Sunteți pe pagina 1din 3

Data ultimei actualizări: 15.12.

2021

1. STARE DE URGENȚĂ: Starea de urgență este extinsă pe întreg teritoriul


național italian până la data de 31 martie 2022.

2. RESTRICȚII DE INTRARE ÎN ITALIA: În conformitate cu ordonanța


Ministrului italian al sănătății din 14 decembrie 2021, aplicabilă din 16
decembrie 2021, Republica Moldova rămâne în „lista E”, iar persoanele care
vin sau au tranzitat în ultimele 14 zile Republica Moldova (indiferent de
cetățenie), vor putea intra în Republica Italiană doar pentru motivele indicate
la punctul 3 de mai jos. De asemenea, la intrarea/întoarcerea din Republica
Moldova în Republica Italiană este obligatoriu:
• completarea formularului digital de localizare, care poate fi accesat aici:
https://app.euplf.eu/#/ ;
• obligativitatea prezentării adeverinței care confirmă efectuarea unui test
diagnostic molecular cu 72 de ore, sau antigenic cu 24 de ore, cu rezultat
negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, înaintea intrării pe teritoriul italian
(nu se acceptă certificatele de vaccinare ca alternativă în schimbul testului);
• autoizolarea persoanelor în cauză la adresa indicată în Formularul de
localizare a pasagerilor pentru o perioadă de zece zile cu informarea autorității
sanitare teritoriale și testării suplimentare la sfârșitul acestei perioade.
Italia
Copiii sub 6 ani sunt scutiți de efectuarea testului molecular sau de captură antigen.
Măsurile sus-menționate vor fi valabile în perioada 16 decembrie 2021 – 31
ianuarie 2022.

3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Se permite intrarea în Republica Italiană,


chiar dacă au călătorit în ultimele 14 zile în statele restricționate (inclusiv
Republica Moldova), pentru următoarele motive:
a) motive de muncă;
b) urgență absolută;
c) motive de sănătate;
d) motive de studiu;
e) întoarcerea acasă, la domiciliu sau la reședință;
f) intrarea pe teritoriul național de către cetățenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ale statelor parte a Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino, Statul
Vatican;
g) intrarea pe teritoriul național de către membrii familiei persoanelor fizice
menționate la litera f), cum este definit de articolele 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE
a Parlamentului European și a Consiliului din 29 Aprilie 2004 (conform Directivei
2004/38/CE1, categoria membru de familie cuprinde, de exemplu, soțul sau soția, un
partener cu care cetățeanul UE a contractat un parteneriat înregistrat, precum și
descendenții direcți cu vârsta sub 21 de ani);
h) intrarea pe teritoriul național a resortisanților țărilor terțe rezidente pe termen lung
în temeiul Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind
statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, precum și
resortisanții țărilor terțe al căror drept de ședere derivă din alte dispoziții europene
sau din legislația națională;

1
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliul... - EUR-Lex (europa.eu)
i) intrarea pe teritoriul național a membrilor familiei persoanelor fizice menționate la
litera h), cum este definit de articolele 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 29 Aprilie 2004;
l) intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul sau reședința unei
persoane menționate la literele f) și h), chiar dacă nu conviețuiește, dar există o
dovadă de relație afectuoasă stabilă;
m) participarea sportivilor, tehnicienilor, arbitrilor, reprezentanți ai presei străine și
persoane însoțitoare la competiții sportive recunoscute de interes național preeminent
cu prevederea Comitetul Național Olimpic Italian (CONI) și Comitetul Italian
Paraolimpic (CIP) și reglementate printr-un protocol de securitate specific adoptat de
organizația sportivă care organizează evenimentul.
Călătoriile pentru turism nu sânt permise.
Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al
Republicii Italiene este disponibil un CHESTIONAR (în limba italiană și engleză) cu
ajutorul căruia puteți verifica legislația italiană în vigoare cu privire la călătoriile
din/spre Republica Italiană: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Ca regulă generală, pasagerii aflați


în tranzit în zona UE+ sunt scutiți de restricțiile de călătorie temporară.
Cetățenii UE care intră în UE dintr-o țară terță, precum și membrii de familie
ai acestora, indiferent de cetățenia lor, sunt scutiți de restricțiile de călătorie,
indiferent dacă se întorc sau nu în țara lor de cetățenie sau de reședință.
Pasagerii care călătoresc dintr-o țară din afara UE într-o altă țară din
afara UE pot tranzita zona de tranzit internațional a aeroporturilor
situate în spațiul Schengen. Călătorii (indiferent de naționalitate) care
tranzitează Italia într-un vehicul privat timp de mai puțin de 36 de ore sunt
scutiți de autoizolare. Cei care călătoresc în interes de serviciu, sănătate sau
necesitate absolută, timp de mai puțin de 120 de ore, sunt, de asemenea, scutiți
de autoizolare.

5. MĂSURI PE PLAN INTERN: Decretul-lege nr.52 din 22 aprilie 2021,


prevede aplicarea măsurilor pentru reluarea treptată a activităților economice
și sociale, în conformitate cu necesitatea de a conține răspândirea epidemiei
COVID-19. Pe baza acestor dispoziții și a ordonanțelor ministrului sănătății,
se aplică măsurile preconizate pentru zone galbene și albe. Consultați aici
harta actualizată privind zonele de risc din Republica Italiană. Făcând clic pe
hartă este posibil să vizualizați întrebările frecvente referitoare la dispozițiile
în vigoare în zona în cauză. Trebuie remarcat faptul că această secțiune ține
seama doar de măsurile introduse de dispozițiile naționale. Regiunile și
provinciile autonome pot adopta dispoziții restrictive suplimentare specifice,
de natură locală.
6.
7. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE
DOCUMENTARE:
Pentru informații despre călătoriile din/spre Italia, recomandăm să Vă documentați
din surse oficiale privind alertele de călătorie a Ministerului Afacerilor Externe și
Cooperării Internaționale al Republicii Italiene:
• http://www.viaggiaresicuri.it/
• https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
• http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
• https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-
iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-
estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuo
voCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&
menu=vuoto&tab=5
• http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuo
voCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&
menu=aChiRivolgersi
• https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-
adottate-dal-governo/15638
• https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-
covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro
• https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-
covid/italy/index_ro.htm

Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate,


precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm să vă documentați
pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării al Republicii
Moldova: https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19

8. INFORMAȚII DE CONTACT:
Ambasada Republicii Moldova la Roma
https://italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano


https://milano.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul Republicii Moldova la Padova


https://padova.mfa.gov.md/ro/content/contacte

S-ar putea să vă placă și