Sunteți pe pagina 1din 7

Acte necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru

O.A.M.G.M.A.M

Diploma de bacalaureat **
Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
o Liceu sanitar ** + Certificat/Atestat de calificare ** + Certificat echivalare **
o Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar **
o Certificat de competenta profesionala ** + foaie matricola **
o Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata ** + foaie
matricola **
o Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata ** + foaie matricola
**
Adeverinta de grad principal (daca este cazul) **
Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) *
Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (valabil 2 luni) - (cu parafa medicului psihiatru +
parafa medicului de familie sau boli interne sau medicina muncii) *
Adeverinta de salariat (cu mentionarea vechimii in munca si salariul de incadrare) (valabila 30 de
zile) *
Cartea de munca sau contract individual de munca pentru cei care nu poseda tipizat carte de munca
***
Autorizatia de libera practica (daca este cazul) *, Fisa de inregistrare in Registrul Unic National
(RUN) *, Certificatul de membru OAMMR ** (daca este cazul)
Document de casatorie/divort (daca este cazul) **
Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul
in curs) **
BI/CI **
Declaratie pe proprie raspundere (descarca: doc, pdf)
Cerere tip (descarca: doc, pdf)

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate:


* in original
** original + copie
*** copie conform cu originalul (semnata si stampilata de serviciul RUNOS)

ATENTIE: DOSARUL TREBUIE SA FIE COMPLET. NU SUNT ACCEPTATE


DOSARELE CARE AU LIPSA ANUMITE DOCUMENTE.

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnatul/a.......................................................................................................
CNP............................................................, legitimat/ cu BI/CI seria...................,
Nr...........................,domiciliat/ n localitatea.......................................................
jud/sect............................,str.................................................................................
bl................,sc...............,ap.........tel.......................................................................
angajat/................................................................................................................
n funcia de............................................................................................................
posesor al certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR filiala
Municipiului Bucureti, seria.............., nr................, din data................................
declar pe propria rspundere c:
infraciuni contra umanitii sau vieii n mprejurri legale de exercitare a
profesiei;
-a aplicat pedeapsa interdiciei de a exercita profesia prin hotrre
judectoreasc sau disciplinar;
moas i respectiv asistent medical este incompatibil cu orice aciune de
natur ce aduce atingere demnitaii profesionale sau bunelor moravuri,
conform Codului de Etic si Deontologie al OAMGMAMR.

Data,

Semnatura

Datele d-vostr personale sunt prelucrate de OAMGMAMR, potrivit notificrii nr. 11308, n
conformitate cu Legea 677/2001, n scopul eliberrii certificatelor de membru, a adeverinei care
atest onorabilitatea si moralitatea. Datele pot fi dezvluite unor teri n baza unui temei legal
justificat. V putei exercita drepturile de acces, de intervenie si de opoziie n condiiile prevzute
de Legea 677/2001, printr-o cerere scris, semnat i datat, trimis pe adresa instituiei.

Doamna Preedinte,

Subsemnatul/a............................................................................................,
asistent medical/moa, specialitatea..................................................................,
angajat la...........................................................................v rog s binevoii a-mi
elibera Certificatul de Membru n specialitatea....................................................
conform O.U.G. 144/2008.

Data

Semntura

Doamnei Preedinte a OAMGMAMR filiala Municipiului Bucureti