Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală

RAPORT
la lucrarea de laborator nr.4
Tema: „Studierea sursei de alimentare electrică de putere
mică”
Disciplina: „Circuite și Dispozitive Electronice (CDE)”

A elaborat st. gr. MN-191, Polschi


Veaceslav

A verificat lect. univ., Ababii Nicolai


Chișinău 2020
Scopul lucrării: de a face cunoștință cu schemele electronice de
redresare monofazate pe bază de diode
semiconductoare. Urmărirea influenței filtrelor de
netezire asupra formei și valorii tensiunii
redresate. Studierea funcționării stabilizatorului.

Schemele montajelor de redresare experimentate:


Tabelele cu datele experimentale:

Tabelul 4.1
I 0 , mA 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FF 2,28 2,23 2,14 2 1,9 1,77 1,64 1,45 1,4 1,25 1,11
C2 6,4 6,05 5,72 5,13 4,6 4,13 3,66 3,26 2,85 2,4 2,01
U0 , V C1C2 6,53 6,2 5,91 5,42 4,9 4,53 4,05 3,71 3,33 2,95 2,56
R1 C 2 5,94 5,45 5 4,17 3,4 2,73 2,03 1,37 0,88 0,47 0,2
C 1 R1 C2 6,3 5,94 5,6 5 4,44 3,95 3,38 2,88 2,4 1,93 1,42

Tabelul 4.2
I 0 , mA 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FF 4,75 4,64 4,56 4,44 4,25 4,14 4,01 3,88 3,75 3,63 3,5
C2 6,82 6,65 6,44 6,14 5,83 5,55 5,34 5,11 4,88 4,18 4,18
U0 , V C1C2 6,87 6,7 6,49 6,18 5,86 5,65 5,4 5,16 5 4,7 4,5
R1 C 2 6,6 6,28 6 5,5 5,1 4,65 4,26 3,85 3,55 3,23 2,9
C 1 R1 C2 6,8 6,45 6,2 5,83 5,4 5,05 4,68 4,33 4,03 3,71 3,4

Tabelul 4.3
I 0 , mA 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FF 3,3 3 2,8 2,54 2,38 2,26 2,16 2,1 2,05 2 1,95
C2 6,23 6,05 5,9 5,64 5,4 5,18 5 4,8 4,56 4,43 4,22
U0 , V C1C2 6,1 6,04 6 5,75 5,6 5,5 5,52 5,4 5,24 5,12 5
R1 C 2 5,58 5,2 4,95 4,35 4 3,6 3,2 2,8 2,4 1,8 1,55
C 1 R1 C2 6,05 5,84 5,68 5,3 5 4,73 4,47 4,18 4 3,7 3,42

Concluzie:
1. Cele mai bune filtre sunt filtrele RC, fapt demonstrat de toate
trei tabele prin faptul că redresează semnalul de intrare cel mai
bine și oferă un semnal bine netezit la ieșire.

S-ar putea să vă placă și