Sunteți pe pagina 1din 5

S1 15.09-19.

09 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI


S2 22.09-26.09 LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEŞTI
S3 29.09-3.10 Anul școlar 2017 - 2018
S4 06.10-10.10
S5 13.10-17.10
S6 20.10-24.10
S7 27.10-31.10
S8 3.10-7.11
S9 10.11-14.11
S10 17.11-21.11
S11 24.11-28.11
S12 2.12-05.12
S13 08.12-12.12
S14 15.12-19.12
S15 5.01-09.01
S16 12.01-16.01
S17 19.01-23.01
S18 26.01-30.02
S19 9.02-13.02
S20 16.02-20.02
S21 23.02-27.02
S22 2.03-06.03
S23 09.03-13.03
S24 16.03-20.03
S25 23.03 -27.03
S26 30.03-3.04
S27 06.04-10.04
S28 20.04-24.04
S29 27.04-30.04
S30 04.05-08.05
S31 11.05-15.05
S32 18.05-22.05
S33 25.05-29.05
S34 01.06-05.06
S35 08.06-12.06
S36 15.06-19.06
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI Aprobat Director,
LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEŞTI
PROFESORI: Stănculete Maria Teodora
DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (Sisteme de gestiune a bazelor de date) Vizat Şef Catedră,
CLASA: a XI-a D (Științe ale naturii)

PLANIFICARE ANUALĂ
Anul școlar 2017 - 2018

Nr. de ore Nr. de ore Nr. de ore Nr. de ore


DISCIPLINA Clasa săptămână sem. I sem. II anual Observaţii

Nr. de ore din trunchiul comun 2 30 42 72


Tehnologia Informației și
a Comunicațiilor (Sisteme Nr. de ore de aprofundare - - - -
XI
de gestiune a bazelor de Nr. de ore de extindere - - - -
date)
TOTAL 2 30 42 72

Resurse umane - elevi Resurse materiale


Nivel de cunoştinţe, motivaţia învăţării, atitudini, aptitudini: Dotarea clasei (laboratorului):

Pagina 2 din 5
Repartizarea orelor pe tipuri
de lecţie

recapitulare
comunicare
Nr. Instrumente de

verificare şi
deprinderi
Competenţe generale Competenţe specifice Unități de învățare

evaluare
formare
ore evaluare

Recapitulare și evaluare 2 Teste scrise cu itemi 0 0 1 1


inițială obiectivi și
semiobiectivi

1. Identificare tipurilor de 1.1. Identificarea tipurilor de valori utilizate în codificarea 1. Tipuri de date 22 Teste scrise cu itemi 4 14 2 2
date utilizate curent în informaţiilor utilizate în codificarea obiectivi și
prelucrări practice informaţiilor şi operaţii semiobiectivi;
1.2. Identificarea operaţiilor elementare efectuate asupra asupra acestora Probe practice
datelor
1.3. Identificarea operaţiilor specifice datelor structurate

2. Utilizarea 2.1. Identificarea datelor de prelucrat 2. Analiza unei 22 Teste scrise cu itemi 4 14 2 2
instrumentelor specifice 2.2. Identificare operaţiilor curente de prelucrare probleme ce necesită o obiectivi și
de prelucrare a tabelelor bază de date semiobiectivi;
şi bazelor de date, 2.3. Utilizarea operaţiilor pentru liste/ tabele, folosind Probe practice
utilizând programe Word
specializate 2.4 Utilizarea operaţiilor pentru liste/ baze de date folosind
Excel
3. Aplicarea cunoştinţelor 3.1. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3. Realizarea proiectelor 26 Teste scrise cu itemi 4 16 2 4
asimilate pentru în echipă obiectivi și
realizarea unui proiect cu semiobiectivi;
tabele şi prelucrări de 3.2.Documentarea şi pregătirea materialelor Probe practice
baze de date
3.3. Finalizarea şi prezentarea proiectelor

Pagina 3 din 5
Aprobat Director,
LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEŞTI
Profesor MINCĂ EDUARD
DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor Vizat Şef Catedră,
CLASA: a XI-a B, C (Științe ale naturii)
2 h / saptămână; 35 saptamani

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2017 - 2018
SEMESTRUL I
Nr. Perioada
Unități de învățare Competenţe specifice Conţinuturi ore Observaţii

• Prelucrarea regulamentului de protecţia muncii şi conduită,


specifice laboratorului de informatică, prezentarea programei 2 S1

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


de studiu
• Recapitulare
• Date numerice
• Şiruri de caractere

18.12-22.12.2017
1.1. Identificarea tipurilor de valori utilizate în
• Dată şi oră 4 S2,S3
codificarea informaţiilor
1. Tipuri de date • Codificări pentru alte tipuri de informaţii
utilizate în codificarea • Validarea datelor
informaţiilor şi operaţii
asupra acestora • Operaţii de intrare-ieşire 4 S4,S5
1.2. Identificarea operaţiilor elementare • Operaţii aritmetice
efectuate asupra datelor 6 S6-S7-S8
• Operaţii logice, comparări, decizii
• Prelucrări structurate (noţiuni de programare) 8 S9-S12
1.3. Identificarea operaţiilor specifice datelor • Căutări; tehnici de căutare
structurate • Sortări; metode de sortare 8 S13-S17
• Actualizări: adăugare, ştergere, editare
• Evaluare sumativă 2 S18

Pagina 4 din 5
SEMESTRUL AL II-LEA
• Formularea corectă a titlului temei
• Analiza datelor ce intervin în prelucrări
2.1. Identificarea datelor de prelucrat 2 S19
2. Analiza unei • Analiza tipurilor de date adecvate
probleme ce necesită o • Securitatea datelor (protecţii, parole etc.)
bază de date • Denumirea operaţiilor
2.2. Identificare operaţiilor curente de • Identificarea instrumentelor specifice
4 S20-S21
prelucrare • Identificarea operaţiilor posibile utilizând Word

31.03 - 10.04 2018 Vacanța de PRIMAVARA


• Identificarea operaţiilor posibile folosind Excel
• Rânduri de titlu (header)
• Formule de calcul; funcţii şi repere în tabel
2.3. Utilizarea operaţiilor pentru liste/ tabele, 4 S22-S23
folosind Word • Sortări
• Formule de calcul; adrese, definire de variabile (define),
categorii de funcţii
• Funcţii statistice şi financiare
• Meniul Date (Data)
• Formular de date
• Sortare şi filtrare
• Grupări de date; tabele pivot
• Alegerea temelor în funcţie de specificul clasei
3.1. Identificarea unor teme utile şi stabilirea • Elaborarea unui plan de lucru 4 S27-S28
echipelor
• Stabilirea rolurilor în cadrul echipelor

• Alegerea mijloacelor de documentare


• Stabilirea formatelor de lucru
3.2.Documentarea şi pregătirea materialelor 4 S29-S30
3. Realizarea proiectelor • Stabilirea unei identităţi vizuale a proiectului: siglă, motto,
în echipă imagine reprezentativă pentru proiect
• Culegerea materialelor
• Concatenarea materialelor după structura stabilită
• Finalizarea proiectelor
3.3. Finalizarea şi prezentarea proiectelor 6 S31-S33
• Realizarea sintezelor de prezentare
• Prezentarea, publicarea materialelor.
• Evaluare sumativă 4 S34-S35

Pagina 5 din 5