Sunteți pe pagina 1din 5

37

Modele de subiecte rezolvate pentru proba de competențe digitale

9. Fișa B – Rezolvări Subiectul IV.6


Domenii de competenţă acoperite: Utilizarea computerului şi organizarea
fişierelor
Subiectul 1
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe My Computer/ Properties/se afişează fereastra cu informaţiile
necesare/ apăsaţi tasta PrtScr/ click dreapta in folderol examen /New/Microsoft
Word Document / îi dăm numele computer , deschidem fișierul şi lipim
(CTRL+V) imaginea copiată/Save
b. Click dreapta pe fişierul computer.docx/Rename/ se tastează computer2.
c. Se deschide aplicaţia Paint/Shapes/Five Point Star/se stabilește culoarea/se
trasează figura/se umple figura cu culoarea rosu cu ajutorul instrumentului Fill
with color/ Shapes/Four Point Star/se stabilește culoarea, se trasează figura, se
umple figura cu culoarea negru cu ajutorul instrumentului Fill with color. Save /
se specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name se introduce numele
Stelute iar de la Save As Type se alege bmp.
Subiectul 2
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe My Computer/ Properties/alegem din partea stângă a ferestrei
Device Manager/ se afişează fereastra cu informaţiile necesare/ apăsaţi tasta
PrtScr/ deschidem fişierul imagini.docx şi lipim (CTRL+V) imaginea
copiată/Save.
b. Click dreapta pe arhiva comp_a2 /Delete/ Yes
c. Se deschide aplicaţia Notepad/ click pe meniul Edit / Time/Date(F5) / Save /se
specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name se introduce numele
data iar de la Save As Type se alege txt.
Subiectul 3
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe Recycle Bin/ Properties/se afişează fereastra cu informaţiile
necesare/pentru partiția dorita (discul C, E, etc) bifăm opțiunea Don’t move files
to Recycle Bin. Remove files immediately when deleted.

b. Click dreapta pe desktop / Personalize/Change desktop icons/ bifăm Control


Panel.
c. Dublu click pe fișierul comp_t/ click pe meniul File /Page setup/în căsuța Header
tastăm textul Competențe / Save
Subiectul 4
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe Desktop / Personalize/ Control Panel Home/Devices and
Printers
b. Click dreapta pe Desktop / Personalize/ Window Color/ alegem culoarea
violet/Save Changes
c. Dublu click pe fișierul comp_t/ click pe meniul File /Page setup/în căsuța Footer
tastați textul Sesiunea 2015/ apăsaţi tasta PrtScr / Save/ închidem fișierul. Se
deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea copiată/Save/ se
specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name se introduce numele
comp_t4 iar de la Save As Type se alege JPEG.
Subiectul 5
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe Desktop / Personalize/ Desktop Background / selectaţi 4
imagini cu ajutorul tastei CTRL /alegem de la opțiunea Change picture every 10
minute/Save changes
37
Modele de subiecte rezolvate pentru proba de competențe digitale

b. Click dreapta pe fișierul comp_x/Copy/se selectează folderul examen/click


dreapta/Paste. Click dreapta pe fişierul copiat/Rename/se tastează numele
comp_x2.
c. Dublu click pe fișierul comp_t/ click pe meniul Help/View Help/ din fereastra
deschisă accesăm link-ul How do I create a header or footer? /selectăm textul
dorit/Copy(CTRL+C)/ la finalul fișierului lipim textul Paste (CTRL+V)/Save .
Subiectul 6
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Apăsaţi butonul Change your view (vizualizare) localizat în bara de
instrumente/click pe săgeata din partea dreaptă a butonului/Details. Se afişează
fereastra cu rezultatul operaţiei/ click dreapta pe un loc liber în dreptul atributelor
nume, tip, etc /alegem din listă doar atributele dorite/apăsaţi tasta PrtScr/. Se
deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea copiată/Save/ se
specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name se introduce numele
comp_t46 iar de la Save As Type se alege GIF.
b. Selectăm fişierele comp_w şi comp_x cu ajutorul taste CTRL/ Click dreapta pe
selecție /Add to archive/se tastează numele arhiva.rar în câmpul Archive name/
alegem de la Archive format formatul dorit (în cazul nostru RAR)/Ok.
c. Dublu click pe fișierul comp_t/ click pe meniul File /Page setup/în căsuța Footer
tastați &d &t / apăsaţi tasta PrtScr / Save/ închidem fișierul. Se deschide
aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea copiată/Save/ se specifică locaţia
directorul (folder) examen, la File name se introduce numele comp_t6 iar de la
Save As Type se alege PNG.
Subiectul 7
Deschideți directorul (folder) examen.
a. În directorul examen click dreapta/ New /Folder/se tastează Ape/ click în afară.
Similar se crează subdirectoarele Mari şi Oceane în folderul Ape. Similar se
crează subdirectoarele Marea Neagra, Marea Galbena si Marea Rosie în
directorul Mari și Oceanu Indian în Folderul Oceane.
b. Selectăm folderele/ Click dreapta pe selecție /Add to archive/se tastează numele
comp_a7.rar în câmpul Archive name/ alegem de la Archive format formatul
dorit (în cazul nostru RAR)/Ok.
c. Duble click dreapta pe folderul Mari. Apăsaţi butonul Change your view
(vizualizare) localizat în bara de instrumente/click pe săgeata din partea dreaptă
a butonului/Details/Name. Se afişează fereastra cu rezultatul operaţiei /apăsaţi
tasta PrtScr/. Se deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea
copiată/Save/ se specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name se
introduce numele sortare iar de la Save As Type se alege GIF.

Subiectul 8
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe Desktop / Personalize/ Control Panel Home/Performance
Information and Tools/ View and print detailed performance and system
information/ Print this page
b. Click dreapta pe Desktop / Gadgets/click dreapta pe Picture Puzzle/ Add/după
afișarea pe ecran/ click pe butonul Option/ alegem imaginea 4/Ok
c. Dublu click pe fișierul comp_t/ click pe meniul File /Page setup/în căsuța Header
tastați &f / apăsaţi tasta PrtScr / OK/ închidem fișierul. Se deschide aplicaţia
Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea copiată/Save/ se specifică locaţia
directorul (folder) examen, la File name se introduce numele comp_t8 iar de la
Save As Type se alege PNG.
Subiectul 9
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Activăm butonul Show the preview pane din colțul din dreapta sus a
ferestrei dechise.
37
Modele de subiecte rezolvate pentru proba de competențe digitale

b. Apăsaţi butonul Change your view (vizualizare) localizat în bara de


instrumente/click pe săgeata din partea dreaptă a butonului/Details/Size
(săgeată în sus=crescător).
c. Dublu click pe fișierul comp_t/ click pe meniul File /Save as/ se specifică
locaţia directorul (folder) examen, la File name se introduce numele
comp_t9.html iar de la Save As Type se alege All Files.
Subiectul 10
Deschideți directorul (folder) examen.
a. În fereastra deschisă click pe opțiunea Include in library din bara de unelte/
Create new library
b. Click pe fişierul comp_w fără a-l deschide/ click pe opțiunea Print din bara
de unelte a ferestrei deschise.
c. Apăsaţi butonul Change your view (vizualizare) localizat în bara de
instrumente/click pe săgeata din partea dreaptă a butonului/Details. Clic pe
săgeata din dreptul atributului Type și selectăm Text document.
Subiectul 11
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe fișierul comp_w/ Properties/Details/Revision number
b. Click dreapta pe Desktop / Gadgets/click dreapta pe Slide Show/ Add/după
afișarea pe ecran/ click pe butonul Option/ alegem opțiunile cerute . Apăsaţi
tasta PrtScr / OK/ închidem fereastra. Se deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte
(CTRL+V) imaginea copiată/Save/ se specifică locaţia directorul (folder)
examen, la File name se introduce numele slide_show iar de la Save As Type
se alege JPEG.
c. Dublu click pe fișierul comp_t/ click pe meniul File /Page setup/în căsuța Footer
tastați textul Calculator &l ( l=left) / apăsaţi tasta PrtScr / OK/ închidem
fișierul. Se deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea
copiată/Save/ se specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name se
introduce numele comp_t11 iar de la Save As Type se alege JPEG.
Subiectul 12
Deschideți directorul (folder) examen.
a. În directorul examen click dreapta/ New /Folder/se tastează propria denumire
(Eminescu)/ se apasă tasta Enter. Similar se crează şi subdirectorul Poezie. În
acesta click dreapta/ new/ Text Document/scriem numele. Pentru fișierul Proza.
docx algem un fișier de tip Microsoft Word Document și facem aceeași pași.
b. Click dreapta pe fișierul Proza.docx/ Cut (CTRL+X)/deschidem folderul Poezie/
click dreapta/Paste (CTRL+V).
c. Deschidem aplicația Calculator/View/Date calculation/selectăm opțiunea Add or
subtract days to specified date/la From alegem data curentă (Today)/Add/
introducem valorile cerute și apăsăm butonul Calculate.
Subiectul 13
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Organize/Layout/Navigation Pane
b. Prin operația Drag and Drop (tragere cu mouseul) aducem fișierul comp_w
în librăria Documents.
c. Deschidem aplicația Calculator/View/Date calculation/selectăm opțiunea
Calculate the diference between tow dates/ introducem datele cerute și apăsăm
butonul Calculate.
Subiectul 14
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Organize/Layout/Navigation Pane
Click dreapta pe Video în panoul de navigare/Don’t show in navigation pane
b. Click dreapta pe Libraries în panoul de navigare/ Restore default libraries
c. Apăsaţi butonul Change your view (vizualizare) localizat în bara de
instrumente/click pe săgeata din partea dreaptă a butonului/Details. Se afişează
37
Modele de subiecte rezolvate pentru proba de competențe digitale

fereastra cu rezultatul operaţiei/ click dreapta pe un loc liber în dreptul atributelor


nume, tip, etc /alegem din listă doar atributele dorite.
Subiectul 15
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click pe butonul Start/ All Programs/ Accessories/Run/tastăm Notepad/OK
b. Deschidem fișierele comp_t, comp_w și comp_p/click dreapta peun loc
liber din Taskbar/ alegem opțiunea Cascade windows
c. Click dreapta pe Desktop / Personalize/ Change your account
picture/alegem imaginea dorită/ Change Picture
Subiectul 16
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe un loc liber din Taskbar/ Start Task Manager/ apăsați tasta
PrtScr / închidem fereastra. Se deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V)
imaginea copiată/Save/ se specifică locaţia directorul (folder) examen, la File
name se introduce numele aplicatii iar de la Save As Type se alege JPEG.
b. Deschidem fișierele comp_t, comp_w și comp_p/ click dreapta peun loc liber
din Taskbar/ alegem opțiunea Show windows side by side
c. Deschidem aplicația Calculator/View/Unit conversion/selectăm opțiunea Length /
introducem valoarea și unitățile de măsură cerute.
Subiectul 17
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe un loc liber din Taskbar/ Properties/Taskbar/ Taskbar
location on screen si alegem opțiunea Bottom (sus).
b. Deschidem fișierele comp_t, comp_w și comp_p/ click dreapta peun loc
liber din Taskbar/ alegem opțiunea Show windows stacked.
c. Deschidem aplicația Calculator/View/Date calculation/selectăm opțiunea
Add or subtract days to specified date/la From alegem data curentă
(Today)/Subtract/ introducem valorile cerute și apăsăm butonul Calculate.
Subiectul 18
Deschideți directorul (folder) examen.
a. CTRL+SHIFT+ESC.
b. Click dreapta pe un loc liber din Taskbar / Show the desktop
c. Click dreapta pe un loc liber din Taskbar / Properties / Taskbar / bifăm
Auto-hide the taskbar
Subiectul 19
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Apăsaţi butonul Change your view (vizualizare) localizat în bara de
instrumente/click pe săgeata din partea dreaptă a butonului/Details. Se afişează
fereastra cu rezultatul operaţiei/ click dreapta pe un loc liber în dreptul atributelor
nume, tip, etc /alegem din listă atributul Date created /apăsaţi tasta PrtScr/. Se
deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea copiată/Save/ se
specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name se introduce numele
sort_creare iar de la Save As Type se alege JPEG.
b. Click dreapta pe folderul examen/ Properties/ Sharing
c. Deschidem aplicația Calculator/View/Unit conversion/selectăm opțiunea Area /
introducem valoarea și unitățile de măsură cerute.
Subiectul 20
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe folderul examen/ Properties/ Customize/ Change Icon/
alegem imaginea dorită
b. Click dreapta pe un loc liber în fereastra deschisă/Group by/Size
(Dacă opțiunea Size nu se află în listă/ Group By/ More/ o selectăm /OK)
c. Click dreapta pe Desktop /Personalize/Screen Saver/se stabileşte tipul de
screen saver Photos şi timpul până la activarea screen saver-ului ( 2
min ) /Settings pentru a alege sursa imaginilor / apăsaţi tasta PrtScr /OK.
37
Modele de subiecte rezolvate pentru proba de competențe digitale

Se deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea copiată/Save/


se specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name se introduce
numele s20 iar de la Save As Type se alege JPEG.
Subiectul 21
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Apăsaţi butonul Change your view (vizualizare) localizat în partea dreaptă
sus a bara de instrumente/click pe săgeata din partea dreaptă a butonului/
Medium Icons.
b. Click dreapta pe un loc liber în fereastra deschisă/Group by/Type / apăsaţi
tasta PrtScr. Se deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea
copiată/Save/ se specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name
se introduce numele tip iar de la Save As Type se alege JPEG.
c. Dublu click pe fișierul comp_t/ click pe meniul File /Page setup/în căsuța
Footer tastați Digitale &r (r=right )/ apăsaţi tasta PrtScr / Save/
închidem fișierul. Se deschide aplicaţia Paint / se lipeşte (CTRL+V)
imaginea copiată/Save/ se specifică locaţia directorul (folder) examen, la
File name se introduce numele comp_t21 iar de la Save As Type se alege
JPEG.
Subiectul 22
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe fişierul comp_p / Create shortcut.
b. Click pe butonul Start/ All Programs/ Help and Support/ realizăm o cătare
după textul Bluetooth / accesăm link-ul Add a Bluetooth enabled device to
your computer
c. Deschidem aplicația Calculator/View/Unit conversion/selectăm opțiunea
Temperature / introducem valoarea și unitățile de măsură cerute..
Subiectul 23
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta / New /Contact / la Full Name introducem numele/ click pe
imagine/ Change picture/ alegem imaginea dorită/ Set.
b. Click dreapta pe Desktop /Personalize/Screen Saver/se stabileşte tipul de
screen saver 3D Text şi timpul până la activarea screen saver-ului ( 4
min ) /Settings pentru a configura textul afişat – Competențe digitale și
fontul Ravie/ ok
c. Click dreapta pe fişierul comp_p / Show.
Subiectul 24
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe Desktop / Gadgets/click dreapta pe Calendar/ Add . Apăsaţi
tasta PrtScr / se deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea
copiată/Save/ se specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name se
introduce numele calendar iar de la Save As Type se alege JPEG.
b. Click dreapta pe fişierul comp_w/ Copy (CTRL+C) / Paste (CTRL+V)
c. Click dreapta pe fișierul comp_w/ Properties/Details
Subiectul 25
Deschideți directorul (folder) examen.
a. Click dreapta pe Desktop / Gadgets/click dreapta pe Ceas / Add . Apăsaţi
tasta PrtScr / se deschide aplicaţia Paint/ se lipeşte (CTRL+V) imaginea
copiată/Save/ se specifică locaţia directorul (folder) examen, la File name
se introduce numele ceas iar de la Save As Type se alege JPEG.
b. Click dreapta pe arhiva comp_a / Extract files/ în destination path alegem
calea unde dorim să creăm noul folder/ New Folder / scriem numele
dezarhivare / OK.
c. Deschidem aplicația Calculator/View/Unit conversion/selectăm opțiunea
Time / introducem valoarea și unitățile de măsură cerute.