Sunteți pe pagina 1din 6

FIȘĂ DE RECAPITULARE

1. În enunțul ,,Aripa clădirii a fost renovată” cuvântul subliniat este folosit cu sensul lui:
a) propriu de bază
b) propriu secundar
c) figurat
2. În enunțul ,,S-a lăsat purtată pe aripile imaginației.” cuvântul subliniat este folosit cu
sensul lui:
d) propriu de bază
e) propriu secundar
f) figurat
3. Rescrie enunțul ,,În timp ce ea îmi explica iarăși ce importante sunt cărțile în viața
omului, pe un raft am zărit o carte micuță scrisă de Tim Burton, regizorul filmelor mele
preferate.”, înlocuind primul cuvânt subliniat cu sinonimul lui, iar al doilea cuvânt
subliniat cu antonimul lui.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Alcătuiește câte un enunț cu omonimele cuvintelor subliniate:
S-a așezat gânditor pe bancă. ................................................................................................

Vaporul a plecat din port. ......................................................................................................


5. Alcătuiește trei enunțuri pentru a ilustra polisemia verbului a trece.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

6. Scrie un enunț cu omofonul cuvântului subliniat în propoziția: Băiatul ia masa acasă.


...............................................................................................................................................
7. Conține doar cuvinte cu diftongi seria:
a) mâine, aceasta, cui
b) eram, noroi, soacră
c) lui, leac, chiar
8. Conține doar verbe la timpul perfect simplu seria:
a) spusei, plecară, merseră
b) ascultau, veneam, lua
c) vorbiseși, plecaseră, dormisem
9. Conține doar verbe la timpul mai-mult-ca-perfect seria:
a) scriserăm, trecurăm, ascuțiseră
b) trecea, ducea, lipsea
c) trecusem, scriseseși, terminaserăți
10. Completează spațiile punctate, respectând indicațiile dintre paranteze:
De multe ori, la orele de sport (....................................... a juca, indicativ, imperfect)
baschet pe terenul din spatele școlii. Toți băieții (....................................., a face,
indicativ, mai-mult-ca-perfect) antrenamente, încă de mici. Mi-ar fi plăcut
(................................, a continua, conjunctiv, perfect) acest sport până astăzi, însă o
accidentare la piciorul drept (......................................., a împiedica, indicativ, perfect
compus) să îmi împlinesc acestă dorință.
11. Conține un verb auxiliar enunțul:
a) Nu vrea să plece.
b) Fii cuminte!
c) Nu voi pleca din acest oraș.
12. Conține un predicat nominal enunțul:
a) În clasă sunt douzeci de bănci.
b) Andrei a devenit ceea ce și-a dorit.
c) Andrei este din Predeal.
13. Conține un predicat verbal enunțul:
a) El este atent la spectacol.
b) El este în sala cinematografului.
c) Ea este a doua din clasă.
14. Corectează greșelile de ortografie din enunțurile de mai jos:
Scrie-ți un eseu despre copilărie. .......................................................................................
Nu fă prea multă gălăgie! ...............................................................................................
Se merită să citești această revistă. .....................................................................................
S-a prezentat la conferință ca și doctor. ..............................................................................
Copiii a cărui părinți sunt aici să facă un pas în față. ...........................................................
15. Numește cazul și funcția sintactică a substantivelor din enunțurile:
Îi dă fetei un pix.
El privește cu sfială.
Acesta fugea după Dinu.
Sanda este o fată silitoare.
Ei cântă pentru plăcerea lor.
Am văzut norii de hârtie pe cer.
Pădure, ce frumoasă ești!
16. Conține doar substantive articulate nehotărât seria:
a) casa, strada, băiatul
b) casă, stradă, băiat
c) o casă, o stradă, un băiat
17. Conține numai substantive colective seria:
a) echipă, grup, mulțime
b) echipă, oameni, fete
c) tăiței, cuișoare, tărâțe
18. Precizează felul, cazul și funcția sintactică a pronumelor din enunțurile:
Pisica ei este albă și primește mâncare de la noi.
Vestea de la voi m-a întristat.
Le-am dat de mâncare ieri.
Mă întreb de ce își zâmbesc mereu?
Cum îți așterni, așa dormi.
19. Precizează ce valoare morfologică are fiecare numeral din enunțurile de mai jos:
Două vrăbii stau pe gard. .....................................................................
Al doilea plop a fost doborât de vânt. ..................................................
Primul a primit laudele. .......................................................................
Locuiesc la etajul nouă. ........................................................................
Doi cântă la chitară. .............................................................................
M-am născut în anul 1980. ..................................................................
20. Numește felul adjectivelor și funcția lor sintactică:
Băiatul fericit este fratele meu.
Apa nu este adâncă.
S-a strecurat pe ușa deschisă.
Scrisoarea pierdută este a lui Zoe.
21. Precizează gradele de comparație pentru fiecare adjectiv:
- Cel mai dulce măr.......................................................................................................
- Fratele mai mic..........................................................................................................
- Sunt la fel de bucuros ................................................................................................
- Inelul cel mai strălucitor ...........................................................................................
- Fată foarte cuminte ..................................................................................................
22. Numește rima strofei, măsura primului vers și trei figuri de stil prezente în fragmentul:

Cu legănări abia simţite şi ritmice, încet-încet,


Pe pajiştea din faţa casei, caişii, zarzării şi prunii,
Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii,
Stând gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet.
(Dimitrie Anghel ,,Balul pomilor”)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
23. Numește tiparul textual prezent în textul de mai sus.............................................................
24. Precizează un sentiment care se desprinde din fragmentul poetic de mai sus.
................................................................................................................................................
FIȘĂ DE RECAPITULARE

25. În enunțul ,,Aripa clădirii a fost renovată” cuvântul subliniat este folosit cu sensul lui:
g) propriu de bază
h) propriu secundar -
i) figurat
26. În enunțul ,,S-a lăsat purtată pe aripile imaginației.” cuvântul subliniat este folosit cu
sensul lui:
j) propriu de bază
k) propriu secundar
l) figurat -
27. Rescrie enunțul ,,În timp ce ea îmi explica iarăși ce importante sunt cărțile în viața
omului, pe un raft am zărit o carte micuță scrisă de Tim Burton, regizorul filmelor mele
preferate.”, înlocuind primul cuvânt subliniat cu sinonimul lui, iar al doilea cuvânt
subliniat cu antonimul lui. Esențiale,speciale, deosebite/ detestate, evitate
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
28. Alcătuiește câte un enunț cu omonimele cuvintelor subliniate:
S-a așezat gânditor pe bancă. ................................................................................................

Vaporul a plecat din port. ......................................................................................................


29. Alcătuiește trei enunțuri pentru a ilustra polisemia verbului a trece.
A trecut examenul./strada/banii în cont.
30. Scrie un enunț cu omofonul cuvântului subliniat în propoziția: Băiatul ia masa acasă.
Ea caută parcul.
31. Conține doar cuvinte cu diftongi seria:
a) mâine, aceasta, cui
b) eram, noroi, soacră -
c) lui, leac, chiar
32. Conține verbe la timpul perfect simplu seria:
a) spusei, plecară, merseră -
b) ascultau, veneam, lua
c) vorbiseși, plecaseră, dormisem
33. Conține doar verbe la timpul mai-mult-ca-perfect seria:
a) scriserăm, trecurăm, ascuțiseră
b) trecea, ducea, lipsea
c) trecusem, scrisesei, terminaserăți -
31. Completează spațiile punctate, respectând indicațiile dintre paranteze:
De multe ori la orele de sport (....................................... a juca, indicativ, imperfect)
baschet pe terenul din spatele școlii. Toți băieții (....................................., a face,
indicativ, mai-mult-ca-perfect) antrenamente, încă de mici. Mi-ar fi plăcut
(................................, a continua, conjunctiv, perfect) acest sport până astăzi, însă o
accidentare la piciorul drept (......................................., a împiedica, indicativ, perfect
compus) să îmi împlinesc acestă dorință.
d) Conține un verb auxiliar enunțul:
d) Nu vrea să plece.
e) Fii cuminte!
f) Nu voi pleca din acest oraș. -
e) Conține un predicat nominal enunțul:
d) În clasă sunt douzeci de bănci.
e) Andrei a devenit ceea ce și-a dorit. -
f) Andrei este din Predeal.
f) Conține un predicat verbal enunțul:
d) El este atent la spectacol.
e) El este în sala cinematografului. -
f) Ea este a doua din clasă.
g) Corectează greșelile de ortografie din enunțurile de mai jos:
Scrie-ți un eseu despre copilărie. .......................................................................................
Nu face prea multă gălăgie! ...............................................................................................
Se merită să citești această revistă. .....................................................................................
S-a prezentat la conferință ca și doctor. ..............................................................................
Copiii a cărui părinți sunt aici să facă un pas în față. ...........................................................
h) Numește cazul și funcția sintactică a substantivelor din enunțurile:
Îi dă fetei un pix. CI, CD
El privește cu sfială. Cm
Acesta fugea după Dinu. CP
Sanda este o fată silitoare. S, NP
Ei cântă pentru plăcerea lor. CP, ac
Am văzut norii de hârtie pe cer. CD; ASP, CL
Pădure, ce frumoasă ești! Vocativ
i) Conține doar substantive articulate nehotărât seria:
d) casa, strada, băiatul
e) casă, stradă, băiat
f) o casă, o stradă, un băiat -
j) Conține numai substantive colective seria:
d) echipă, grup, mulțime -
e) echipă, oameni, fete
f) tăiței, cuișoare, tărâțe
k) Precizează felul, cazul și funcția sintactică a pronumelor din enunțurile:
Pisica ei este albă și primește mâncare de la noi. APG, caz G, CP, Ac
Vestea de la voi m-a întristat. Atr. Pron. prepoziț în Ac, CD, Ac
Le-am dat de mâncare ieri. CI, D
Mă întreb de ce își zâmbesc mereu? Pron reflexiv, CD, Pron reflexiv CI
Cum îți așterni, așa dormi.
l) Precizează ce valoare morfologică are fiecare numeral din enunțurile de mai jos:
Două vrăbii stau pe gard. ..................................................................... adj
Al doilea plop a fost doborât de vânt. .................................................. adj
Primul a primit laudele. ....................................................................... pron
Locuiesc la etajul nouă. ........................................................................ subst
Doi cântă la chitară. ............................................................................. pron
M-am născut în anul 1980. .................................................................. subst.
m) Numește felul adjectivelor și funcția lor sintactică:
Băiatul fericit este fratele meu.
Apa nu este adâncă.
S-a strecurat pe ușa deschisă.
Scrisoarea pierdută este a lui Zoe.
n) Precizează gradele de comparație pentru fiecare adjectiv:
- Cel mai dulce măr................................................................ superl. rel. de superioritate
- Fratele mai mic.................................................................... comparativ de superioritate
- Sunt la fel de bucuros ............................................................ comparativ de egalitate
- Inelul cel mai strălucitor ........................................................ superl rel de sup
- Fată foarte cuminte ................................................................ superl absolut

S-ar putea să vă placă și