Sunteți pe pagina 1din 2

RELIGIILE LUMII

Religia este credința în supranatural, sacru sau divin, și codul moral. În cursul


dezvoltării sale religia a luat un imens număr de forme în diverse culturi sau
persoane. Cuvântul “religie” în latină înseamnă "re-legare", respectiv restabilirea
relației dintre Dumnezeu și Om.

1. Iudaismul

Iudaismul este religia poporului evreu. Originile sale trebuie căutate în


orientul Apropriat, în Mesopotamia, Canaan şi Egipt. Acesta este spaţiul în care
strămoşii evreilor au trăit timp de un mileniu, înainte ca documentele scrise să îi
menţioneze sub numele de Israel şi înaite ca un stat al evreiilor să se constituie în
regiunea numită Palestina, între munţii Libanului şi Peninsula Sinai. Iudaismul este
original, în primul rând pentru că poate fi considerat ca cea mai veche dintre religiile
monoteiste. Nucleul acestei religii este credinţa într-o singură divinitate, Dumnezeu,
şi negarea existenţei oricărui alt zeu. Cartea sacră a iudaismului este Torah, care se
compune din mai multe scrieri.

2. Creştinismul

Cuvântul "creștin" vine din limba latină populară, de la christianus, derivat de


la Hristos, deoarece Iisus din Nazareth este considerat în religia creștină ca
fiind Mesia și fiul lui Dumnezeu. Creștinismul este una din cele trei
religii monoteiste contemporane, alături de iudaism și islam. Considerând
împreună catolicii, protestanții și ortodocșii sub eticheta globală de „creștini”, religia
acestora este, cea mai importantă din punct de vedere numeric, cu un număr de 2,4
miliarde de adepți. Instituția specifică creștinismului este Biserica. Autoritatea
doctrinală este Sfânta Scriptură sau Biblia, la care se adaugă, în ortodoxie și
catolicism, tradiția Bisericii.

3. Islamul

Islamul este o religie avraamică, monoteistă, fiind a doua religie în lume în


ceea ce privește numărul de adepți, după creștinism. Sensul general al cuvântului
Islam este pace și supunere față de Allah, Creatorul tuturor lucrurilor. Religia a fost
fondată în secolul al VII-lea în Peninsula Arabă, pe teritoriul actual al Arabiei
Saudite, de către profetul Muhammad și bazată pe textul religios cunoscut sub
numele de Coran. Pe parcursul timpului s-a răspândit pe un larg teritoriu care se
întinde în Europa, Asia și Africa de Nord. Centrul religios se află în orașele
sfinte Mecca și Medina. Ziua de rugăciune comună este vinerea. Musulmanii cred că
Islamul este ultimul din mesajele dumnezeiești, de asemenea, că Muhammad este
ultimul profet și mesager al lui Allah.

4. Budismul

Budismul este una dintre religiile principale ale lumii în ceea ce privește
adepții, distribuirea geografică și influența socio-culturală. Cu toate că în mare parte
este o religie „estică”, budismul devine din ce în ce mai popular și mai influent în
lumea vestică. Este o religie unică printre religiile lumii, deși are multe în comun cu
hinduismul. Religia budistă a apărut în nordul Indiei, teritoriu locuit încă de la
mijlocul mileniului al II-lea î.Hr. de către indo-arieni. Una dintre convingerile
fundamentale ale acesteia era cu deosebire tulburătoare : credinţa în reincarnare.

5. Hinduismul

Hinduismul este una dintre cele mai vechi religii organizate cunoscute –
scrierile sale sacre datează până înapoi în 1400-1500 î.Cr. Este de asemenea una
dintre cele mai diverse și complexe religii, având milioane de zei. Hindușii au o
varietate vastă de credințe de bază și sunt împărțiți într-o mulțime de secte. Cu toate
că este a treia dintre cele mai mari religii ale lumii, hinduismul este predominant în
India, Nepal, Pakistan și în Bangladesh.

6. Jainismul

Jainismul este una din cele mai vechi religii și filozofii ale lumii, găsindu-și


rădăcinile în India antică și preistorică. Jainismul e o religie de un legalism extrem,
fiindcă îți poți obține mântuirea numai pe calea ascetismului. Tradiția spune că
această credință a fost propovăduită de o succesiune de douăzeci și patru
de Jinas (cuceritori), dintre care ultimul a avut o importanță decisivă, fiind considerat
de unii istorici fondatorul jainismului modern. Comunitatea jainistă are, în ciuda
dimensiunii sale reduse, o influență religioasă remarcabilă în țara originară, India,
unde există 4,2 milioane de adepți, dar și în Statele Unite, Europa de
Vest, Africa și Orientul Îndepărtat.

7. Taoismul 

Taoismul este o filozofie și o religie originară în China, cu origini incerte. Cea


mai bună definiție a taoismului provine din pana lui Alan Watts. Taoismul este un
mod de viață inspirat din ritmurile fenomenelor naturale. Sursele principale ale
acestui mod de viață numit "taoism" sunt lucrările clasice ale corifeilor taoismului.
Taoismul e o religie ai cărei adepți se găsesc preponderent în țările din Orientul
Îndepărtat, cum sunt China, Malaysia, Corea, Japonia, Vietnam și Singapore.
Estimările din prezent spun că câteva sute de milioane de oameni practică o formă de
taoism, dintre care 20, până la 30 de milioane numai în China continentală.