Sunteți pe pagina 1din 6

Ce este ecologia?

Știința studiază relația care există între ființele vii și mediul în care locuiesc. S-
ar putea rezuma în acest concept. In orice caz, este una dintre cele mai
complexe și complete ramuri ale științei. Definiția ecologiei poate fi destul de
simplă, dar obiectul de studiu este foarte complex. Cu alte cuvinte, își propune
să studieze modul în care mediul își influențează distribuția, abundența,
biodiversitatea, comportamentul și toate interacțiunile care există între diferite
specii și modificările care pot fi cauzate în mediu.

După cum v-ați putea aștepta, toate aceste obiective de studiu sunt destul de
complexe, deoarece au o dinamică excelentă. Stabilitatea în aceste concepte
este ceva mai abstract. Nu putem număra unele comportamente de mediu.
Nivelurile de studiu ale ecologiei diferă în: organismele, populațiile și
comunitățile de populație constituie ecosistemele. Există câteva ramuri care se
concentrează, de asemenea, pe studiul biosferei în general.

Spre deosebire de alte ramuri ale biologiei care sunt direct legate de genetică,
evoluție, fiziologie și ecologie, printre altele, avem ecologia ca disciplină
centrală. Și este o știință care diferă de restul, deoarece abordarea sa este
centrată pe rata natalității, mortalitatea, imigrația și modul în care acestea
afectează distribuția speciilor, populațiile și evoluția comunităților.

Cercetătorii acestei științe


Primul cercetător care a avut ecologie a fost Haeckel în 1869. Unii dintre cei
mai importanți ecologi din toată istoria sunt Ramón Margalef și Eugene P.
Odum. Acești oameni de știință sunt considerați Părinții ecologiei moderne. Cu
toate acestea, înainte ca ecologia să aibă propriul spațiu, au existat câțiva
naturisti care au contribuit cu descoperiri și observații minunate. Unii dintre ei
au fost contele de Buffon, Alexander von Humboldt, Darwin, Lamarck ...

Întreaga istorie a naturii este plină de psihologi care au descris modul în care
funcționează lumea. În scopuri practice, putem spune că ecologia va căuta să
explice funcționarea completă a naturii.

Diferențe între ecologie și ecologism


Unul dintre aspectele fundamentale care este adesea confundat în societatea
modernă este ecologia și ecologismul. Mișcarea ecologistă este mai mult o
filozofie a vieții decât o știință. Această confuzie continuă care există în mass-
media și în limbajul cotidian generează unele probleme în comunicarea
științifică. Prin urmare, este important să fie clar despre ce este ecologia și că
studiază ca știință și că nu implică nici o biologie, ci se bazează pe metoda
științifică.

Există unele științe care ele sunt importante pentru studiul ecologiei la fel ca și
edafologia. Știința studiază condițiile solului și caracteristicile acestora pentru a
furniza informații despre potențialul de creștere al plantelor și animalelor.
Meteorologia ajută la cunoașterea distribuției temperaturii și a precipitațiilor
pentru a înțelege mai bine clima unei zone. Pe de altă parte, ecologia are
nevoie și de științe, cum ar fi matematica și statisticile, pentru a putea crea
modele în comportamentul comunităților și al populațiilor.

Toate acestea indică faptul că ecologia este o știință foarte complexă care
trebuie hrănită de alte științe pentru a da explicații. Cu toate acestea,
ecologismul este o ideologie despre respect sau natură reducerea impactului
asupra mediului produs de activitățile degradante, etc. Este o mișcare care
urmărește să reducă impactul uman asupra ecosistemului. De asemenea,
urmărește să protejeze resursele naturale, astfel încât generațiile viitoare să
poată profita de resursele așa cum le cunoaștem astăzi.

Ce studii ecologice
Ecologia este o știință care studiază relația dintre ființele vii și mediul fizic în
care trăiesc. De asemenea, studiază chiar interacțiunile dintre diferite specii.
Putem spune că într-un mediu în care locuiesc speciile separăm factorii fizici și
factorii biologici. Factori fizici sunt cele precum temperatura, iluminatul solar,
umiditatea, etc. Factorii biologici sunt relația cu alte specii care locuiesc în
același mediu. De exemplu, putem indica, ca factor biologic, relația care există
între prădătorii tipăriți.

Schimburile în fluxul de energie și materie din ecosisteme sunt, de asemenea,


obiectivul studiului ecologiei. Alte aspecte pe care studiază ecologia sunt
ciclurile biogeochimice, lanțurile trofice sau producția și productivitatea unui
ecosistem. Toate aceste obiective sunt reunite la diferite niveluri de studiu. Să
analizăm care sunt acestea:

 Nivelul de organism: ecologia studiază modul în care indivizii sunt


afectați de mediul fizic și biotic.
 La nivel de populație: ecologia se concentrează pe prezența sau absența
anumitor specii. De asemenea, analizează abundența și deficitul și
modul în care numărul indivizilor unei specii fluctuează în timp. Pentru
aceasta aveți nevoie de modele matematice și statistice.
 La nivel de comunitate: studiază compoziția și structura comunităților și
funcționarea acestora. Variabile precum deplasarea energiei prin fluxuri,
contribuția nutrienților și a altor produse chimice prin intermediul
comunităților sunt subliniate aici. Comunitățile pot fi studiate prin
observarea populațiilor și aplicarea caracteristicilor acestora la un nivel
de confort.

Se poate spune că ecologia apare ca o știință fundamentală pentru a încerca


să prezică schimbările din ecosisteme. Multe dintre aceste schimbări sunt
legate de activitățile umane. Sper că cu aceste informații puteți afla mai multe
despre ce este ecologia și importanța acesteia.

S-ar putea să vă placă și