accidente în trafic; DECES 7 3 5
F8.Electrocutare prin atingere directă ( instalatie
FACTORI DE RISC
electrica a vehicolului sau a echipamentelor DECES 7 1 3
ELECTRIC
electrice utilizate cu defectiuni );
FACTORI DE RISC F9 substante infalamabile (carburanti ) ; DECES 7 1 3
CHIMIC F10. substante caustice ( electrolit , ) ITM 3-45 zile 2 1 1
FACTORI DE RISC ITM 3-45 zile 2 1 1
MEDIUL DE F12. Variatii de temperatura
FIZIC
MUNCA
F13. Radiatii ( ecrane luminoase ) ITM 3-45 zile 2 1 1
FACTORI DE RISC F14. Vapori compusi organici volatili ( carburanti) ITM 3-45 zile 2 1 1
63
CHIMIC
ITM 3 – 45
F15..Efort static, efort dinamic . 2 4 2
SUPRASOLICITAR ZILE
SARCINA DE E FIZICĂ F16.Operaţii repetitive cu ciclu rapid şi decizii ITM 3 – 45
2 4 2
MUNCĂ SUPRASOLICITAR dificile în timp scurt; ZILE
E PSIHICĂ ITM 45-180 3 3 3
F17. Stres
zile
F 18 cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, ITM 45-180 3 5 4
împiedicare – suprafeţe , denivelate zile
F19 Cadere de la inaltime – scari DECES 7 1 3
ACŢIUNI GREŞITE
F 20 . Pozitionari in zone de risc ( calea de rulare a DECES 7 1 3
EXECUTANT
mijloacelor de aprovizionare , zona de
incarcare ,etc )
F21. Nepurtarea echipamentului de protectie DECES 7 1 3
OMISIUNI
individual din dotare

Nivelul de risc al locului de muncă este:

Nrg = Σri x Ri / Σ ri

Nrg = (1x5x5+1x4x4+ 12x 3x3 + 2x 2x2 + 5x1x1)/(1x5+1x4+12x3+2x2 + 5x1 ) = 2,85 – nivel de risc mediu
Ns = 8 –2,85 = 5,15

64
Fig. 6. Nivelurile partiale de risc pe factori de risc
LOC DE MUNCA NR 6. ANALIST PROGRAMATOR
Nivel global de risc 2,85

0
F2 F4 F6 F8 F10 F12 F14 F14 F17 F19 F21

65

S-ar putea să vă placă și