Sunteți pe pagina 1din 5

S1 12.09-16.

09 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI


S2 19.09-23.09 LICEUL „ION CANTACUZINO” PITEŞTI
S3 26.09-30.09 Anul școlar 2017 - 2018
S4 03.10-07.10
S5 10.10-14.10
S6 17.10-21.10
S7 24.10-28.10
S8 31.10-04.11
S9 07.11-11.11
S10 14.11-18.11
S11 21.11-25.11
S12 28.11-02.12
S13 05.12-09.12
S14 12.12-16.12
S15 19.12-23.12
S16 16.01-20.01
S17 23.01-27.01
S18 30.01-03.02
S19 06.02-10.02
S20 13.02-17.02
S21 20.02-24.02
S22 27.02-02.03
S23 05.03-09.03
S24 12.03-16.03
S25 19.03 -23.03
S26 26.03-30.03
S27 02.04-06.04
S28 23.04-27.04
S29 30.04-04.05
S30 07.05-11.05
S31 14.05-18.05
S32 21.05-25.05
S33 28.05-01.06
S34 04.06-08.06
S35 11.06-15.06
S36 18.06-22.06
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI Aprobat Director,
LICEUL „ION CANTACUZINO” PITEŞTI
PROFESORI: Tăbârcă Radu
DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (Tehnici de documentare asistată de calculator) Vizat Şef Catedră,
CLASA: a XII-a B, C (științe sociale)

PLANIFICARE ANUALĂ
Anul școlar 2017 - 2018

Nr. de ore Nr. de ore Nr. de ore Nr. de ore


DISCIPLINA Clasa săptămână sem. I sem. II anual Observaţii

Nr. de ore din trunchiul comun 1 15 21 36


Tehnologia Informației și a
Comunicațiilor (Tehnici de Nr. de ore de aprofundare - - - -
XII
documentare asistată de Nr. de ore de extindere - - - -
calculator)
TOTAL 1 15 21 36

Resurse umane - elevi Resurse materiale


Nivel de cunoştinţe, motivaţia învăţării, atitudini, aptitudini: Dotarea clasei (laboratorului):

Pagina 2 din 5
Repartizarea orelor pe tipuri
de lecţie

recapitulare
comunicare
Nr. Instrumente de

verificare şi
deprinderi
Competenţe generale Competenţe specifice Unități de învățare

evaluare
formare
ore evaluare

Recapitulare și evaluare 2 Teste scrise cu itemi 0 0 1 1


inițială obiectivi și
semiobiectivi

1. Dezvoltarea 1.1. Aplicarea principiilor generale ale proiectării 1. Descrierea interfeţei 5 Teste scrise cu itemi 2 2 0 1
deprinderilor moderne de documentelor hipermedia WEB obiectivi și
utilizator semiobiectivi;
1.2. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a Probe practice
informaţiilor într-un document hipermedia complex
2. Cunoașterea modului 2.1. Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în 2. Realizarea Paginilor 19 Teste scrise cu itemi 4 12 1 2
de utilizare a unor medii proiectarea si realizarea unui document hipermedia Web obiectivi și
informatice de lucru semiobiectivi;
Probe practice

3. Elaborarea unor 3.1. Analizarea unei probleme date și crearea aplicaţiei 3. Etapele realizării unui 10 Teste scrise cu itemi 2 5 1 2
produse utilizabile care să proiect obiectivi și
dezvolte spiritul inventiv semiobiectivi;
și creativitatea 3.2. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate Probe practice

Pagina 3 din 5
Aprobat Director,
LICEUL „ION CANTACUZINO” PITEŞTI
Profesor MINCĂ EDUARD
DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor Vizat Şef Catedră,
CLASA: a XII-a E (științe sociale)
Nr ore / saptamana: 1 ora ; nr ore /an: 32

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2017 - 2018

Unități de Nr.
învățare Competenţe specifice Conţinuturi ore Data Observaţii
• Prelucrarea regulamentului de protecţia muncii şi conduită, specifice
laboratorului de informatică •Prezentarea
programei de bacalaureat la competente digitale 2 S1-S2
• Recapitulare

18-22 Decembrie 2017 "Sa stii mai multe sa fii fii mai bun"
1.1. Aplicarea principiilor generale ale • Etapele procesului de dezvoltare a unei interfeţe Web
interfeţei WEB

proiectării documentelor hipermedia 1 S3


Descrierea

• Aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web


1.2. Identificarea diferitelor modalităţi de • Organizarea informaţiei utilizând tehnicile generale de tehnoredactare
organizare a informaţiilor într-un document computerizată 1 S4
hipermedia complex

2.1. Utilizarea avansată a unei aplicaţii • Elemente de limbaj HTML. Prezentarea generală a unui editor de pagini 1
specializate în proiectarea si realizarea unui Web. S5
document hipermedia
• Formatare text la nivel de caracter, paragraf, secţiune 1 S6
• Inserarea hiperlegăturilor 1 S7
Realizarea Paginilor Web

• Inserarea si formatarea listelor 1 S8


• Inserarea si formatarea tabelelor 1 S9
• Inserarea obiectelor hipermedia: imagini, secvenţe audio si video
1 S10
• Maparea imaginilor 1 S11
• Cadre (frames) 1 S12
• Proiectarea si realizarea designului general al documentului
hipermedia, utilizând elementele studiate 2 S13-S14
• Publicare si testare 1 S16
• Evaluare sumativă 2 S17-S18

Pagina 4 din 5
Unități de Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Data Observaţii
învățare ore
3.1. Analizarea unei probleme date și crearea • Tema proiectului (în funcţie de specificul clasei si interesul elevilor) S19
Etapele realizării unui proiect

aplicaţiei 1 S20
1
• Reguli de lucru în echipă 1 S21
• Planul de lucru 1 S22
• Culegerea datelor necesare, ierarhizarea informaţiilor, realizarea si 1 S23
documentarea aplicaţiei 5 S24-
S28
3.2. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate • Reguli de bază pentru prezentarea unui proiect
• Modalităţi de adaptare a prezentării aplicaţiei realizate la scopurile 2 S29-S30
prezentării
• Evaluare sumativă 2 S31-S32

Vacanta de iarna: 23 decembrie- 14 ianuarie 2018


Vacanta intersemestriala: 3-11 februarie 2018
Vacanta de primavara: 31 martie-10 aprilie 2018

Pagina 5 din 5